Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen
Nyhetsbrev - Nr 11: Skolåret 2019/2020

Hej!


Solens strålar börjar äntligen att värma och i min trädgård är det fullt av vårblommer - så härligt! När styrelsen träffades i förrgår och redogjorde för de olika projekten som pågår kände jag mig glad och tacksam över att vara del av en sån kreativ grupp. För att nämna kort om vad som försiggår just nu, planeras det redan inför hösten med olika aktivitetskvällar med teman som lego, brädspel, disco och bio. Om intresset finns funderar vi på att starta dagläger under loven. Ett annat pågående projket är ansiktslyftning av föreningens kommunikationskanaler. Vi samarbetar med duktiga Ann Söderblom på + Marketing Solutions. Ann håller bland annat på att utforma en ny logotyp till skolföreningen.

Under den här veckan är det finbesök av författaren Ingela Korsell och hon kommer att hålla i flera workshops. Den på torsdag kan du som förälder samt syskon komma med på! Ta chansen och låt dig inspireras av Ingela.

 Den 30 april är sista datum för att anmäla eller avanmäla sig till undervisningen. Även de som ämnar göra byten av exempelvis ort eller handledare behöver fylla i formulären. Länkarna ligger på hemsidan.  För den som vill läsa lite mer om ämnet finns det mer information längre ner i nyhetsbrevet eller på hemsidan.

Nu ska jag gå ut och njuta av solen - gör det du med!

Varma hälsningar
Anders Nordin
Ordförande

Ps. Glöm inte att gå in på hemsidan www.svenskaskolforeningen.ch för att kika på nya foton av bla. luciafirandet och ta del av viktig information. Vill du engagera dig i styrelsen, kontakta oss!


Författarbesök av Ingela Korsell 2-4 april

  • Tisdag kl 16.00-17.30 i Walterswil (efter Sihlbrugg innan Baar), på International school Zug and Luzern
  • Onsdag kl 13.15-14.45 i Herrliberg, Rebacker Schule
  • Onsdag kl 15.30-17.00 i Zumikon på Inter Community School
  • Torsdag kl 16.15-17.45 i Zürich, Weinberg Schule (Tramhaltestelle Röslistrasse)
  • Torsdag kl 18.00-19.30 i Zürich på Svenska kyrkan, Kurvenstrasse, här får även föräldrar och syskon följa med.

Klicka här för att läsa om Ingela

 


Anmälan, avanmälan eller byten inför 2019/2020

Följande information gäller anmälan/avanmälan samt byten inom gruppundervisning i kompletterande svenska eller handledning av distansundervisning. 

Det börjar bli dags att anmäla sig, alternativt anmäla eventuella förändringar och byten för svenskundervisningen inför nästa läsår. Ny anmälan gäller endast för nya elever, elever som idag läser i åk 1 och ämnar att byta ort till nästa läsår, elever som idag läser åk 5 samt äldre elever som går över till distansundervisning och handledning. Ämnar man sluta i undervisningen måste en avanmälan göras. I undantagsfall kan elever som idag läser åk 5 välja att stanna i sin befintliga grupp enligt överenskommelse. För de som vill byta handledare behövs även formulären fyllas i.

Gruppundervisning i kompletterande svenska (KS)

Svenska Skolföreningen välkomnar elever från åk 1-9 samt Tisusförberedande kurs (gymnasienivå) till gruppundervisning i kompletterande svenska.

Undervisningen sker normalt i grupp om ca 7-12 elever i olika orter runtom Zürich. I den mån det går, strävar vi efter att bilda grupper om 2 årskurser för att kunna erbjuda så homogena klasser som möjligt. Undantag: årskurs 1 samt Tisus som undervisas separat. 

Anmälan till handledning, distansundervisning i svenska via Sofia/Hermods Distansgymnasium

Från och med årskurs 6 finns möjlighet att växla från gruppundervisning i kompletterande svenska till Sofia Distans (åk 6-9) och därefter Hermods Distansgymnasium (Svenska 1, 2, 3). För dessa elever erbjuder Skolföreningen så kallad handledning. Det innebär att föreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera arbetet och nå de mål som kurserna i Sverige kräver. Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen.

Distansskolorna i Sverige ansvarar för betygsättningen vilken genomförs from åk 6. Undervisningen följer den svenska kursplanen i svenska. Handledningen sker i betydligt mindre grupper än i de yngre årskurserna och tid och plats görs upp med handledaren.

Anmälan till distansskolorna görs till skolorna direkt på deras respektive hemsida:

Elever som har för avsikt att sluta undervisningen inför ett kommande läsår måste göra en avanmälan. Denna görs av vårdnadshavaren senast 30 april via avanmälningsblanketten. Ej inkommen avanmälan leder till en faktura för den undervisning som eleven skulle ha deltagit i.

Från och med årskurs 6 och uppåt erbjuder vi olika undervisningsalternativ. Information i det ämnet kan ni läsa mer om på hemsidan.

Om intresse finns, kan vi även erbjuda privatundervisning.

Har ni eventuella frågor som rör anmälan, vänligen hör av er till:

Josefine Billquist
E-post: info@svenskaskolforeningen.ch

 

Ideell verksamhet

Glöm inte att vi är är en ideell förening med syfte att hjälpa svenska barn utomlands att vidmakthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Idag är vi 9 frivilliga personer som sitter med i styrelsen och 10 anställda lärare. 

För att vi ska kunna möta de krav som ställs på föreningen samt för att kunna bedriva verksamheten på ett professionellt sätt, behöver vi intresserade och engagerade medlemmar. 

Vi söker just nu:

Administrationsansvarig

Kassör

Läs mer >>

 


Kalendarium

 

April 

30 Sista datum för anmälan, avanmälan eller byten

2-4 Författarbesök Ingela Korsell - läs mer om Ingela här!

Juni

9 Skolavslutning i Thalwil kl 9.00-14.00

 Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.