Onsdag 23 september 2015

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Nu är det bråttom
att anmäla intresse för fiber

Höganäs Energi har delat in Strandbaden i tre områden - Norra, Kring Gränshyddan och Södra.

Strandbaden Norra omfattar Tallbacken samt även en del av Nyhamnsläge, ungefär fram till Ica.

Området Strandbaden Kring Gränshyddan omfattar bland annat norra Dannevang och delar av Krapperupsvägen.

Strandbaden Södra omfattar en del av Tallbacken, södra Dannevang samt Tjörröds By, Tjörröds Fälad och Margreteberg.

Av kartorna framgår vilka hushåll som anmält intresse (gula prickar) och de som ännu inte anmält sig (grå prickar).

Här finns kartorna >>
Skriv in din adress och klicka på Sök.

Så här många har anmält intresse:

Ett internt mål uppsatt av ”Strandbadens fibergrupp” (se nedan) är att vi ska  75 procents hushållstäckning i varje område senast under september.

I Strandbaden Norra har idag (onsdag) 58 procent av hushållen anmält intresse för fiber. Det  fattas 56 hushåll i Norra för att nå målet.

I Strandbaden Kring Gränshyddan har 7 procent anmält intresse. Även här saknas 56 hushåll.

I Strandbaden Södra har idag 65 procent av hushållen anmält intresse. Det saknas 24 hushåll för att nå målet.


Även om du i dagsläget inte är intresserad av fiber,
kan du göra en insats genom att anmäla ditt intresse!
Din intresseanmälan är inte bindande!

Vi behöver stöd från så många som möjligt i Strandbaden
för att vi ska få fiber 2016.

Det är många i Strandbaden som arbetar hemifrån
och som verkligen behöver fiber. 


Gör så här:
• Gå in på www.hoganasenergi.se/fibernat
• Skriv in din gatuadress under rubriken ”Intresseanmälan”
• Klicka på ”Jag vill bli ansluten >”
• Fyll i uppgifterna.

Prata med dina grannar också!

Kontakta någon av dessa ”fiberambassadörer” om du vill veta mer:

Norra Strandbaden
Våge Svensson,
Stora Skärsvägen 17, tel 34 47 05, vage@telia.com
Sven Åke Andersson,
Ginstvägen 16, tel 34 43 86, svenandersson@telia.com
Jan Lönnerfors,
Norra Skogsvägen 22, tel 14 01 05, jan.lonnerfors@gmail.com

Södra Strandbaden
Berto Lindbom,
Särögatan 2, tel 070-79 00 08, b.lindbom@gmail.com
Tommy Månsson,
Falsterbogatan 3, tel 0706-78 24 80, tomberman63@gmail.com


Läs mer om fiber och stadsnätet här >>


Lyckad skördefest

Strandbadenborna och många ”utsocknes” trotsade blåst och regn och gick man ur huse för att uppleva ännu en skördefest på Örestrand. Tjugotalet utställare fanns på plats, stämningen var gemytlig och kön ringlade sig lång fram till Al Tucos grill.


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Ingrids Sjukgymnastik
Löhr Montage AB
ICA Skeppet
Länsbergs
Örestrand

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.