Klokboken.nu – ny webbplats för alla som planerar bostäder för seniorer

Klokboken för seniorbostäder är en helt ny webbplats full av tips, idéer och inspiration. Den vänder sig till byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer.

– Med Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag, säger projektledaren Lisbeth Lindahl som är forskare vid Göteborgsregionen FoU i Väst.

Läs mer

Sjukfrånvaron minskar i kommunerna i Göteborgsregionen

Det visar en ny rapport som beskriver sjuktal och andra förhållanden för kommunernas anställda.
– För första gången sedan 2010 sjunker sjuktalen i GR-kommunerna generellt, säger Anders Pettersson som är personalchef i Härryda kommun.

Läs mer

Forska om digitalisering och välfärdsteknik i vård och omsorg

Göteborgsregionen FoU i Väst söker en engagerad forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Tjänsten är en del av den så kallade Flexit-satsningen som Riksbankens Jubileumsfond gör.

Läs mer

Yrkesresan tuffar på och fler ska med på tåget

Yrkesresan, vår gemensamma satsning på kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården, har nu varit i gång i mer än två år. Alla kommuner i GR har varit delaktiga, sedan en tid tillbaka även kommunerna i Boråsregionen och Skaraborg.

Sex olika kurser för nya socialsekreterare har tagits fram. Kurserna kombinerar självstudier på webben med fysiska träffar. Intresset har varit stort och nästan 300 nya socialsekreterare har deltagit i den inledande kursen.

Yrkesresan lanserar efter sommaren nästa del som vänder sig till socialsekreterare som är mer vana i yrket. Det finns även planer på att bygga ett "stationshus" som vänder sig till kommunernas arbetsledare och chefer.

Yrkesresan har fått stor nationell uppmärksamhet och en förstudie pågår i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Göteborgsregionens 13 kommuner har tackat ja till att fortsätta det gemensamma arbetet med Yrkesresan i ytterligare tre år. Även kommunerna i Boråsregionen och Skaraborg har erbjudits en fortsättning.  

Socialstyrelsens generaldirektör besöker GR

Yrkesresan (se ovan) har väckt stort intresse nationellt. Med anledning av det besöker Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell GR den 16 augusti för att ta del av hur vi arbetar med fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både strategiskt och operativt.

Skillnader i fråga om anmälningar till socialtjänsten

FoU i Väst har kartlagt aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård under 2018. Kartläggningen presenterades nyligen under en gemensam konferens med Socialstyrelsen, och den visar på skillnader mellan kommuner och stadsdelar när det gäller till exempel orosanmälningar.

Läs mer

Mötesplats Väst – för förtroendevalda och chefstjänstepersoner

Den 24–25 oktober kommer en rad spännande talare till Mötesplats Väst, en konferens som vänder sig till förtroendevalda och chefstjänstepersoner i kommunerna.

Läs mer

Mötesplats IFO 14 november

Mötesplats IFO är en arena för individ- och familjeomsorgen i våra medlemskommuner. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen. På scenen står anställda inom IFO och två externa föreläsare: Alva Appelgren och Jesper Rönndahl.

Läs mer

Återvändare i fokus

Frågan om återvändare från före detta IS-kontrollerade områden har fått mycket utrymme i medierna. Med anledning av detta bjöd Göteborgsregionen, Center mot Våldsbejakande Extremism och Västra Götalandsregionen in kommunerna till ett dialogseminarium den 27 maj.

Läs mer

Förskolepersonal i Lerum lär sig stärka sin hälsa

Lerums kommuns satsning inom projektet HälsoGReppet handlar om att ge medarbetare på förskolor utbildning genom programmet Hjärnhälsa. Syftet är att hjälpa medarbetarna att stärka sin hälsa och hantera krav i arbetet och på fritiden. Rydsbergs förskola har deltagit i projektet och personalen där har bland annat fått lära sig tio goda vanor för bättre hjärnhälsa.

I filmen får du veta mer om satsningen och bland annat höra förskolepedagogerna Malin och Lisa berätta om vad de har tagit med sig från utbildningen.

Läs mer

Äntligen dags igen för Mötesplats Funktionshinder

Den 26–27 mars nästa år står medarbetare och chefer inom funktionshinderområdet på scen. Då är det nämligen dags igen för Mötesplats Funktionshinder. Syftet med mötesplatsen är att de som arbetar inom verksamhet funktionshinder ska lära av varandra, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv och stärka yrkesrollen.

Läs mer

Skulle du vilja spela rollspel på arbetstid?

Det är vardag för de som använder föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Programmet används av bland andra familjebehandlare och boendestödjare för att ge stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. I höst kan du gå PYC-utbildningen i Göteborg!

Läs mer

Tycker du att olikheter utifrån kulturell bakgrund eller religionstillhörighet kan vara utmanande?

Då kanske någon av de här utbildningarna kan vara något för dig:

  • Interkulturell kompetens, 1 oktober eller 22 november
  • Kulturmöten vid vård och omsorg i hemmet, 5 december
  • Praktisk kunskap om trauma (fokus på vuxna), 15 november
  • Interkulturell föräldrasamverkan inom för- och grundskolan, 15 oktober
  • Interkulturell föräldrasamverkan inom fritidshemsverksamhet, 1 oktober
  • Kunskapsseminarium med fokus på Mellanöstern och Afrikas horn, 6 november

Läs mer

Gruppbehandling för män med vålds- och aggressionsproblematik

Kriscentrum för män är en verksamhet inom Social resursförvaltning, Göteborgs stad. Under 24 gruppmöten bearbetar män med vålds- och aggressionsproblematik tidigare våldshändelser, tränar in nya handlingsmönster och lär sig förstå sig själva och hur det egna beteendet påverkar andra.

FoU i Väst har undersökt hur de som deltagit i behandlingen skattar sin psykiska hälsa och det egna våldsutövandet. 

Läs mer

Missade du konferensen eller vill du friska upp minnet? Kanske tipsa en kollega?

Vi filmar vissa av våra föreläsningar och/eller så sammanfattar vi det viktigaste i ord och bild. Här hittar du material från några av vårens arrangemang.

Goda & effektiva boendemiljöer
En konferens som handlade om att planera för ny- och ombyggnad av särskilda boenden inom äldre- och funktionshinderområdet. 

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland äldre
Ett öppet seminarium om hälsoeffekter av alkohol bland äldre personer. 

Läs mer

Hur påverkas vi av spelreklam?
Den här dagen stod spelreklam i fokus: Vad innehåller svensk spelreklam? Vad har spelreklamen för påverkan?

Läs mer

Vikten av hållbara bostäder för seniorer
Varför är det viktigt att bygga bostäder för seniorer? Slutkonferens för projekt DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer.

Läs mer

Ungdomsmottagningen – Allt mellan lust och ångest
Ungdomsmottagningen som en lättillgänglig arena för unga med psykiska besvär och ohälsa. Det handlade två stora länskonferenser om. 

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter
En inspirationsdag om föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC).

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Gå en kurs i höst!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion