Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Samtal med riksdagsledamöter

Den 6 december var det dags för SmåKoms möte med våra kontaktpersoner hos riksdagens partier. Över en lunch diskuterade vi våra samverkansformer och övrigt som är aktuellt ur SmåKom-perspektiv. 

På bilden syns ordförande Peter Lindroth och riksdagsledamot Ann-Sofie Alm (m), i väntan på övriga gäster.

Snabbare bostadsbyggande?

Utredningen "Ett snabbare bostadsbyggande", SOU 2018:67, har skickats till oss för yttrande. I utredningen föreslås en ändring av genomförandetiden i plan- och bygglagen, PBL, till 3-15 år, från dagens 5-15 år. Vidare föreslås att kommuner efter beslut från länsstyrelsen ska kunna få mark utan ersättning från fastighetsägare och exploatörer, om ett angeläget behov finns. Ett återinförande av kommunal förköpsrätt föreslås också. 

SmåKom konstaterar att det som utredningen föreslår ändringar för, i mindre grad är relevant för små kommuner. Styrelsen planerar dock att anta ett yttrande vid sitt möte den 17 januari 2019.

Hur går det med bredbandsutbyggnaden?

Vid ett möte i Stockholm med representanter för Stadsnätföreningen, konstaterade vi samfällt, att övergångsregeringens mål om snabbt bredband till alla i Sverige med stor sannolikhet inte kommer att nås. Där anges att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Post-och telestyrelsens senaste mätning (oktober 2017) gav vid handen att siffran då var totalt 77 procent, på landsbygden 31 procent.

Vi planerar att tillsammans med Stadsnätsföreningen återkomma i frågan.  

Här kan du läsa om regeringens strategi.

Vi ses i Vadstena till våren!

En liten påminnelse om att boka in SmåKoms årsmöte och rikskonferens den 24-26 april 2019, på Vadstena Klosterhotel. Vi firar 30 år som förening i Vadstena, SmåKoms vagga. 

God jul och gott nytt år!

SmåKoms styrelse och personal tillönskar alla läsare en riktigt
frid- och fröjdefull jul, samt ett gott nytt år!

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.