Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen
Nyhetsbrev - Nr 10: Skolåret 2019/2020

Hej!


Hoppas alla medlemmar har haft en god start på 2019! Tiden går som vanligt snabbt och många börjar nästa vecka sina sportlov. Inom skolföreningen varierar loven lite, eftersom vi lånar klassrum av både lokala - och internationella skolor som till viss del har olika terminsplaner. I vilket fall kommer lärarna att hålla er uppdaterade kring vilka datum som gäller.

Styrelsen i Svenska skolföreningen kommer under 2019 att fortsätta utvecklingsarbetet på IT-sidan och utbudet av aktiviteter. I maj anordnas även nätverkskonferens i Milano som vi ser mycket fram emot att delta i. Till alla er som har synpunkter och eller önskningar, skriv till oss! Om ni inte hör av er så vet vi inte vad vi skall åtgärda.

Den 30 april är sista datum för att anmäla eller avanmäla sig till undervisningen. Även de som ämnar göra byten av exempelvis ort eller handledare behöver fylla i formulären. Länkarna kommer att läggas ut på hemsidan under februari, men för den som vill läsa lite mer om ämnet finns det mer information längre ner i nyhetsbrevet.

Varma hälsningar
Anders Nordin
Ordförande

Ps. Glöm inte att gå in på hemsidan www.svenskaskolforeningen.ch för att kika på nya foton av bla. luciafirandet och ta del av viktig information. Vill du engagera dig i styrelsen, kontakta oss!

Anmälan, avanmälan eller byten inför 2019/2020

Följande information gäller anmälan/avanmälan samt byten inom gruppundervisning i kompletterande svenska eller handledning av distansundervisning. 

Det börjar bli dags att anmäla sig, alternativt anmäla eventuella förändringar och byten för svenskundervisningen inför nästa läsår. Ny anmälan gäller endast för nya elever, elever som idag läser i åk 1 och ämnar att byta ort till nästa läsår, elever som idag läser åk 5 samt äldre elever som går över till distansundervisning och handledning. Ämnar man sluta i undervisningen måste en avanmälan göras. I undantagsfall kan elever som idag läser åk 5 välja att stanna i sin befintliga grupp enligt överenskommelse. För de som vill byta handledare behövs även formulären fyllas i.

Gruppundervisning i kompletterande svenska (KS)

Svenska Skolföreningen välkomnar elever från åk 1-9 samt Tisusförberedande kurs (gymnasienivå) till gruppundervisning i kompletterande svenska.

Undervisningen sker normalt i grupp om ca 7-12 elever i olika orter runtom Zürich. I den mån det går, strävar vi efter att bilda grupper om 2 årskurser för att kunna erbjuda så homogena klasser som möjligt. Undantag: årskurs 1 samt Tisus som undervisas separat. 

Anmälan till handledning, distansundervisning i svenska via Sofia/Hermods Distansgymnasium

Från och med årskurs 6 finns möjlighet att växla från gruppundervisning i kompletterande svenska till Sofia Distans (åk 6-9) och därefter Hermods Distansgymnasium (Svenska 1, 2, 3). För dessa elever erbjuder Skolföreningen så kallad handledning. Det innebär att föreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera arbetet och nå de mål som kurserna i Sverige kräver. Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen.

Distansskolorna i Sverige ansvarar för betygsättningen vilken genomförs from åk 6. Undervisningen följer den svenska kursplanen i svenska. Handledningen sker i betydligt mindre grupper än i de yngre årskurserna och tid och plats görs upp med handledaren.

Anmälan till distansskolorna görs till skolorna direkt på deras respektive hemsida:

Elever som har för avsikt att sluta undervisningen inför ett kommande läsår måste göra en avanmälan. Denna görs av vårdnadshavaren senast 30 april via avanmälningsblanketten. Ej inkommen avanmälan leder till en faktura för den undervisning som eleven skulle ha deltagit i.

Från och med årskurs 6 och uppåt erbjuder vi olika undervisningsalternativ. Information i det ämnet kan ni läsa mer om på hemsidan.

Om intresse finns, kan vi även erbjuda privatundervisning.

Har ni eventuella frågor som rör anmälan, vänligen hör av er till:

Josefine Billquist
E-post: info@svenskaskolforeningen.ch

 

Ideell verksamhet

Glöm inte att vi är är en ideell förening med syfte att hjälpa svenska barn utomlands att vidmakthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Idag är vi 9 frivilliga personer som sitter med i styrelsen och 10 anställda lärare. 

För att vi ska kunna möta de krav som ställs på föreningen samt för att kunna bedriva verksamheten på ett professionellt sätt, behöver
vi intresserade och engagerade medlemmar. 

Vi söker just nu:

Administrationsansvarig

Kassör

Läs mer >>

 


KalendariumSvenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.