Torsdag 12 december 2019

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoSTRANDBADENS EGEN TOMTE hade fullt upp på julmarknaden med att anteckna från barnens önskelistor. Det blir ”säcken full” på julafton i Strandbaden!
STRANDBADENS BYAFÖRENING har genom Strand-Bulletinen, ett öppet brev till ledamöterna i kommunfullmäktige och i media protesterat mot den planerade båtuppställningen på Margreteberg.

Jul 2019!

Julmarknad
Julmarknaden söndagen den 25 november var mycket välbesökt. Tack till alla glada och trevliga besökare och utställare. Tack till Eva Almér som med sång bidrog till rätt julstämning. Tack till Bitt Larsson och alla som hjälpte henne med arrangemanget. Det gör vi om nästa år!

Örestrand och Margreteberg

Strandbadens Byaförening lämnade den 13 augusti en skrivelse till Höganäs kommun med olika krav på den framtida användningen för Örestrand, Margreteberg och Margretebergs Strand. Denna skrivelse råkade komma bort inom stadshuset. Vi gjorde ett nytt försök i slutet av oktober och då kom den fram. Vi är utlovade ett skriftligt svar. Återkommer!

Margretebergs Strand
Kommunstyrelsen behandlade vid sitt möte den 11 november ”Utveckling av Höganäs hamnområde”. Som en liten punkt under detta ärende beslöts att man skulle initiera en planprocess som gör det möjligt med bland annat båtuppställning på naturområdet vid Margretebergs Strand. I klartext innebär det att man vill flytta båtuppställningsplatserna från hamnen i Höganäs till Margreteberg.

Byaföreningen har genom Strand-Bulletinen, ett öppet brev till ledamöterna i kommunfullmäktige och i media agerat i frågan. Du har nog inte missat detta. Vi vill absolut inte att det blir en båtuppställningsplats i det fantastiska naturområdet vid Margretebergs Strand.

Kommunfullmäktige hade möte den 28 november. På agendan fanns frågan om utvecklingen av hamnområdet. Följdfrågan om båtuppställningsplats fanns inte med. 

Elisabeth Rosenqvist och jag från styrelsen följde mötet från läktaren. Trots att båtuppställning inte fanns på agendan ägnades mer tid åt just den frågan än utvecklingen av själva hamnområdet. Alla oppositionspartier var mycket tydliga med att de inte vill ha båtuppställning vid Margretebergs Strand.

Centerpartiets företrädare framhöll liksom oppositionspartierna naturområdets rekreativa värden.

Företrädarna för moderaterna och kristdemokraterna höll sig till agendan och sa inget om Margretebergs Strand.

Kommunalrådet Peter Schölander var dock mycket tydlig med att frågan om båtuppställning längre fram ska bli ett ärende för kommunfullmäktige.

Nu har vi fått fram våra synpunkter och fått ett mycket starkt stöd. Nu bevakar vi den fortsatta processen.

Busshållplatser
Översvämningarna vid busshållplats Margreteberg östra sidan är av kommunen tillfälligt åtgärdade. Margretebergs busshållplats är liksom busshållplatsen vid Tallbacken med i Trafikverkets åtgärdslista för år 2020. Bland möjliga åtgärder nämns tillgänglighet, anslutningar, passage och utrustning.

Årsmöte
Onsdagen den 1 april kl 19 blir det årsmöte. Som vanligt ser vi till att detta är väl förberett och kan klaras av på ca en halvtimme. Direkt efter själva årsmötet ger vi
plats för vår nya kommunpolis Helen Alexandersson och kommunens säkerhetsansvariga Kristina Pålsson.

Jag vill gärna att det ska bli en klar strandbadenvinkling på detta arrangemang. Hör gärna av dig på info@strandbaden.info med förslag på aktuella och viktiga frågor. Jag kan förmedla dessa så att svar finns förberedda.

Strandstädning
Lördagen den 4 april kl 10-12 blir det
strandstädning. Efter väl utfört arbete
grillar vi korv.

God Jul & Gott Nytt År!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening


Byaföreningens ordförande Calle Hellberg lyssnar på Johan Ingvarson (MP). I mitten Leif Löwegren (SD) och till höger blir Carola Persson (S) guidad av Jan Jurkiewicz, vice ordförande i byaföreningen.

Kommunens politiker ointresserade inför beslut

Lördag 23 november hade Strandbadens Byaförening inbjudit samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, totalt 64 politiker, att bese den tilltänkta båtuppställningsplatsen på Margreteberg. Tre (3) politiker infann sig.

Byaföreningen hade markerat ett område med flaggor, lika stort som den nuvarande båtuppställningen i Höganäs hamn, och föreningens styrelse stod till förfogande som guider. Vädrets makter lockade kanske inte till utomhusaktiviteter och det såg ett tag ut som att inga politiker skulle infinna sig. Då anländer, per cykel från Nyhamnsläge, miljöpartiets Johan Ingvarson.

Kort därefter kommer Leif Löwegren (SD), som bor alldeles intill den tilltänkta båtuppställningsplatsen.

Till sist anländer även Carola Persson (S) för att få en orientering om området.

De närvarande politikernas åsikter om förslaget till båtuppställning på Margreteberg kan sammanfattas så här:

Miljöpartiet: Vid kommunstyrelsens möte den 11 november röstade Miljöpartiet för att utreda möjligheterna i området för att i ett senare skede kunna säga nej till båtuppställning. Partiet ser gärna en utveckling av grönområdet.

Sverigedemokraterna: Partiet har sagt nej till båtuppställning.

Socialdemokraterna: Frågan ska diskuteras vid ett internt möte den 25 november. Vid kommunstyrelsens möte den 11 november lade partiet ner sina röster.

Restaurang Amberport slog upp portarna lördag 30 november i Örestrands lokaler och bjöd på ljusfest såväl utomhus som inomhus. Amberports Evelina Niprikaité (bilden till höger) var mycket nöjd med öppningskvällen som lockade sjuttiotalet gäster.

Invigningsfest på Amberport

Efter en invigningsfest som lockade sjuttiotalet gäster börjar nu vardagen för Restaurang AmberportÖrestrand.

Tisdag till fredag serveras dagens lunch med två rätter samt soppa. Torsdag till söndag erbjuds à la carte på eftermiddag och kvällar. Fram till jul serveras även julbord.
– Vi vill gärna att strandbadenborna kommer och provar oss, säger Evelina Niprikaité, som ansvarar för Amberport.
– Det går utmärkt att bara komma och beställa något att dricka eller att ha en after work-träff hos oss.

Evelina har litauisk bakgrund och vill gärna se Amberport som en samlingspunkt för den litauiska kolonin som är ganska stor i
Höganäs med omnejd. På menyn finns såväl litauiska rätter som mer internationella.

Strand-Bulletinen önskar Evelina lycka till och hoppas att restaurangen kan bli en träffpunkt även för strandbadenborna.

Tills vidare kommer dagens lunch att presenteras på Amberports Facebook-sidaHit men inte längre. I alla fall inte med samma buss. Pendlarna måste nu byta buss i Höganäs.

Bussbyte i Höganäs
för alla som ska till stan

Att ta bussen till ”stan” utan bussbyte vid Stadshuset har varit en självklarhet tills nu. Från 15 december införs nya linjer som medför att alla bussar som passerar Strandbaden stannar vid Stadshuset där pendlarna måste byta buss.
– De som behöver byta i Höganäs kanske inte tycker att det blir så bra. Men vi hoppas att det ska bli ett smidigt byte. Vi tycker att vi har lyckats väldigt bra, säger Lisa Åhlén, affärschef på Skånetrafiken, till Helsingborgs Dagblad.

Är du pendlare och drabbas av den nya tidtabellen? Byaföreningen vill gärna veta vad du tycker. Hör av dig till info@strandbaden.info


Kolla den nya tidtabellen på Skånetrafiken >>


Glasmästar'n i Höganäs

Årets stiliga gran på Stationstorget.
Den årliga strandstädningen sker i byaföreningens regi.

STRANDBADENS JULGRAN PÅ STATIONSTORGET tändes traditionsenligt i samband med julmarknaden 25 november.

Granen levererades, liksom förra året, av Höganäs kommun och Strandbadens Byaförening står för belysningen.

Byaföreningen framför ett stort tack för granen och hjälp med uppsättningen.

15 MAJ-15 SEPTEMBER FINNS SOPTUNNOR UTSTÄLLDA LÄNGS KUSTEN. Tyvärr tas dessa bort under resten av året. Byaföreningen har påtalat behovet av att dessa finns hela året. Särskilt har vi tryckt på att de behövs för de som regelbundet under året bedriver strandstädning.

Kommunen kommer nu på prov, för att se behovet, sätta ut två tunnor med ett mindre inkast. Använd dessa! Allt skräp som du hittar på strand och hed bör du kasta i dessa.
Ansvarig inom kommunen är orolig för att vi ska kasta hushållssopor i dessa. Vi tror inte att någon av oss ens har kommit på den tanken.Vilka är personerna som står med sina cyklar utanför Cykelaffären Kullen på Krapperupsvägen 5 sommaren 1941? Bilden kommer från Helsingborgs bildarkiv Carlotta och fotografen är okänd.

IBC Elinstallation

Just nu är 63 procent av Strandbadens hushåll medlemmar i Strandbadens Byaförening. 2020 blir vi 70 procent! Kom igen nu!

När det dyker upp förslag som vi Strandbadenbor inte kan acceptera, känns det tryggt att ha en stark byaförening som kan sätta ner foten och protestera. Men då måste vi vara många!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2020 i Strandbadens Byaförening. Avgiften är endast 100 kronor/hushåll.

Från och med i år vill vi att du betalar medlemsavgiften till årsskiftet i stället för till årsmötet i april.

Betala senast den 31 december 2019 till bankgiro 5559-7306 eller swisha till 123-562 54 47. Uppge namn och adress.

Om du tecknat Kullabygdens Byaföreningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info

Nu väntar vi bara på dig!


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.