Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Cykelns Dag och Europadagen

Den 9 maj firar vi Europadagen inom ra- men för Cykelns Dag i Åmål. Du kan delta i vår cykel-tipspromenad och vinna en värdecheck på 5,000 kr till en cykel. Tipspromenaden ger dig en chans att göra en resa till olika Euro- peiska länder och städer och upptäcka cykelns framfart genom tiden i dessa länder. Under dagen berättar olika inspiratörer om deras livshistoria samt hur de har fått ett nytt liv tack vare cykeln. Därefter har du möjlig- het att prova olika cykelmodeller samt ställa dina frågor och få information om cykeln. På eftermiddagen ar- rangerar Åmåls Cykel- amatörer en motions- runda runt Säter som du kan delta i. Cykelns Dag kommer att äga rum vid gamla bryg- geriet, Strandgatan 5 i Åmål. Varmt välkomna!


Bristol är Europeisk miljöhuvudstad 2015

Varje år utser kommis- sionen en Europeisk miljöhuvudstad. Priset tilldelas städer som är en förebild när det gäl- ler ett miljövänligt stads- liv och som kan inspi- rera andra städer. I år blev Bristol i England utsedda som Europas miljöhuvudstad. Bristol imponerade juryn med sin investeringsplan för transport och energi. Bristol är även en ef- fektiv stad med en väx- ande grön ekonomi. Bristol har en utmärkt kommunikationsstrategi, visar engagemang och en entusiasm som är nödvändig för att vara en förebild för Europa.


Eurostars

Eurostars-programmet vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning. Prog- rammet ger stöd till marknadsnära projekt inom forskning och utveckling (FoU), där minst två länder deltar. Målet är att introducera en produkt eller tjänst på marknaden som ska utvecklas med hjälp av innovativ teknik. Mark- nadsintroduktion ska ske två år efter pro- jektets slut. Nästa an- sökningsdeadline är den 5 september 2015. Mer information finns på Eurostars och Vinnovas hemsidor.


Rollspel om handelsavtalet mellan EU och USA

I mitten av april genomfördes tävlingen ”Model EU” som organiserades av Europa Direkt Jönköpings län och Europa Direkt Halland. Ämnet för rollspelet var TTIP - handels- avtalet mellan EU och USA. Två gymnasie- skolor från Jönköpings län och en från Halland deltog i tävlingen och lärde sig mer om Europaparlamentets beslutsfattning och dess arbete. Varje klass blev tilldelat ett EU-medlemsland, nämligen Italien, Stor- britannien och Tyskland. Därefter delades varje med- lemsland in i olika partigrupper. Under rollspelet dis- kuterade eleverna frågeställnigen i sin partigrupp och kom överens om vad som skulle sägas och hur man skulle rösta i plenum. Under plenumsdiskussionen höll partigrupperna anföranden om hur man skulle rösta och varför. En jury som bestod av Ludvig Einarsson från Europa Direkt Hässleholm, Kristin Günther från Europa Direkt Fyrbodal och Nikolaos Tsiamis från EU-kommissionens representation i Sverige följde hela rollspelet och valde ut Italien som vinnare. Första priset var 10.000 Kr till klasskassan.


Möte med ungdomspanelen

16 april träffade vi vår ungdomspanel. Månadens tema var främlingsfientlighet inom EU. Ungdomspanelen och EVS-volontärerna Daria och Pinar diskuterade olika frågor kring detta ämne, till exempel om främlings- fientligheten i Europeiska Unionen och Sverige har ökat, vilka högerextremistiska partier som finns i de olika Europeiska länderna samt vad som ligger bakom deras framväxt. Ungdomarna berättade om sina per- sonliga upplevelser kring månadens tema samt Pinar och Daria talade om främlingsfientligheten i Turkiet respektive Ukraina.


Vad har jag för nytta av EU?

Den 20 april besökte vi Ljungskiles folkhögskola. Dagen började med en allmän föreläsning om EU där vi berättade om Europa Direkts arbete samt EU:s etab- lering, symboler, historia och dess institutioner. Före- läsningens huvudämne var: ”Vad har jag för nytta av EU”. Kristin pratade bl.a. om fördelarna med EU-med- borgerskapet, olika rättigheter i EU t. ex att flytta, bo, arbeta och studera i andra EU-länder, samt om ERASMUS+ programmet. Under eftermiddag- en informerade Kristin om Europeisk volontärtjänst   och vår volontär Laura om sina erfarenheter.


Europaparlamentariker Marit Paulsen lämnar Europaparlamentet

Källa: folkpartiet.se

På lördagen meddelade den 75-åriga Marit Paulsen på Folkpartiets riksmöte att hon lämnar Europaparlament- et. Detta är Paulsens tredje mandatperiod i Europa- parlamentet. Under hennes arbete har hon engagerat sig inom ämnen som mat, djur, jord- och skogsbruk. För närvarande ansvarar Paulsen för ett stort lagpaket om djurhälsa samt för ett veterinärmediciniskt paket. Hon hoppas på att genomföra arbetet innan årets slut men hon har lovat att först genomdriva lagpaketet om djurhälsan innan hon lämnar parlamentet. Paketet handlar bl.a. om användandet av antibiotika på djur. Paulsen lämnar parlamentet på grund av sitt hälso- tillstånd. ”Felet, mina vänner, är en gammal kropp. Det är lite svårt att bo i den. Då är det dags för mig att lyssna på kroppen och återgå till det fria författarlivet utan någon dagordning” - sade Marit Paulsen.

Finansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun


 Europa Direkt Fyrbodal

 Kungsgatan 20, 662 31 Åmål, europadirekt@amal.se, facebook, hemsida, 0532-170 20

Hjälp oss att bli bättre! Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster.

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.