Förbundsdirektören har ordet

Förbundsstyrelsens möten förläggs hos medlemskommunerna, och i maj månad när solen skiner och fåglarna kvittrar brukar vi lägga mötet i kustbandet. Majmötet i år hölls på Öckerö. Regnet öste ner och vinden tog i från alla håll. Vågorna gick höga. Allt var grått och blött. Men inne i möteslokalen var det ljust och varmt. Samtalsklimatet var gott, intressanta föredragningar genomfördes, beslut fattades och uppdrag delades ut effektivt och handlingskraftigt. Temat för de mer fördjupande dragningarna var kompetensförsörjning, och ledamöterna fick veta mer om Gymnasierapporten som är unik i sitt slag. 

Läs hela krönikan

GR tar gemensamt krafttag för att möta klimatförändringar

Kommunerna i Göteborgsregionen står inför stora klimatförändringar. Framför allt är det allt vatten som kommer att påverka i och med närheten till hav, sjöar och vattendrag – både genom torka och extrema skyfall. 

Därför har nu GR startat ett regionalt klimatanpassningsnätverk för att vi ska möta förändringarna tillsammans. Fram till idag har tjänstepersoner som arbetat med klimatanpassningsfrågor i en kommun ofta varit ensamma i sin roll. De kan ha svårt att få gehör för sina frågor i de olika verksamheterna och i vissa fall även från ledning och politik. 

Läs mer

Sjukfrånvaron minskar i Göteborgsregionen

Det visar en ny rapport som beskriver sjuktal och andra förhållanden för kommunernas anställda.
– För första gången sedan 2010 sjunker sjuktalen i GR-kommunerna generellt, säger Anders Pettersson som är personalchef i Härryda kommun.

Läs mer 

Återvändare i fokus

Frågan om återvändare från före detta IS-kontrollerade områden har fått mycket utrymme i medierna och med anledning av detta bjöd Göteborgsregionen, Center mot Våldsbejakande Extremism och Västra Götalandsregionen in kommunerna till ett dialogseminarium den 27 maj.

Läs mer

 Nu kan du anmäla dig till Mötesplats Väst!

Den 24-25 oktober arrangerar Göteborgsregionen för första gången Mötesplats Väst, en konferens som vänder sig till förtroendevalda och chefstjänstepersoner i kommunerna. Fokus för konferensen är kommunutredningen och framtidens välfärdsfrågor och vi har ett fullmatat program med många spännande talare.

Läs mer  

Nomineringen är nu öppen till Utmärkelsen 2019

Utmärkelsen är ett pris som uppmärksammar skolor, företag och yrkeslärare som gör det lilla extra för en samverkan mellan skola och arbetsliv. Nu ger vi dig möjligheten att nominera någon till priset i respektive kategori. Kanske är det en yrkeslärare i arbetsgruppen som du tycker förtjänar ett pris? Eller kanske samverkar ni med ett företag som förtjänar att få höra vilket bra arbete de gör?

Läs mer och nominera

Så öppnar Lerums gymnasium upp för alla elever

Lerums Gymnasium är en av skolorna som deltar i Yrk In genom Göteborgsregionen (GR). Yrk In är ett nationellt projekt som ägs av SKL och finansieras av svenska ESF-rådet. Skolans medverkan sker i ett delprojekt som pågår under ett års tid – här berättar Lerums lokala delprojektledare, yrkeslärare och elever om sitt arbete inom projektet.

Läs mer

Livskvalitet vid utveckling av urbana samhällen

Urbaniseringen och den ökade befolkningen leder till mer trängsel på vägarna och ökande koldioxidutsläpp. Inom projektet SMART-MR undersöker GR tillsammans med sju andra europeiska storstadsregioner hur vi kan utveckla smarta och hållbara samhällen. 

Läs mer

Göteborgsregionen minskar avfallet - ny avfallsplan

Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar i en tillväxtregion? Göteborgsregionens tretton kommuner har arbetat fram ett remissförslag till en ny gemensam regional avfallsplan för perioden 2021 - 2030.

Läs mer

Socialstyrelsens generaldirektör besöker GR

Yrkesresan, ett regionalt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för socialsekreterare i kommunerna i Göteborgsregionen, har väckt stort intresse nationellt. Med anledning av det besöker Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell GR den 16 augusti för att ta del av hur vi arbetar med fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både strategiskt och operativt.

Mötesplats Funktionshinder 2020

Den 26–27 mars nästa år står medarbetare och chefer inom funktionshinderområdet på scen. Då är det nämligen äntligen dags igen för Mötesplats Funktionshinder. Syftet med mötesplatsen är att de som arbetar inom verksamhet funktionshinder ska lära av varandra, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv och stärka yrkesrollen.

Läs mer

Välbesökt näringslivsdag satte fokus på samverkan för nya jobb

Hur stärker vi samverkan för att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035? Det var den centrala frågan på näringslivsdagen den 26 april. Då träffades cirka 130 politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom Göteborgsregionen med omnejd för att diskutera och utbyta erfarenheter. Initiativtagare till dagen var Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG).

Läs mer

Inbjudan till studiedag på Donsö

Nu skapar vi en unik möjlighet att lära sig mer om sjöfartsbranschen, dess utbildningar och karriärvägar, genom ett kostnadsfritt studiebesök på Donsö den 2 september 2019. Målgrupp för dagen är elever från skolor i Göteborgsregionen som till hösten 2019 går i åk 8–9 i grundskolan eller åk 2–3 på gymnasiet (TE/NA och SA/EK) och deras lärare samt studie- och yrkesvägledare från hela Göteborgsregionen.

Läs mer och boka här 

Yrkesutbildning för vuxna leder till hög sysselsättning

Enligt en ny effektstudie står det klart att fler än åtta av tio elever i Göteborgsregionen är i sysselsättning ett halvår efter avslutad yrkesutbildning för vuxna.
Målgruppen för yrkesvux, lärlingsvux och yrkesvux med språkstöd är framförallt de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Att mer än åttio procent av deltagarna är i arbete eller fortsatta studier ett halvår efter att de avslutat sin yrkesutbildning är därför ett oerhört starkt resultat.

Läs mer

Projekt Modig ska ge mer omsorg med digital teknik

Projekt Modig ska stärka kompetensen när det gäller digitalisering hos medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Bakgrunden är det allt större behovet av kunskap om modern teknik och digitalisering i dessa verksamheter. Projekt Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av GR tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Läs mer

Forskning om digitalisering och välfärdsteknik för äldre

Göteborgsregionen FoU i Väst söker en forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med kommunerna. Exempel på forskningsfrågor:
- Hur kan välfärdsteknik och digitala tjänster användas för att öka äldres delaktighet, självständighet och trygghet? Främja ett hälsosamt åldrande? Förebygga och skjuta på behov av insatser?
- Vilka hinder och möjligheter uppstår vid implementering och användning av välfärdsteknik?
- Vilka effekter uppkommer av kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre med särskilt fokus på välfärdsteknik?

Läs mer

Läromedelsmässan 2019

Stort tack till alla besökare och utställare som deltog i GR:s läromedelsmässa den 7-8 maj på Eriksbergshallen! Nästa år siktar vi på att vidareutveckla mässan, mer information kommer. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev kring läromedel för att hålla dig uppdaterad

SAVE THE DATE! 28-29 april 2020

Tips på nya digitala verktyg

Nu är version 1.0 av vårt digitala verktyg Textäventyr live! Här kan elever på ett enkelt sätt skapa egna textbaserade äventyr, för att arbeta med läs- och skrivkunskap. Vi har dessutom lanserat Sopsamlarmonstren, en del av arbetet med regionens gemensamma avfallsplan. Tillsammans med sopsamlarmonstren får barnen öva på att källsortera, återvinna och förebygga avfall.

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion