Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Etkö näe uutiskirjettä? Klikkaa tästä.

Nyhetsbrev - Uutiskirje 9/2017

Bästa mottagare (suomeksi alla),

Detta nyhetsbrev innehåller aktuell informationen om Mittnordenkommitténs arbete. Brevet utkommer fyra gånger per år.

Mittnordenkommittén blickar framåt med ny strategi

I Mittnordenkommittén pågår ett intensivt arbete med framtagandet av en ny strategi för verksamheten från 2018 och framåt. I enlighet med kommitténs beslut våren 2017 utförs strategiarbetet av seniorkonsulten Christer Nylén tillsammans med MNK kansliet.  Arbetet delas in i fyra faser:

  1.  Analys av det hittillsvarande arbetet
  2. Omvärldsanalys och framtidsspaning
  3. Vad är regionalt prioriterat? (Genomförande av djupintervjuer bland medlemsregionerna)
  4. Hur ska Mittnordenkommittén ställa om sitt arbetssätt?

I nuläget har ett flertal intervjuer genomförts i Österbotten Finland, Nord- och Sør-Trøndelag samt i Region Jämtland Härjedalen. Ett utarbetat förslag på den nya strategin kommer att presenteras vid kommitténs höstmöte i december 2017. Därefter skickas strategin på remiss till medlemsregionerna för bredare förankring. Strategin fastställs slutligen i samband med kommitténs årsmöte 2018.

För mer information kontakta kanslichef Romana Culjak.

Save-the-date – Mittnordenkommitténs höstmöte

Tid: 7-8. december 2017. Mötet inleds vid lunchtid 7.12 och avlutas med gemensam lunch 8.12.

Plats: Stiklestad, Nord-Trøndelag.

Nyanställda i SMICE – Samskapande Mittnordiska Innovations Arena för Cirkulär Ekonomi

SMICE- projektet fortsätter i rask takt med flera aktiviteter inplanerade under hösten. Projektets referensgrupp träffas i Åre under Åre Sustanability Summit 22 september. Thomas Hägg från Region Jämtland Härjedalen är utsedd att representera Mittnordenkommittén i referensgruppen.

Maja Blomquist vid Region Jämtland Härjedalen har anställts som projektkoordinator och kommunikatör i SMICE. Lillian Strand har motsvarande arbetsuppgifter och koordinerar projektet från NTNU i Norge.

Läs mer om SMICE:www.smice.nu  

Och följ SMICE på:

Facebook: https://www.facebook.com/beSMICE/

Twitter: https://twitter.com/besmice

Mittnordiska kulturdagar 2017

Mittnordiska kulturdagarna genomfördes 16-18 augusti i Ørland och Rissa med temat «Open Air Storytelling - Spotlight on Summer Plays».

Arrangemanget var mycket uppskattat och väl genomfört. Mittnordenkommitténs ordförande Pål Seather Eiden delade ut det årliga kulturpriserna. Priserna gick i år till två olika teaterföreningar - Ånge Kabaré från Västernorrland och Oravais teater från Österbotten. Kulturrycket i Härnösand får barn- och ungdomspriset.

Läs mer om kulturpriset och vinnarna här.

Mittnordiska miljöpriset delas ut vid Åre Sustainability Summit - 22-23 september i Åre

Åre Sustainability Summit erbjuder möjlighet att delta i en av Sveriges främsta mötesplatser för ett hållbart samhälle. I år fokuserar programmet på hållbar produktion och konsumtion inom temaområdena Bo, Äta och Klä sig.

Eventet erbjuder förutom talare och workshops på många sociala möten, härliga matupplevelser, fantastisk fjällnatur och underhållning. Under kvällen 22 september delar Mittnordenkommittén ut sin årliga miljö och energi pris – Nordens Gröna Bälte.  

Det går fortfarande bra att anmäla sig till årets hållbarhetskonferens. Missa inte det!

För mer information och anmälan: http://aresustainabilitysummit.se/

VASEK i Österbotten satsar på cirkulär ekonomi

Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK har under hösten inlett verksamheten för sitt nya projekt ”Cirkulär ekonomi i Korsholm”. Projektets målsättning är att skapa en grund till ett kluster inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen. Projektet pågår 1.8.2017–31.8.2019.

Läs mer om vad projektet skall åstadkomma här.

Landsbygdskonferensen Höga Kusten ordnas i Sollefteå 28-29 september

Träffa engagerade aktörer kring landsbygdsutveckling för spännande dagar fulla med möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Läs mer om landsbygdskonferensen Höga Kusten här.

Ny hemsida för Trondelag

1 januari 2018 genomförs sammanslagningen av Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelags län. En ny webbplats har upprättats för kommande Trøndelag län. 

https://www.trondelagfylke.no/

Landskapsreformen i Finland flyttas ett år framåt

Regeringen beslöt i juli att landskapsreformen träder i kraft i januari 2020 istället för i början av 2019.  

Här kan du se en intervju där landskapsdirektör Kaj Suomela beskriver vad framflyttningen innebär för Österbotten.


Hyvä vastaanottaja!

Tämä uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa Keskipohjola-komitean työstä. Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Keskipohjola-komitea tähtää tulevaisuuteen uudella strategialla

Keskipohjola-komiteassa laaditaan parhaillaan tiiviisti uutta toimintastrategiaa vuodelle 2018 ja siitä eteenpäin. Strategiatyötä toteuttaa vanhempi konsultti Christer Nylén yhdessä Keskipohjola-komitean toimistoväen kanssa komitean keväällä 2017 tekemän päätöksen mukaisesti. Työ on jaettu neljään vaiheeseen:

  1. Tähänastisen toiminnan analysointi
  2. Ympäröivän maailman analyysi ja tulevaisuuden ennakoiminen
  3. Mitä alueilla priorisoidaan? (Jäsenalueiden syvähaastattelujen toteuttaminen)
  4. Miten Keskipohjola-komitean tulee muokata työtapaansa?

Useita haastatteluja on nyt toteutettu Pohjanmaalla, Norjan Nord- ja Sør-Trøndelagissa sekä Ruotsin Region Jämtland Härjedalenissa. Uusi strategiaehdotus esitellään komitean syyskokouksessa joulukuussa 2017. Strategia lähetetään sen jälkeen lausuntokierrokselle jäsenalueille, jotta se saadaan ankkuroitua laajemmin. Lopuksi strategia vahvistetaan komitean vuosikokouksen 2018 yhteydessä.

Lisätietoa antaa toimistopäällikkö: Romana Culjak.

Save-the-date – Keskipohjola-komitean syyskokous

Aika: 7.–8. joulukuuta 2017. Kokous alkaa lounasaikaan 7.12. ja päättyy yhteiseen lounaaseen 8.12.

Paikka: Stiklestad, Nord-Trøndelag

Uusia työntekijöitä SMICEssa – Keskipohjolan kiertotalouden innovaatioareenassa

Uusia työntekijöitä SMICEssa – Keskipohjolan kiertotalouden innovaatioareenassa

SMICE-hanke etenee reipasta vauhtia, ja sillä on useita toimenpiteitä suunniteltuna tälle syksylle. Hankkeen viiteryhmä tapaa Åre Sustainability Summit -kokouksessa Ruotsin Åressa 22. syyskuuta. Thomas Hägg Region Jämtland Härjedalenista on valittu Keskipohjola-komitean edustajaksi viiteryhmään.

Maja Blomqvist (Region Jämtland Härjedalen) on palkattu SMICEn hankekoordinaattoriksi ja tiedottajaksi. Norjassa Lillian Strand tekee vastaavaa työtä ja koordinoi hanketta NTNU:sta.

Lue lisää SMICEsta: www.smice.nu (ruotsiksi)

Seuraa SMICEa somessa:

Facebook: https://www.facebook.com/beSMICE/

Twitter: https://twitter.com/besmice

Keskipohjolan kulttuuripäivät 2017

Keskipohjolan kulttuuripäivät toteutettiin 16.–18. elokuuta Norjan Ørlandissa ja Rissassa, teemana oli ”Open Air Storytelling – Spotlight on Summer Plays”.

Tapahtuma oli erittäin arvostettu, ja järjestelyt onnistuivat hyvin. Keskipohjola-komitean puheenjohtaja Pål Seather Eiden jakoi vuosittaiset kulttuuripalkinnot, jotka myönnettiin tänä vuonna kahdelle teatteriyhdistykselle – Ånge Kabarélle Ruotsin Västernorrlandiin ja Oravaisten teatterille Pohjanmaalle. Härnösandilainen Kulturrycket sai lapsi- ja nuorisopalkinnon.

Lue lisää kulttuuripalkinnoista ja voittajista (ruotsiksi) tästä .

Keskipohjolan ympäristöpalkinto jaetaan Åre Sustainability Summit -kokouksessa 22.–23. syyskuuta Åressa

Åre Sustainability Summit tarjoaa mahdollisuuden osallistua kestävän yhteiskunnan tärkeimpiin kuuluvaan tapahtumaan Ruotsissa. Tämänvuotinen ohjelma keskittyy kestävään tuotantoon ja kulutukseen Asumisen, Syömisen ja Pukeutumisen teema-alueilla.

Tapahtuma tarjoaa puhujien ja työpajojen lisäksi monia sosiaalisia tapaamisia, ihania ruokaelämyksiä, upeaa tunturiluontoa ja viihdykettä. Keskipohjala-komitea jakaa vuosittaisen ympäristö- ja energiapalkintonsa – Pohjolan Vihreän Vyöhykkeen – iltatapahtumassa 22. syyskuuta.

Kestävyyskonferenssiin ehtii vielä hyvin ilmoittautua. Älä jää rannalle!

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: http://aresustainabilitysummit.se/

VASEK panostaa kiertotalouteen Pohjanmaalla

Vaasan seudun kehitysyhtiö VASEK on aloittanut syksyllä uuden hankkeen ”Kiertotalous Mustasaari”. Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2017–31.8.2019.

Lue lisää hankkeen tavoitteista tästä.

Korkea Rannikko Maaseutukonferenssi Ruotsin Sollefteåssa 28.–29. syyskuuta

Tapaa innokkaita maaseudun kehittäjiä jännittävässä tapahtumassa, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kokemustenvaihtoon.

Lue lisää Korkea Rannikko Maaseutukonferenssista (ruotsiksi) tästä.

Trøndelagille uudet kotisivut

Nord-Trøndelagin ja Sør-Trøndelagin läänit yhdistetään Norjassa 1. tammikuuta 2018. Tulevalle Trøndelagin läänille on laadittu uudet kotisivut. https://www.trondelagfylke.no/

Suomen maakuntauudistus siirtyy vuodella

Hallitus päätti heinäkuussa, että maakuntauudistus astuu voimaan tammikuussa 2020 eikä vuoden 2019 alussa.

Tästä voit katsoa haastattelun, jossa maakuntajohtaja Kaj Suomela kertoo, mitä siirto tarkoittaa Pohjanmaan kannalta.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är del av Mittnordenkommitténs verksamhet eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Uutiskirje toimitetaan Keskipohjola-komitean jäsenille sekä sidosryhmille ja/tai KP-uutisia tilanneille. Jos haluat perua uutiskirjeen tilauksen/poistua listoiltamme , klikkaa tästä.