Ser du inte nyhetsbrevet? Klicka på denna länk 

2020-04-27

DET HÄNDER STORA SAKER I NÄMDÖ SKÄRGÅRD!


 

På skärtorsdagen den 8 april beslutade Naturvårdsverket i samråd med Värmdö kommun och länsstyrelsen att göra en del av Nämdö skärgård till nationalpark. Frågan har varit aktuell i decennier, men nu blir det allvar. Nationalparken bildas genom att man lägger samman ett antal obebodda öar i den yttersta delen av Nämdö skärgård, som nästan alla redan omfattas av olika former av naturskydd, inklusive Bullerö. Som nationalpark får det här området en helt ny och mer betydelsefull status.

 

Hur Nämdö skärgårds nationalpark ska se ut och vilka bestämmelser som gäller beslutas av riksdagen. Vägen dit går genom samråd mellan myndigheter, markägare och andra intressenter i närområdet. Vi som bor här året om eller har fritidshus ska alla ha möjligheter att bli informerade och kunna påverka den processen. Förhoppningen är att nationalparken ska ge en positiv skjuts för öns företagare, inte minst genom att Nämdö skärgård blir mer attraktiv som ett mål för hållbar turism. Med det följer ett större underlag för service och en möjlighet att vända befolkningsutvecklingen så att vi åter kan ha förskola och skola på Nämdö.

 Foto:Sveriges vattenekologer pressbild


SKA VI BLI EN BIOSFÄR?

Ett sätt att ta vara på de nya möjligheter som öppnas med nationalparken är att arbeta för att hela Nämdöskärgården blir en biosfär. Enkelt uttryckt är en biosfär det område intill nationalparken där människor bor och verkar. I det området kommer det förhoppningsvis att finnas ett så kallat naturum, en ”port” till nationalparken med utställningar, forskning, studiebesök, barnaktiviteter mm. Det kan bli ny gästhamn, campingplats, vandrarhem, fler vandringsleder. Allt det Nämdö idag saknar för att locka och ta emot fler turister.

 

För att få kalla oss biosfärområde måste vi få godkännande av UNESCO. Den processen tar flera år av utredningar och åtgärder, som i sig kan vara positiva för utvecklingen i Nämdö skärgård, inte bara för turismen. Det kan gälla energifrågor, vattenrening, utbildningssatsningar – allt som kan förbättra tillvaron både för fastboende och fritidsboende. Det kräver att vi själva tar initiativ, på samma sätt som vi lyckats bygga ett nytt, fint bredbandsnät.

 


Foto:Länsstyrelsen Stockholmslän pressbild


INFORMATIONSMÖTE 31 MAJ

För att inleda samrådet om nationalparken och biosfärområdet bjuder Nämdö Hembygdsförening in till ett informationsmöte på Pingstdagen den 31 maj. Medarrangör är SIKO, som samlar alla intresseföreningar i Stockholms skärgård. SIKO presenterar en satsning på att locka fler att bli fastboende i skärgården.

Vår förhoppning är att representanter från Naturvårdsverket och Värmdö kommun ska medverka – på plats eller genom uppkoppling på nätet. Världsnaturfonden har också visat intresse. Preliminärt sker mötet i Hembygdsgården, men också via nätet, så att alla som vill ska kunna följa mötet och ställa frågor till de deltagande.

 

Information om mötestid, uppkoppling, dagordning och deltagare kommer att skickas ut på samma sätt som detta meddelande – via alla föreningar verksamma i Nämdöskärgården och på sociala medier.


MAJPUBEN INSTÄLLD

 Tyvärr så blir även Majpuben inställd pga den rådande Coronapandemin. Vi hoppas att det kommer bättre tider för vår pubverksamhet och annat socialt umgänge.


Trafikförändringsremiss

Hembygdsföreningen har fått en trafikförändringsremiss (T21) där vi har en möjlighet att vara med och komma med synpunkter inför kommande upphandlingar. Det är Trafikförvaltningen som skickat ut den och numer så går kommunikationen via kommunens samhällsplanerare.  Föreningens Björkviksgrupp har blivit de som svarat för vår räkning.

 


Vill du fortsätta att vara medlem eller vill du bli medlem ...

 ...glöm då inte att betala in medlemsavgiften 2020 som är 150 kr, sätts in på PG: 4958999-7.

Du kan också Swisha beloppet  på: 123 527 84 29

Glöm inte att skriva namn och mejladress.


facebookhomepage

Du får detta mail, då du är en av medlemmarna i Nämdö Hembygdsförening, om du inte vill ha några fler nyhetsbrev ifrån oss, click here.