NSPH Nyhetsbrev nr 6 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 6 - torsdagen den 5 september 2019

Äldres psykiska hälsa i fokus 10/10

Nu är det möjligt att anmäla sig till höstens stora inspirationsdag! Den 10 oktober bjuder NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll på en heldag där vi uppmärksammar sätt att skapa delaktighet och medvetenhet hos äldre om psykisk ohälsa. Dagen ger en nulägesbeskrivning av äldres psykiska hälsa samt visar på möjligheterna med samtalsgrupper för seniorer som arbetsmetod.

Den vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg, politiker, intresseorganisationer och myndighetspersoner som arbetar med frågor kring äldres (psykiska) hälsa. Vi hoppas även att NSPH- och Hjärnkoll-aktiva inklusive cirkelledare som möter äldre deltar under dagen. >>Läs mer här 


Brev till regiondirektörerna gav effekt

NSPH uppmanade landets regiondirektörer i ett öppet brev att lyfta frågan om hur de öronmärkta pengarna för bättre brukarsamverkan kring psykisk hälsa kan användas smartare, vilket har väckt en del reaktioner.
- Responsen är överlag positiv, från såväl brukarrörelsen som kommuner och landsting. Vi får rapporter om att man på flera ställen faktiskt verkar använda det som underlag för diskussion – och det är precis det vi vill, säger Mårten Jansson på NSPH.
Läs mer >> 


Inspirationsdag rörande anhörigstöd 15/11

Välkomna till vår inspirationsdag om hur vi kan förbättra stödet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Dagen vänders sig till personer som möter anhöriga i sin yrkesroll och bjuder på inspirerande föredrag om stöd- och samtalsgrupper, berörande Hjärnkoll-föreläsningar, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur kommuner arbetar framgångsrikt med anhörigstöd.
Läs mer >>


Conny Allaskog har tagit plats i patientrådet

Nu har regeringens patientråd äntligen kommit igång med sitt arbete med förhoppningen att skapa ett närmare samarbete mellan Socialdepartementet och patientorganisationer kring hur vården kan förbättras. Conny Allaskog från NSPH är en av dem och hoppas kunna lyfta vikten av brukarinflytande inom den psykiatriska vården i synnerhet.  Läs mer >>


De prövar nya vägar till ett mer inkluderande arbetsliv

PODDEN  Det kloka radarparet Madelene Wennberg (projektledare) och Freddot Karlsson Andersson (kommunikatör) berättar om sina insikter, utmaningar och lärdomar från SKL-projektet "Fler vägar in – Breddad rekrytering” som ska pröva nya sätt att skapa jobb för människor med en mer komplex kompetensprofil. Detta varvat med sina personliga dagboksanteckningar om hur processen internt har fungerat för att försöka skapa en fungerande arbetsplats för Freddot som har kognitiva funktionsnedsättningar.
Läs mer och lyssna >>


Barn som bevittnar våld ska få bättre skydd

REMISS Barn ska inte behöva uppleva våld i hemmet. Vi anser att det ska räknas som psykisk misshandel att låta barn se familjemedlemmar utsättas för våld eller övergrepp och att detta ska vara straffbart. Det ska också vara straffbart att uppmana eller påverka människor att begå självmord. Flera av NSPH:s medlemsorganisationer har länge verkat för detta. Ett förbud mot sådan hets är en viktig etisk åtgärd generellt och för enskilda personer kan det vara livsavgörande. Vi välkomnar därför förslagen som Jusitiedepartementets lagt fram i sin remiss. 
Läs mer om vårt remissvar här>>


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet samt viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se