Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Götene kommun
om näringsliv och företagande

Nr 2 2020

Ungdomar pratade drömjobb på arbetslivsfrukost! Närmare 60 personer från olika företag och branscher gästade Liljestensskolans arbetslivsfrukost där elever i årskurs 8 fick möjlighet att träffa yrkesverksamma inför framtida yrkesval. Eleverna får själva välja yrke eller bransch som de vill veta mer om och matchas sedan med någon så nära önskemålet som möjligt. Arbetslivsfrukosten är ett unikt samarbete mellan näringsliv och skola och anordnas av Näringslivsföreningen och Liljestensskolan.

Ställ ut på Bo- och klimatsmartmässan 25 april!

Bo- och klimatsmartmässan är en mässa för dig inom bygg-, bo-, energi-, trädgårds- och inredningsbranschen. Mässan anordnas vartannat år av Götene kommun och cirka 300 personer brukar besöka mässan för att få tips och inspiration till sina byggprojekt. Läs mer och anmäl dig som utställare här.

Lokalekonomisk analys

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har beviljat förstudiemedel till Mötesplats Kinnekulle i samverkan med Götene kommun och Destination Läckö Kinnekulle för ”Kultursystem Kinnekulle, etapp 1”. Ett kultursystem innebär att ett antal kulturverksamheter inom ett begränsat geografiskt område betraktas i ett systemperspektiv där de ömsesidigt stärker varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen. Förstudien ska med hjälp av Coompanion genomföra en LEA – Lokalekonomisk analys. Ta kontakt med projektledarna Helena Larsdotter eller Nina Bergkvist om du vill veta mer.

 

Dialogmöte med Skaraborgs riksdagsledamöter

Fredagen 21 februari bjöd Skaraborgs Kommunalförbund, tillsammans med kommunernas näringslivschefer, in Skaraborgs riksdagsledamöter till ett dialogmöte på ASSAR. Dagens fokus låg på tillväxt och näringslivsfrågor och särskilt lyftes insatserna inom etableringsfrågor, företagsklimat, besöksnäring och innovationsstödsystemet. Dagen avslutades med reflektioner, där samtliga var nöjda med mötet och efterfrågade fler träffar för att skapa dialog och handling kring frågor kopplade till Skaraborgs utmaningar. Läs hela artikeln här! 

Unga landsbygdspriset i Väst -dags att nominera!

Nu är det dags att nominera till årets omgång av Unga landsbygdspriset i Väst där två unga företagare vinner 25 000 kronor vardera. Nomineringsperioden startade den 3 februari och stänger 15 mars 2020. Känner du någon du vill nominera?Priset delas årligen ut till personer 15-30 år som på ett framgångsrikt sätt har startat eller drivit företag på landsbygden. Nominera här! 

Samarbete skola arbetsliv (SSA)

Attrahera framtidens arbetskraft -dags för prao!

Dagens elever är framtidens arbetskraft! Att ta emot en ungdom under prao och visa upp ditt företag kan vara ett fantastiskt sätt att marknadsföra din bransch och dess yrken. Prao är en viktig del i elevernas lärande och utveckling där de får konkreta erfarenheter från arbetslivet. Mellan veckorna 12-14 är Liljestensskolans elever ute och testar på arbetslivet. Vi är tacksamma till alla företag som erbjuder prao-platser till våra ungdomar. 
Kontakta Kerstin Johansson om du är intresserad. 

 

 

På gång

Företagslunch 2 mars

Var befinner sig era framtida medarbetare idag? Många av dem sitter förmodligen i ett klassrum i grundskolan. Prao är en möjlighet för er som arbetsgivare att på ett konkret sätt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen – samtidigt som ni stärker det egna varumärket. Hösten 2020 inför vi ett nytt verktyg för att skapa en än mer kvalitetssäkrad prao. På lunchen berättar vi mer!

 

  • OBS! Vi vill gärna att du som redan tar emot praoelever och du som funderar på att ta emot praoelever kommer. Därför vill vi bjuda dig på lunchen den här gången!  Maila din anmälan och eventuella allergier till Emelie Thim.
  • Måndag den 2 mars klockan 12.00 – 13.00
  • Sessionssalen, Centrumhuset i Götene.

19 mars Näringslivsföreningens årsstämma

7 april Företagslunch 

6 maj Företagslunch

4 juni Företagslunch

 

Kommunledningens företagsbesök

Broberg Sweden AB

I februari besökte kommunledning och näringslivsstrateg i Götene kommun familjeföretaget Broberg Sweden och träffade Tony Broberg och hans söner Marcus och Mattias. Vid mötet diskuterades bland annat företagets framtidsplaner och kommuens företagsklimat. 

 

Vill du ha besök?

Kommunledningen och näringslivsstrateg i Götene gör företagsbesök varje månad. Syftet med besöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företaget och dess framtidsplaner. Dessutom får kommunen höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Ett företagsbesök är också en bra möjlighet för företagaren att engagera sig i arbetet med det lokala företagsklimatet.


Ta kontakt med näringlivsstrateg Emelie Thim om du och ditt företag vill ta emot ett besök.

 

Tips

Sök projektmedel för livsmedels-produktion och tillväxt

Länsstyrelsen utlyser nu drygt 21 miljoner kronor för samarbeten och piltoprojekt på landsbygden. Utlysningen är en del i vårt regionala arbete med livsmedelsstrategin och är uppdelad i tre delar. Lär mer om de olika utlysningarna här! 

Investeringsstöd för klimatåtgärder

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. 

Ansökningstillfällen: 10 februari - 10 mars, 5 maj - 28 maj, 27 augusti - 24 september. Läs mer här

Seminarium: Butiken är död - läng leve butiken!

I takt med att e-handeln expanderar väljer allt fler konsumenter att köpa varor och tjänster online. Det gör att utmaningarna för fysiska butiker ökar. Kom till ett seminarium där forskare och praktiker beskriver vad som händer just nu och hur fysiska butiker kommer att påverkas i framtiden. Läs mer och anmäl dig här.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring kommunal service eller andra frågor som berör företaget och relationen till kommunen och platsen, tveka inte att höra av dig. Jag ger också gärna upplysningar om olika företagarföreningar och andra nätverk som finns i Götene kommun och som du kan ha nytta av i din verksamhet.

 

Emelie Thim, näringslivsstrateg
Telefon: 0511-38 60 09
E-post: emelie.thim@gotene.se

Följ oss gärna:

homepagefacebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är företagare i Götene kommun eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.