November 2019
Avregistrera    Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Uthålligt otålig

Oftast rusar tiden iväg, och känslan av att ligga ett halvt steg efter på olika fronter är periodvis en välbekant följeslagare, även om det löser sig med leveransen i slutändan. Nu så här i den mörkaste tiden på året, i växlingen mellan november och december, undrar många av oss; var tog hösten vägen?

Men ibland går det bara för långsamt. Det kan gälla allt från att mötesmattan är för gles för att få till ett snabbt beslut i någon fråga, till att digitaliseringen av offentlig sektor tar för lång tid. Det kan handla om så triviala ting som att fulltecknade kalendrar hindrar oss från att mötas i rätt tidsflöde, till oro över tempot i omställningen för att klara klimatutmaningarna. 

I ett samtal häromdagen var det någon som droppade uttrycket att ”det gäller att vara uthålligt otålig”. Ett bra uttryck värt att påminna sig om och fundera över när vi arbetar i processer som är komplexa och tidskrävande. Känn på den; "uthålligt otålig…."

Och för den som möjligen tycker att mörkret är påträngande kan det vara bra att ha i åtanke att vintersolståndet i år inträder den 22 december. Fram till dess kommer tiden att gå fort! 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör

AllAgeHub summerar och blickar framåt

Den 26 november arrangerade AllAgeHub en fullmatad konferens där ett centralt budskap var att det inte var en avslutningskonferens, men möjligen avslutning på uppstartsfasen. 

Projektet har nyligen beviljats att sträcka ut sin projektfinansiering ett halvår och under det halvåret kommer fokus ligga på att söka ny finansiering samt på att omforma projektet utifrån vad man hittills lärt sig. Kommunerna framhåller att behovet av stöd i välfärdsteknikfrågor är större än någonsin.

Läs mer här

Afternoon tea med tema studie- och yrkesvägledning

Det börjar lacka mot jul och innan det är dags för jullov vill vi passa på att bjuda in till en eftermiddag av fika, mingel och inspiration kopplat till studie- och yrkesvägledning. På plats finns Charlotta Granath, som bland annat författat boken Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar (2019), för att visa på konkreta tips att använda sig av i undervisningssammanhang.

Läs mer och anmäl dig här

Från frånvaro till närvaro i grundskolan – ny metodbeskrivning

I projektet Plug Innan arbetar drygt 40 skolor för att utveckla sitt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete – med målet att stärka elevernas närvaro och resultat. Nu har ett antal av skolornas insatser bearbetats till metodmaterial som kan användas av andra skolor och verksamheter. Först ut är en beskrivning av Jättestensskolans arbetssätt som de kallar Nulägesanalys av elever.

Läs mer här

Ladda ner materialet här

Läs mer om projektet Plug Innan här

Nu får kustzons-kommunerna en gemensam strategi

Göteborgsregionen tillsammans med Orust och Uddevalla har under tre år arbetat fram Fördjupad strukturbild för kustzonen, en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex gemensamma överenskommelser med tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008

Läs mer här 

Hur motverkar vi tillsammans boendesegregationen?

Boendesegregation är en utmaning för hela Göteborgsregionen och en central fråga för både sociala sektorn och samhällsbyggnadssektorn i kommunerna. För att minska boendesegregation och främja social hållbarhet har Göteborgsregionen tagit fram en verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering. Och den nya utbildningen ”Motverka boendesegregation genom utmaningsdriven samverkan” riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra berörda inom samhällsbyggnad och socialtjänst som arbetar med helheten kring boendefrågan.

Läs mer om verktygslådan här

Läs mer om utbildningen här

”Det enskilda verktyg som öppnat flest dörrar”

Snart är det dags igen för den stora ungdomsundersökningen Lupp som rör vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid. Kommunerna kan genom GR få stöd i att planera, genomföra, analysera och sprida resultat från Lupp.

- Lupp är det enskilda verktyg som öppnat flest dörrar mellan förvaltningarna här i Kungsbacka. Jag tänker även föreslå Luppen som en del i vårt arbete med att följa upp barnrättslagen, säger Stefan Löfmark, verksamhetschef Mötesplatser och Kulturskola i Kungsbacka.

Läs mer här

Politiker lyssnade när ungdomar pratade

Den 11 november möttes 25 ungdomar och 14 politiker från åtta kommuner på ett så kallat Påverkanstorg som GR arrangerade. Syftet var att ungdomarna skulle få chans att föra fram sina åsikter, tankar och idéer direkt till politikerna. Politikerna i sin tur fick möjlighet att pröva sina tankar och idéer mot en viktig målgrupp samt lyssna in hur unga människor tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden. Diskussionerna rörde sig inom fem olika ämnesområden: en meningsfull fritid, skolan, inflytande i samhället, trygghet i vardagen samt hälsa och livstillfredsställelse.

Läs mer här

Bemötande var temat på årets demenskonferens

Den 8 november anordnade GR demenskonferensen som i år hade bemötande som tema. Föreläsarna betonade bland annat vikten av att fokusera på patientens kvarvarande förmågor, vikten av att vara nyfikenhet på vad som ger individen livskvalitet, samt att det oftast är de små detaljerna i vårt bemötande som avgör om en person med kognitiv sjukdom får en god livskvalitet.

Läs mer här

Flytt på äldre dar kan ge ökad frihet och självständighet

Boendemiljön är en viktig livsmiljö för äldre och den bör stödja hälsa och välbefinnande för att förebygga behov av vård och omsorg. Det konstaterar en rapport som FoU i Väst har gjort tillsammans med Chalmers. Rapporten beskriver hyresgästernas upplevelser av att flytta till senior- eller trygghetsboenden och motiven till att flytta.

Läs mer här

Framtidens Samhällsbyggare – ett unikt traineeprogram

Just nu pågår anskaffning av företag och organisationer som vill delta i nästa års omgång av Framtidens Samhällsbyggare, ett branschöverskridande traineeprogram som drivs av Centrum För Management (CMB) och GR för att skapa samverkan och möta framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad. Varje år utbildas nya traineer till nyckelpersoner med helhetsperspektiv på sektorn och stort kontaktnät.

Läs mer här

eller kontakta projektledare Helene Stensson

Elevråd leder vägen för skolors hållbarhetsarbete

Idag konsumerar vi jordens resurser som om det fanns 4,2 jordklot och vi slänger mer grejer än någonsin. Avfallets roll i klimatfrågan är därför betydande och kan påverkas av båda individer och verksamheter. Den generation som tar klimatfrågan på stort allvar är i åldersgruppen 15–25, vilket inspirerade Göteborgsregionen till att samarbeta med unga beslutsfattare genom projektet Vi Räknar till 10.

Läs mer här

Ledarskap, schemaläggning och relationer i Hälsogreppets lokala projekt

Det ESF-finansierade projektet Hälsogreppet har gett kommunerna möjlighet att jobba med bland annat hälsosam schemaläggning, utvecklande och hälsofrämjande ledarskap samt hjärnhälsa för medarbetarna. Nyligen höll projektet slutkonferens tillsammans med Göteborgs stads projekt En hälsosam arbetsplats.

Läs mer här

Trehundra deltagare på den 17:e upplagan av Mötesplats IFO

Vet du hur du reagerar i en hotfull situation? Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndal kommer att kunna träna på det med hjälp av VR-teknik (virtual reality). Det var ett av många utvecklingsprojekt som presenterades på Mötesplats IFO – en regional arena för de som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionen.

Läs mer här

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion