Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Välkommen till vårt nyhetsbrev om aktuella frågor inom hållbarhet!


Hur mycket skitar vi ner egentligen?


År 2020. Förlorat år?


Plast, billig plast. Är farligare plast.Hur mycket skitar vi ner egentligen?   

 

 

På muggen...

Våra vattenklosetter har knappt utvecklats på 200 år. Och varje gång vi spolar slösar vi dricksvatten som sedan måste renas. Samtidigt saknar en stor del av världens befolkning både dricksvatten och toalett.

Vad gör man åt detta? Finns det några alternativ? Hur ser framtidens toaletter ut? Kolla nedan på filmen och få lite inspiration.

Forskare från olika delar av världen visar nya uppfinningar - alltifrån japanska högteknologiska toaletter som kan ge besked om besökarens hälsa, till smarta lösningar för områden som saknar tillgång på vatten.

 

Kolla:

Film toaletterna

 

 

 

 

Billigt skit är skitigast...

 

Farliga ämnen i billig kökselektronik. Ja, vem trodde annorlunda? Och det visste vi ju redan från leksaker med mera. 

Nu varnar Kemikalieinspektionen  för att billig kökselektronik, exempelvis köksvågar, äggkokare och brödrostar, som innehåller farliga ämnen.

Av 263 testade varor innehöll 33 farliga ämnen. De ämnen som hittades var bly, kadmium, PBE, PBDE, kortkedjiga klorparaffiner samt ftalater, bland dem DEHP, DIBP, DBP och BBP.

Enligt inspektionen är billig elektronik från mindre kända märken ofta är mer problematisk. Det stora utbudet av varor idag innebär att det viktigare än någonsin att konsumenterna är medvetna om, att deras val av produkter påverkar miljön, säger Kemikalieinspektionen i en kommentar.

 

 Kolla:

https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-03-08-billig-kokselektronik-innehaller-otillatna-halter-av-farliga-amnen

 eller

https://www.weforum.org/agenda/2021/04/4-ways-to-reduce-plastic-pollution

 

 

 

 

Utsläppen minskar år 2020. Men håller det i sig?

 

Den största minskningen hittills ett enskilt år upplevde vi under 2020. Svenska utsläpp från anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel minskade med 12 procent under 2020.

Och det finns flera förklaringar, förutom en tydlig pandemieffekt. Det är utfasning av fossila bränslen, högre priser på utsläppsrätter och varmare väder.

Pandemineffekten är särskilt påtaglig i vissa branscher som järn- och stålproduktion, raffinaderi- och kemisektorn. Men 2020 var ett ganska varmt år vilket gav lägre utsläpp inom el- och värmeproduktion.

De allt högre priserna på utsläppsrätter och att fossila anläggningar och bränslen fasats ut är andra orsaker kan man konstatera. Utsläppen från de anläggningar som ingår i handelssystemet står för 37 procent av Sveriges nationella klimatutsläpp.

 Kolla:

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/Resultat-och-uppfoljning/

 

 

 

 

Ju rikare deso skitigare?

Hur mycket skitar vi ner per person? Enkelt svar. Ju rikare desto mer skitar vi ner. och det är ingen munter läsning, se nedan.

 

https://supermiljobloggen.se/nyheter/miljardarernas-enorma-koldioxidutslapp/

 

 Vi skitar ner per person

 

 

 

 

 


Men hur mycket tål vi? och hur mycket tål planeten? Kolla gärna in dessa representativa filmer från våra kurser: 

 

Planetens gränser:

https://youtu.be/NNFY_1TcJbE

 

Klimatanpassning:

https://youtu.be/fCmVfDafTdc

 

 

 

 

Passa på att utbilda personalen via nätet! Hos oss finns grund- och fortsättningskurser för alla. 


Ha en fortsatt bra dag!


Var rädd om er och om alla era medmänniskor.

 

Håll avståndet och följ råden från myndigheterna. En droppe i havet, eller?

Sverige har, tillsammans med 14 andra länder och ett 60-tal företag skrivit under European Plastic Pact och har i och med det åtagit sig att arbeta för en mer hållbar plastanvändning.

Samtidigt lanseras en färdplan för hur Europa ska ta sig mot dessa mål. Färdplanen innebär bland annat att alla plastförpackningar och engångsartiklar som släpps på marknanden ska vara återanvändningsbara eller återvinningsbara senast 2025.

Man antar också nu ett mål om ett mer ansvarsfullt sätt att använda plastförpackningar och engångsplastprodukter, så att mängden plast som tillförs minskar med minst 20 procent till 2025.

European Plastic Pact är en sammanslutning mellan myndigheter, regeringar och privata företag som gemensamt vill att vi i Europa ska ha en hållbar plastekonomi, bland annat genom att minska plastavfallet och genom att sammanföra alla aktörer i kedjan.

 

De har åtagit sig att göra följande senast 2025:

 

 • Återanvändning och återvinning
  Alla plastförpackningar och engångsartiklar som släpps på marknanden ska vara återanvändningsbara om möjligt, men allra minst återvinningsbara senast 2025.

 • Ansvarsfullt användande av plast
  Arbeta för att använda plastförpackningar och engångsplastprodukter på ett mer ansvarsfullt sätt, så att mängden plast som tillförs minskar med minst 20% till 2025.

 • Insamling, sortering och återvinning
  Öka insamlings-, sorterings- och återvinningskapaciteten med minst 25 procentenheter senast 2025 och nå en nivå som speglar efterfrågan av återvunnen plast.

 • Användning av återvunnen plast:
  Öka användandet av återvunnen plast i nya produkter och förpackningar senast 2025 så att företag som använder plast har i genomsnitt 30% återvunnen plast i sina produkter och förpackningar.

 

Naturvårdsverket representerar Sverige bland annat sitter de i styrgruppen.

 

Kolla in:

https://europeanplasticspact.org/

 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/

 

 Snart dags igen? För den första värmeböljan.

 

Men hur ska det gå? Är våra bostäder och arbetsplatser anpassade efter varmare väder?  Den som (över)lever får se.

Nej, anpassningen av våra bostäder och lokaler har inte riktigt hunnit med. 

Undersökningar visar att få kommunala bostadsbolag har någon tydlig strategi för sådana klimatanpassningar.

Klimatanpassningar till framtida värmeböljor, som väntas bli fler och öka kylbehovet i städer och bostadshus, är ännu så länge inte högprioriterat.

Men här finns ett behov redan och det kommer bli större behov  i framtiden.

 

Kolla in: Klimatbarometern

https://www.wwf.se/dokument/wwf-klimatbarometern-2021-2/

 

och

https://www.kfstockholm.se/om-oss/senaste-nytt/manga-andrar-sina-vanor-for-att-radda-miljon/

 

 och

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sa-kan-man-bygga-for-att-mota-varmeboljor

 Gamla tåg på gamla banor.

Nu blir det åka av!

Nu blir det åka av Och fort ska det gå! En gigantisk infrastrukturinvestering ska beslutas.

Förslag om höghastighetståg ligger efter många långa diskussioner för beslut inom kort. Men i samma veva ifrågasätts om det är en verklig klimatåtgärd. 

Att persontransporterna, med nya höghastighetsbanor, flyttar över från väg till järnväg spelar mindre roll för klimatet, säger företrädare för Trafikverket. Detta eftersom vägtrafiken ändå förutsätts vara fossilfri när stambanorna är färdigbyggda.

 

Kolla mer här: 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-stambanor/fragor-och-svar-om-nya-stambanor-for-hoghastighetstag/

 EcoEducate - för dej och framtiden

Flyget skippas med nya tågen?

Åk med! Testa våra webbkurser! Gratis prova-på!

Fimpar så långt man orkar tilta.


Testa gratis!

Som vanligt bjuder vi här på en massa nyttiga länkar och rapporter som är rykande färska! Precis som i våra kursen om hållbarhet!

Dags att göra nåt? Skaffa mer kunskap och inhämta mer fakta. Hjälp till att hjälpa planeten.

Testa också vår grundkurs:
EcoEducate Basics. Miljö- och hållbarhetsutbildning på nätet.


Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och massor att göra och bra val att göra. Idag, i morgon, nästa vecka...Lev hållbarare! 

 


Redan klarat grundkurserna? Testa fortsättningarna:

Bygga en hållbar värld respektive kursen En hållbar livsstil och vägen dit. Med råd och tips för en hållbar livsstil. 

Väkommen på provtur! 

Kontakta oss gärna på info@miljoutbildning.se

 


KOLLA IN FILMER FRÅN VÅRA KURSER:

 EcoDriving teori

https://youtu.be/natsLqicrmg

 

EcoEducate Care

https://youtu.be/vmhoIa5DhyI

 

 


KOLLA IN NÅGON AV VÅRA DEMOS:

http://www.miljoutbildning.se


EcoEducate Basics finns även på engelska nu. 
Mer info om innehåll kolla hemsidan.

 

Vill du inte längre ha detta utskick, avregistrera dig nederst i brevet. 


Kontakt: info@miljoutbildning.se


facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter