Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Oktober 2017


GR tycker till om näringslivsstrategier för Göteborgsregionen

GR har nu chansen att yttra sig om ett förslag till näringslivsstrategiskt program för Göteborgs stad 2018-2023 med regional utblick.

Kranskommunerna runt om Göteborg har möjlighet att påverka programmets innehåll men också ta till sig de framtagna strategierna och utveckla dem på hemmaplan.

Programmet innehåller en målbild med ett regionalt perspektiv kring hur näringslivet ska uppfatta Göteborgsregionen samt strategier för hur staden ska arbeta för att uppnå målbilden.

- Idag har Göteborgsregionen att hävda sig och vara konkurrenskraftig i en föränderlig omvärld, med en ökande regionförstoring, en utökad arbetsmarknadsregion, globalisering och internationalisering. Det blir allt viktigare att marknadsföra Göteborgsregionen som destination, och samverkan kring näringsliv och tillväxt på ett regionalt plan får därmed en allt ökande betydelse för våra medlemskommuner och regionens företag och näringsidkare, säger Helena Söderbäck, förbundsdirektör på GR.

Brett samråd

Programmet har tagits fram i brett samråd med GR och andra regionala aktörer och gått på remiss till GR. GRs förbundsstyrelse har diskuterat remissen i ett särskilt seminarium i slutet av september. Parallellt har kommundialoger hållits med kommunernas näringslivschefer, under ledning av BRG (Business Region Göteborg). Utifrån dessa diskussioner tar GR fram ett förslag till samlat remissvar från sina kommuner för beslut under november.

Göteborgs Stad tar efter remissrundan ställning till programmet under början av nästa år.

Kontakt: Helena Söderbäck


39 kommuner i Göteborgsregionen och Stockholms län i nytt samarbete som gynnar 40 000 gymnasieelever

Göteborgsregionens 13 kommuner och Stockholms läns 26 kommuner fördjupar nu sitt samarbete för att utveckla gymnasieantagningen i de båda regionerna. En tredjedel av Sveriges gymnasieelever kommer att gynnas av samarbetet.

Antalet elever i gymnasiet ökar kraftigt under de närmaste åren. Det ställer stora krav på kommunerna.  

I Göteborgsregionen och Stockholms län samverkar kommunerna så att gymnasieelever kan söka till alla skolor i respektive region. Både i Göteborg och Stockholm finns en regional antagningsenhet.

Läs mer här

Kontakt: Fredrik Zeybrandt


Mötesplats Funktionshinder i ord & bild

Den 10–11 oktober kom funktionshinderverksamheter från hela Göteborgsregionen till Eriksbergshallen för att visa upp och berätta om sitt arbete. Nu har vi  sammanfattat Mötesplatsen i ord & bild. Här hittar du tips på filmer, verktyg, användbara webbsidor, sammanfattningar av seminarier och massor av härliga bilder på utställare och besökare.

Ta del av dokumentationen här

Kontakt: Nicholas Singleton


SOCIAL HÅLLBARHET

Välkommen till 5:e seminariet i serien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle!

När: 24 november klockan 9-12
Var: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Seminarieserien arrangeras av GR:s arbetsgrupp för social hållbarhet. Här kan du läsa mer om arbetsgruppens arbete. 

Vid det här seminariet är fokus socialt hållbart boende. Ing-Marie Odegren, VD för Alingsåshem, kommer att berätta hur bostadsbolaget arbetar för att förena ekonomisk och social hållbarhet. Vi får även höra mer om hur Frihamnen i Göteborg används som testarena för ett socialt blandat boende. Samt lyssna till en presentation av representanter från Stenungsunds kommun om hur samverkan över verksamhetsgränser blir till social hållbarhet i praktiken. Värdar för seminariet är Kristina Lindfors och Camilla Blomqvist, Stenungsunds kommun.

Program och anmälan (senast 13 november) hittar du här

Kontakt: Lisa Ström och Elisabeth Beijer

Förstudie om att motverka boendesegregation genom socialt hållbar samhällsplanering

GR har beviljats statsbidrag från delegationen mot segregation för en förstudie inför ett större utvecklingsprojekt om hur den sociala hållbarhetsdimensionen kan stärkas i samhällsplaneringen i syfte att motverka boendesegregation.

Ambitionen är att i ett kommande utvecklingsprojekt utveckla, anpassa och testa innovativa metoder i Kungälv, Partille, Lerum och Stenungsund. I arbetet medverkar även Hyresgästföreningen, RISE, fastighetskontoret i Göteborg stad och Älvstranden Utveckling. I förstudien ingår att undersöka om fler kommuner är intresserade av ett kommande utvecklingsprojekt.

Vill din kommun delta? Anmäl intresse till Lisa Ström. Bakom ansökan står ett samarbete mellan nätverken för samhällsbyggnadschefer och socialchefer på GR.  

Kontakt: Lisa Ström och Elisabeth Beijer

Vad innebär det att planera socialt hållbart? Vad skulle vi behöva göra mer av och veta mer om?

GR har tillsammans med RISE Research institutes of Sweden och Mistra Urban Futures, tagit fram kunskapsöversikten Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv.

I arbetet har även Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Skaraborgs kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Region Skåne, Göteborg stad, Trollhättans stad, Chalmers och KTH medverkat.

Rapporten ger vägledning i vad social hållbarhet kan innebära i samhällsplaneringssammanhang och lyfter intressanta exempel på socialt hållbarhetsarbete i samhällsplanering från olika håll i Sverige. Rapporten lyfter också kunskapsbehov och möjliga områden för fortsatt arbete.

Läs hela rapporten här

Kontakt: Lisa Ström


Anna Ekström i rundabordssamtal kring regionalt yrkesvux i Göteborgsregionen

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den 29 september medverkade representanter från GR Utbildning i ett rundabordssamtal kring yrkesvux tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Syftet med mötet var att regeringen inför satsningen på ett nytt statsbidrag för regionalt yrkesvux ville ta del av de erfarenheter, planer och ambitioner som finns i Göteborgsregionen.

Statsbidraget införs för att möta de utmaningar som finns kring kompetensförsörjning och matchningen på arbetsmarknaden. Samtalen handlade framförallt om möjligheter och utmaningar med regionalt yrkesutbildningssamarbete, förutsättningar för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft samt om vilka möjligheter som finns för att ytterligare utveckla regionala samverkansstrukturer och samordning mellan berörda aktörer. 

Vid mötet medverkade även representanter från Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Stenungsunds kommun, Arbetsförmedlingen och Business Region Göteborg (BRG).

Kontakt: Fredrik Zeybrandt


Interaktiv arena för samarbeten inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik

GR-projektet AllAgeHub startar digital anslagstavla; Samarbete sökes.

Här kan du som chef eller medarbetare i en kommun, företagsrepresentant, forskare, student eller samhällsinvånare hitta rätt kontakter för just din idé, produkt eller projekt inom välfärdsteknik samt tillgängliga boendemiljöer.

AllAgeHub vill tillsammans med kommun, näringsliv, akademi och civilsamhället skapa en interaktiv yta för samarbeten inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik.

Hur funkar det?
Skicka in en annons där du beskriver vad det är du söker - det kan handla om en specifik kompetens, insyn i kommunverksamhet, forskarstöd eller kontakter i näringslivet. Detta är arenan där samarbeten kan starta som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Din annons publiceras så snart när den granskats av AllAgeHubs webbadministratör och anses vara inom ramarna för AllAgeHub.

Gå direkt till Samarbete sökes 

 Läs mer här

Kontakt: Carolina Fornell 


AllAgeHub arrangerar nytt inspirationsseminarium – Verktyg för implementering och ledning för en smartare välfärd

AllAgeHubs seminarieserie fortsätter och denna gång har flera föreläsare bjudits in. Vi får den 24 november möta företrädare för projektet CONNECT där en verktygslåda för välfärdsteknologi tagits fram.

Vi får även möta Maria Gill från SKL och projektet LEDA för smartare välfärd som tar oss med på studiebesök i Mittköping, en digital kommun i framkant.

Målgrupp: Chefer och medarbetare på strategisk nivå i kommunerna.
Tid och plats: Den 24 november klockan 09.00–12.00, centralt i Göteborg. Exakt plats meddelas närmare.
Arrangör: AllAgeHub i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.
Avgift och anmälan: Ingen avgift för AllAgeHubs samarbetsparter, för övriga i mån av plats och principen först till kvarn används. Arrangemanget finansieras av medlemspengar från GR. Begränsat antal platser.

Mer information och anmälan

Kontakt: Ulrica Björner


Hur blir en stad rättvis, grön och tillgänglig?

I oktober höll Mistra Urban Futures sin Göteborgskonferens - en del av EU-hösten i Göteborg som kulminerar med EU-toppmötet i november kring rättvisa jobb och tillväxt.

Frågor kring hållbarhet och social rättvisa kommer allt högre på agendan för världens länder. Inte minst inom EU diskuteras dessa frågor livligt. I november 2017 står Göteborgs Stad värd för ett EU-toppmöte kring rättvisa jobb och tillväxt. Med anledning av denna händelse sker en rad olika aktiviteter kring EU under hösten i Göteborg.

GR är en av konsortieparterna i Mistra Urban Futures, vars Göteborgskonferens 2017 syftar till att inspirera och vrida på invanda tankar och idéer. Konferensen vill bidra till perspektiv och inspiration som också kan leva vidare in i samtalen under EU-toppmötet.

Läs mer här

Kontakt:  Sara-Linnea Östervall


"Kan vi ta oss till månen ska vi också kunna ordna det bra för personer med missbruk/beroende"

Malin Camper

Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende hölls den 12 oktober, denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet?

– Syftet med dagen idag är bland annat att få en bakgrund till vilka personer som vi träffas kring dagligdags, att förstå denna grupperingen. Men också få det organisatoriska och teoretiska perspektivet. Jag har hopp om att vi alla efter idag kan göra något rent praktiskt för att förbättra situationen för denna målgrupp. Kan vi ta oss till månen ska vi också kunna ordna det bra för personer med missbruk/beroende, inledde Malin Camper från Västra Götalandsregionen.

En längre dokumentation samt filmer från föreläsningarna publiceras inom kort på grkom.se/valfard

Läs mer här

Kontakt: Yvonne Witzöe


Besöksrekord för Gymnasiedagarna och Future Skills

Foto: Beatrice Tornros

Den 10–12 oktober arrangerades Gymnasiedagarna och Future Skills 2017. Mässan slog i år besöksrekord med 31 000 besök på tre dagar.

De senaste 17 åren har Gymnasiedagarna varit en viktig mötesplats för elever som står inför sitt gymnasieval. Precis som tidigare år fanns de flesta av regionens gymnasieskolor representerade på Gymnasiedagarna tillsammans med ett flertal skolor med riksintag.

I år var mässan även förstärkt med Future Skills, en helt ny del som riktade sig till unga och deras vårdnadshavare, men även till arbetssökande och studerande.

Läs mer här

Kontakt Gymnasiedagarna: Wictoria Kovats

Kontakt Future Skills: Lena Sjöstrand


Hur stor arbetsbelastning kan en socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete?

För att svara på den frågan har Göteborgs Stad utvecklat en modell för arbetstyngdsmätning. FoU i Väst/GR har genomfört kvalitetssäkringen på uppdrag av SKL.

 Andra frågor som man också ville ha svar på var:

  • Vad är rimligt och var går gränsen för att uppleva en hanterbar arbetssituation?
  • Hur kan arbetsledare/chefer agera för att det ska bli en bra arbetssituation och arbetsmiljö inom individ- och familjeomsorg, IFO?

År 2013 startades ett arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården i syfte att utforma en modell för arbetstyngdsmätning inom Göteborgs Stad. Modellen har utvecklats under åren, använts i flera stadsdelar och även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Tillämpningen av modellen har sett lite olika ut på olika arbetsplatser i Göteborgs Stad. Trots en inte helt jämförbar utformning av modellen så har den ändå gett en bra bild av arbetssituationen för berörda medarbetare och arbetsledare/chefer.

Läs mer här

Kontakt: Gunilla Bergström Casinowsky


Vinnarna av Utmärkelsen 2017

Foto: Beatrice Tornros

Nu är det avgjort. Vinnarna av Utmärkelsen 2017 – för bästa kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter är:

Kategori grundskola: Frillesåsskolan, Kungsbacka

Kategori gymnasieskola: Nösnäsgymnasiet, skolenhet 4, Stenungsund

Kategori årets yrkeslärare: Lars-Erik Lindberg, charkuterilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Ester Mosessons gymnasium, Göteborg

Kategori mindre företag: Bildepån, Varberg

Kategori större företag: SKF, Göteborg

Prisutdelning under Gymnasiedagarna och Future Skills

Utmärkelsen delades i år ut under Gymnasiedagarna och Future Skills. Syftet med priset är att uppmärksamma god samverkan mellan skola och arbetsliv och motiveringarna som legat till grund för premieringen utgår ifrån hur väl verksamheterna dokumenterat och synliggjort sin samverkan. Samtliga vinnare har ett unikt tänk kring samverkan mellan skola och arbetsliv och deras arbete bygger på långsiktighet och hållbarhet där effekterna når ut till en bred målgrupp.

Läs mer om nomineringarna här 

Kontakt: Johanna Redelius