Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 2 2020-04-30 GGJonas Bane är ny ordförande i Klimatriksdagen

På årsstämman den 22/4 valdes Jonas Bane till ny ordförande efter Karin Sundby som avgår efter tre aktiva år på posten.

Jonas vill få fler att känna sig delaktiga i mänsklighetens hittills viktigaste utmaning.

Läs längre intervju med Jonas


Vi var samlade

34 medlemmar  samlades på nätet när vi genomförde det första digitala årsmötet i Föreningen Klimatriksdagen den 22 april. Det lyckades bra. Karin Wahlgren, ansvarig för genomförandet har sammanfattat sin bild av mötet.

Referat från Årsmötet 2020

Det blev en aktiv diskussion på årsmötet om huruvida Klimatsriksdag 2020 den 17-18 okt i Göteborg ska genomföras. Grunden till osäkerheten är så klart den pågående pandemin. Styrelsen lovade återkomma med beslut snarast. Frågan om Akutplanen diskuterades också och besked gavs att arbetet fortgår som tidigare, med en remissrunda i början av sommaren. I höst ska den presenteras och lämnas över till samtliga riksdagspartier, på något, ännu inte beslutat, sätt. Protokoll från årsmötet kommer med tiden på hemsidan när det har hunnit gå runt för justering.


Medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen förändras. Det är bra att många vill stödja oss. Det kommer till nya medlemmar hela tiden, men tyvärr så slutar också en hel del. Du som redan är medlem får gärna hjälpa till och värva fler i din vänkrets.


Organisation

Madeleine van der Veer                    Anna Grönberg                             Anna Hansson

Den nya styrelsen i föreningen består av 12 ledamöter och 3 suppleanter. 

Nya ledamöter i styrelsen är Jonas Bane, Göran Gustafsson och Fanny Schörling, ny suppleant är Anna Grönberg.  

Linda Eikestam och Elisabeth Rosenborg har avgått som ledamöter och                      Ahmed Al-Qassam och Cecilia Wyser har avgått som suppleanter.                                      Tack för det arbete ni lagt ner under er tid i styrelsen.


Hej då Poseidon!

Styrelsen har beslutat att Klimatriksdag 2020, den planerade träffen om Akutplanen den 17-18 oktober i Göteborg ställs in. Vi vågar inte satsa på att restriktionerna med anledning av Covid-19 är borta redan då.

Det kommer bli andra aktiviteter i höst, kopplade till Akutplanen, men planerna är ännu oklara.

 Poseidon, vi kommer förhoppningsvis tillbaka!


Arbete i utskotten

Utskotten har ordnat flera seminarier under våren, som förbredelser för akutplanen.

Här är referat från några av dem.

Seminarium om regeringens handlingsplan 

Seminarium om ekonomi

Vill du titta på utsändningarna från dessa och andra event finns det mycket att se på Youtube. Här hittar du till föreningens Youtubekanal

Det kommer ytterligare seminarium slutet av maj, den här gången på tema Jordbruk. Datum är inte definitivt ännu så håll ögonen öppna och titta på hemsidan. Även detta seminarium blir via videolänk.

Remiss på akutplanen

Arbetet med att skriva akutplanen pågår för fullt och det kommer mycket information om detta framöver. De ansvariga  hälsar att:

  1. Alla medlemmar med tiden kommer få tillgång till ett utkast för kommentarer.
  2. Alla medlemmar är välkomna med förslag på andra remissinstanser som ni tycker ska få kommentera utkastet till akutplan.

Klimatriksdagen i pressen

Klimatriksdagen förekommer i pressen med jämna mellanrum. Genom insats från enskilda medlemmar, som ensam förening eller tillsammans med andra miljöorganisationer som vi gjort i artikeln härnedan. 

Sätt människor och miljö i centrum efter Corona.


Klimatriksdagen tillsammans med andra

Klimatriksdagen deltar tillsammans med andra i rådslaget  Grön rättvis nystart på Färnebo Folkhögskola i Österfärnebo 8-9 augusti. Länk hittar du nedan.

Rådslag Grön rättvis nystart


Varför är Du med

i föreningen Klimatriksdagen Mats Karlsson, Mariestad?

"Jag är med i Klimatriksdagen för att lära mig mera om framtida klimatförändringar och planera hur vi kan anpassa gårdens skogsbruk till förändringar."


Något måste vi skratta åt

Ingen dum idé, men frågan är ändå om svartmålning är lösningen på problemet.

 


Medlemsbrev

Synpunkter på detta medlemsbrev och förslag till innehåll i nästa om ca 2 månader mottages tacksamt till  medlem@klimatriksdagen.se 


Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitteryoutubeinstagram

Du får detta brev som medlem i Föreningen Klimatriksdagen.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.