Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Lidingö Näringsliv arbetar för ett innovativt företagsklimat som gör det attraktivt att starta, driva, och utveckla företag på Lidingö – Vi möts och hälsar på varandra.

19 febaruri 2020


Vad händer i Lidingö Centrum

För att anpassa Lidingö Centrum till handelns nya förutsättningar och de finansiella ramarna kommer nu Grosvenor, inom kort med ett nytt förslag som innefattar endast en stor livsmedelsaffär och inte två. De vill också ha en skola i gamla biblioteket men det ställer sig varken Lidingö Näringsliv eller den politiska majoriteten bakom. Där behövs något som tillför ytterligare handel och vi har föreslagit att t.ex. bankerna kan flytta dit, så att vi får ytterligare två "handelslokaler". Kontorshubb för småföretagare kan också vara ett alternativ.  Dialog pågår.


Ytterligare ett steg för utbyggnad i Stockby

Några fastighetsägare i Stockby och representanter för Lidingö Näringsliv

Nu har Lidingö stad återkopplat på föreslagna utvecklings- och förbättringsområden i Stockby och  planeringsstart av genomförandet påbörjas nu. Tanken är att bilda ett eller två projekt som ni kommer att kunna följa här i nyhetsbrevet och på vår webb: www.lidingonaringsliv.se


Vakansprojektet

Vi startar nu ett Vakansprojekt inom ramen för Lidingö Näringsliv. Vi ska kartlägga lediga företagslokaler på ön, hyresnivåer etc. för att ställa dessa mot företagens behov. Vi tror att det är för mycket lediga kontorslokaler och för lite lokaler för lättare industri.

I slutet av mars vet vi svaret.

Ringlinjen version 2 - börjar ta form

Nu är vi inne på version två av ringlinjen och vi räknar med att kunna redovisa den i mitten av mars.

Boka 1 april kl 12.00-14.00

Då kommer Fredrik Bergström, WSP på ett lunchsemimarium och berättar om framtidens handel och framgångsrika centrum som överlevt omvälvningen i handelns utveckling - hur har de gjort?

Håll utsik på facebook "Lidingö Näringsliv Debatt" för anmälan.

LIDINGÖ NÄRINGSLIV

Kontaktperson: Katarina Palmstierna

E-post: info@lidingonaringsliv.se Telefon: 070 577 65 12

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumerationklicka här.

Sent with Get a Newsletter