Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Omvärldsanalys av autonoma vägfordon

finansierad och administrerad av Swedish ICT

God novembermorgon! Idag ger vi lite inspiration från olika områden som framtidsscenarior och fjärrstyrd flygledning.


HEREs syn på automatiserad körning

Skrivet av Azra Habibovic

I slutet av oktober deltog Nokia HEREs chef för uppkopplad körning, Ogi Redzic, i en webbdiskussion om automatiserade fordon [1]. Han lyfte fram skillnaden mellan ”highly automated driving” där föraren väntas vara redo att ta över manövreringskontrollen vid behov och ”fully automated driving” där föraren inte behövs överhuvudtaget. Tidiga applikationer av det först nämnda kommer vi kunna se om 1-3 år.

Han påpekade också att automatiserad körning kräver mer detaljerade kartor jämfört med andra tjänster som till exempel navigation. Förhoppningen är att HERE ska ha skapat sådana kartor runt 2018-2020.

Hela diskussionen kan läsas här.

 

Inspiration: Fyra framtida scenarier

Skrivet av Azra Habibovic

Rudin Center for Transportation Policy and Management vid New York University har inom ramarna för ett projekt kallat Re-Programming Mobility publicerat en rapport om hur digitala bilbeställningstjänster (e-hailing), automatiserade fordon och elektroniska vägavgifter kommer att påverka resvanor och markanvändning, samt vilka implikationer detta får för planering och hantering av transporter [2].

Rapporten innehåller fyra möjliga framtida scenarier för några amerikanska storstäder. Dessa har identifierats med hjälp av en metod som tagits fram vid University of Hawaii och som kallas Alternative Futures.Den förutsätter att framtiden kan beskrivas med följande arketyper: tillväxt, kollaps, restriktion och transformation.

Ett av syftena med de framtagna scenarierna är att ”provocera” beslutsfattarna och stimulera en nationell debatt om möjliga effekter av nya teknologier och tjänster [3].

 

Inspiration: Fjärrstyrd flygledning

Skrivet av Azra Habibovic

Örnsköldsviks flygplats kommer framöver att ledas på distans av flygledarna vid Sundsvalls flygplats. Detta med hjälp av teknik som utvecklats av SAAB.

Det nya systemet använder sig av en rad kameror uppsatta på flygplatsen som skickar information till flygledarna via ett datanät. Den här informationen visas på skärmar tillsammans med annan information som till exempel radarpresentation, färdplaner, väderinformation, uppgifter från system som styr banljus och navigeringshjälpmedel.

På det viset ökar säkerheten eftersom flygledarna får bättre överblick än från tornet, oberoende av väder- och ljusförhållanden. Huvudprincipen för den här tekniken härstammar från den militära sidan, framförallt från utvecklingen av stridsflygplanet Gripen.

Det nya systemet är speciellt intressant för mindre flygplatser där man av ekonomiska skäl kan ha svårt att ha flygledare på plats.

Liknande system har testats runt om i världen men detta är första gången som ett fjärrstyrt torn används i verklig drift.

 

Konferenstips

Skrivet av Azra Habibovic

Den 17-18 november kommer projektet Innovation of Automated Driving for Universal Services (SIP-adus) att stå värd för en workshop med titel Connected and Automated Driving Systems. Workshopen hålls på United Nations University i Tokyo med en rad nationella och internationella föreläsare. Mer information om den, inklusive programmet, återfinns här.

Den 28 november kommer Chalmersforskaren Roozbeh Kianfar att offentligt försvara sin doktorsavhandling med titeln On Cooperative Control of Automated Driving Systems from a Stability and Safety Perspective. Sammanfattning och mer information om disputationen hittas här.

I oktober höll SKL Trafik- och gatudagarna där man diskuterade hur självkörande bilar kommer att förändra städerna. En sammanfattning av konferensen hittas här.

Förra veckan var det dags för FFI Programkonferens som bl.a. handlade om automatiserade fordon. Presentationerna finns tillgängliga på VINNOVAs hemsida.


Källor

[1] Lawton, C., HERE. HERE at Ars Technica on the rise of automated driving. 2014-10-31 Länk

[2] Townsend, A., Rudin Center for Transportation Policy & Management, New York University. Re-Programming Mobility: The Digital Transformation of Transportation

in the United States. 2014-09  Länk

[3] Re-Programming Mobility Länk

[4] Augustusson, T, SVD.  Sverige först med fjärrstyrd flygledning. 2014-11-05. Länk


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.