April 2019
Webbversion

Värdet av att bygga kunskap gemensamt

Förbundsdirektören har ordet.

Vi lever i ett komplext samhälle med hög förändringstakt. Göteborgsregionen är en arena för utveckling genom mellankommunal samverkan, och med den inramningen kan vi tillsammans göra många insatser för att stärka medlemskommunernas kapacitet för att möta olika utmaningar. I detta nyhetsbrev ges exempel på hur vi bygger gemensam kunskap samt skapar underlag och gemensamma bilder att agera på i utveckling av verksamheten, kopplat till såväl komplexitet som förändringstakt. Fåglarna sjunger, ljuset är tillbaka och vi låter oss inspireras av det i vårt samverkansarbete i Göteborgsregionen!

Helena Söderbäck, förbundsdirektör

Ta kommandot över digitaliseringen!

I samarbete med DigJourney erbjuder nu GR ett tredagars intensivt kunskapslyft för transformationsledare i offentlig sektor i Göteborgsregionen.

– Förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är avgörande för att kunna möta invånarens förväntningar och de utmaningar som kommunerna står inför, säger Johan Kjernald som är digitaliseringsstrateg på GR.

Läs mer

Claes Malmström talar.

Erfarenhetsutbyte på Mötesplats Hälsa

21 mars ägde Mötesplats Hälsa rum – en arena för lärande och erfarenhetsutbyte om hur vi kan öka hälsan och minska sjukfrånvaron på våra arbetsplatser. 360 deltagare tog del av två stor-föreläsningar och valde mellan 17 olika seminarier. Se en film och läs en sammanfattning av innehållet under dagen, med bland annat ämnen som hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer samt exempel från våra kommuner. 

Läs mer och se filmen här

Jesper Rönndahl och Alva Appelgren.

Kom och lyssna – eller varför inte medverka själv?

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen. På scenen står anställda inom IFO och så har vi bjudit in två externa föreläsare: Alva Appelgren och Jesper Rönndahl. Välkommen till Mötesplats IFO 14 november 2019!

Läs mer

Jag vill bli skolledare!? – anmälan är nu öppen!

Tycker du att skolledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå i en skolledarroll, men ännu inte bestämt dig? Utvecklingsprogrammet ”Jag vill bli skolledare!?” vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare. Anmälan till programmet är öppen till 20 juni.

Läs mer

Unik rapport om utbildningsutbudet i GR

Varje år sammanställer Göteborgsregionen en rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet samt vuxenutbildningens utbud i regionen. Syftet är dels att bidra till det regionala samrådet inför kommande års utbud, dels att till fler intressenter sprida kunskap om den samlade utbildningsproduktionen för att lättare kunna matcha kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Årets rapport finns nu tillgänglig här 

Täthetsscenarion för regionens stationssamhällen

Kommunerna runt om i regionen håller just nu på att kartlägga täthetsscenarion för sina respektive stationssamhällen. 21 februari startade arbetet genom en workshop på GR som hölls tillsammans med Spacescape. Spacescape har sedan tidigare genomfört studien Hållbar täthet i stationssamhällen inom ramarna för projektet SMART-MR, i samarbete med GR och Kungälvs kommun. 

Läs mer

Systemkartan.se - verktyg för digital samverkan

Göteborgsregionen lanserar inom kort ett webbverktyg för kartläggning av IT-system bland kommuner i hela Sverige. Med hjälp av Systemkartan.se ökar förutsättningar för samverkan inom bland annat upphandling, utveckling och erfarenhetsutbyte. Kommunen kan få reda på vem som har det system man själv har eller när det är dags att göra en gemensam upphandling. Redan har över 60 kommuner börjat mata in sina system i verktyget.

Gruppbehandling viktigt vid sexuella övergrepp

Gruppbehandling är en viktig del av ungdomars bearbetning av sexuella övergrepp. Det visar en ny rapport från FoU i Väst, där författarna har undersökt gruppbehandlingen som erbjuds av Ungdomsmottagningen i Västra Göteborg. Ungdomarna i studien uppger att de känner sig mindre ensamma, att de känner mindre skam och att de utvecklat kunskap och förståelse för övergrepp och dess konsekvenser.

Läs mer

Stöd till föräldrar med barn i familjehem eller på institution

Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det är ett par av de frågor som tre forskare och sju kommuner ska arbeta med i forskningsprojektet Förälder på avstånd. 

Läs mer

 

 

Utställarplatser fullbokade på årets läromedelsmässa

Göteborgsregionens Läromedelsmässa, en av Sveriges största mässor kring digitala, analoga och taktila läromedel, är nu fulltecknad på utställarsidan.

– Det är jättekul att så många vill vara med och ställa ut, säger Katarina Kjellqvist, projektledare för Läromedelsmässan.

Mässan, som i år arrangeras för 11:e året i rad i Eriksbergshallen, samlar Sveriges ledande läromedelsproducenter såväl som mindre producenter.

Läs mer

Gymnasiedagarna & Future Skills - planeringen igång

Mässan är regionens största mötesplats för dig som ska göra ett studie- eller yrkesval. Under ett och samma tak samlas representanter från såväl gymnasieskolor i Göteborgsregionen som skolor med riksintag samt representanter från regionens branscher och företag. I år äger mässan rum den 8-10 oktober på Svenska Mässan  fler viktiga datum hittar du här

Stolthet över regionens yrkesvuxsatsning

Kommunerna i Göteborgsregionen kan vara stolta över sin yrkesvuxsatsning. Fler än åtta av tio regionmedborgare kommer i sysselsättning efter avslutad yrkesvuxutbildning enligt en nyutkommen effektstudie. I april startar nio yrkesutbildningar för vuxna och ett nytt utbud läggs ut för ansökan inom regionalt yrkesvux i Göteborgsregionen. Söktrycket visar att utbildningarna som erbjuds har en stark förankring på arbetsmarknaden och högt renommé hos medborgarna. Till aprilstarten hade varje plats i genomsnitt tio sökande. I den kommande augustistarten erbjuds ett trettiotal utbildningar inom tio olika branscher.

Framgångsrikt uppdrag mot studieavbrott

2016 fick Skolverket i uppdrag att genomföra verksamhetsnära insatser för huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan.GR har varit en av Skolverkets samverkanspartners i arbetet, som enligt en utvärdering nu har gett resultat. Uppdraget har dels genomförts i form av en konferensserie med målgruppen huvudmän och dels i form av ett verksamhetsnära processtöd till gymnasieskolor.

Läs mer 

Ny organisation för Mistra Urban Futures

Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att tillsammans fortsätta att utveckla forskningsområdet hållbar stadsutveckling och vara värdar för Mistra Urban Futures. Både Mistra Urban Futures Göteborgsplattform och det internationella sekretariatet ska nu organiseras inom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, en gemensam satsning på hållbar utveckling. 

Läs mer

Från Mistra Urban Futures till ny FoU-chef i GR

Margareta Forsberg, ledare för Göteborgsplattformen, lämnade i februari Mistra Urban Futures för en ny tjänst som chef för Göteborgsregionen FoU (Forskning och Utveckling) i Väst.

- Jag har haft två fantastiskt spännande och lärorika år på Mistra Urban Futures Göteborgsplattform. Jag hoppas att vi även utifrån min nya roll som FoU-chef på Göteborgsregionen ska kunna hitta fruktbara samarbeten, säger Margareta Forsberg.

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion