Juni 2018

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Byggstart och efterlängtade besked

Infrastrukturens utveckling kräver komplex samverkan av många aktörer, och därför ligger denna fråga högt på GR:s agenda.

Den 30 maj togs Västlänkens officiella ”första spadtag” vid en liten ceremoni vid arbetsplatsen bredvid Världskulturmuseet. Därmed påbörjas bygget av åtta kilometer tågtunnel under Göteborg med invigning planerad år 2026. Västlänken är det projekt som alla parter i Västsvenska paketet drar nytta av. Parterna är GR, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Västtrafik.

Läs mer här


GR får en ny visuell identitet

Till hösten byter GR logotyp och förkortar samtidigt namnet till Göteborgsregionen. Detta för att öka tydligheten gentemot våra medlemskommuner och samarbetspartners, men också när vi för fram storstadsregionens frågor i Västra Götalandsregionen, nationellt och internationellt.

Den visuella identiteten tar avstamp i GR:s uppdrag, att verka för samarbete över kommungränserna i vår region. I logotypen är G:et och R:et sammanlänkande för att signalera samverkan.

Identiteten ska också signalera att GR är en modern utvecklingsorganisation. Vi arbetar ständigt för att kunna möta upp de nya behov som uppstår i medlemskommunerna i ett samhälle som både är komplext och snabbt föränderligt.

Namnet förkortas till Göteborgsregionen

Samtidigt som GR får en ny visuell identitet förkortas namnet till Göteborgsregionen i kommunikativa sammanhang. Det juridiska namnet kommer dock även fortsättningsvis vara Göteborgsregionens kommunalförbund.

Vi får även en ny adress till vår webbplats: www.goteborgsregionen.se

Den visuella identiteten är en del av ett större arbete med att utveckla GR:s kommunikation. Framöver kommer bland annat webbplatsen att ses över.

Kontakt: Eva-Lena Hedvall


Arbetet med den nya avfallsplanen är igång

Snart löper tiden för avfallsplan 2020 ut, och det är dags att sätta ihop en ny för 2030. GR arbetar nu aktivt tillsammans med representanter ifrån alla kommuner.

I första skedet har arbetsgrupper från medlemskommunerna satts ihop, med en kombination av avfallsansvariga, stadsplanerare, samordnare med flera för att skapa en variation i kunskap och kompetens. Arbetsgrupperna kommer att arbeta med olika ansvarsområden – avfall i samhällsplanering, nedskräpning, individ och kundfokus, förebyggande, återanvändning, återvinning, logistik samt transport.

Hållbarhetsperspektivet i framtagandet av den nya avfallsplanen är väsentlig. Om alla konsumerade så som vi gör i Sverige idag skulle det behövas 4,2 jordklot för att kunna hantera alla resurser. Vi slänger även 4,6 miljoner ton avfall på ett år i våra hushåll, vilket motsvarar ungefär 467 kilo per person och år.

Med denna kunskap i bakhuvudet kommer projektmedlemmarna under utformningen av avfallsplanen ständigt att arbeta utifrån hållbarhetsdimensionerna. Dessa är social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet, som även är förankrade i alla kommuners hållbarhetsarbete. Dessutom ska fokus ligga på ett långsiktigt mål - att avfall inte ska uppstå överhuvudtaget!

Vill du veta mer om arbetet kring den nya avfallsplanen? Läs mer och registrera dig för att få nyhetsbrev här

Kontakt: Hanna Hellström och Elin Svensson 


Sex, unga och skolans roll – save the date 15 mars 2019

Efter tio år som den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter inom GR och Västra Götaland tar konferensen Sex, unga och skolans roll nu ett kliv framåt. Konferensen får ny inriktning, nytt innehåll – och blir nationell.

15 mars 2019 anordnas den allra första rikskonferensen för Sex, unga och skolans roll. Temat för konferensen är ”Så skapar vi en svensk sex- och samlevnadsundervisning i världsklass” och utgångspunkten för programmet är den granskning av sex- och samlevnadsundervisningen som gjorts av Skolinspektionen.

Dagen kommer att innehålla föreläsningar från olika experter inom området och är ett unikt tillfälle för bland annat lärare, skolledare, representanter för elevhälsan och personal från ungdomsmottagning att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. I och med satsningen på rikskonferensen kommer det i år inte att erbjudas någon konferens under hösten.

Mer information om rikskonferensen och programmet kommer efter sommaren.

Kontakt: Thomas Lidén


Så jobbar Härryda och Alingsås för en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen

ESF-projektet HälsoGReppet syftar till att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa bland anställda inom kvinnodominerade arbetsplatser i GR-kommunerna. 

Kolla in filmerna från två av HälsoGReppets lokala projekt, Alingsås och Härryda, och hör mer om deras arbete för en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen.


Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte GR

Två viktiga och komplexa frågor stod i fokus under besöket: lösningar på samordningsproblem inom vård och omsorg samt personcentrering.

Här kan du läsa en sammanfattning av det som framkom under föreläsningarna och gruppdiskussionerna.

Läs mer här

Kontakt: Maria Ljung

Peter Nilsson och Kajsa Westling, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Missa inte Fixarfesten på Kulturkalaset!

Inom projektet Räkna till 10 anordnas i augusti en Fixarfest på Göteborgs Kulturkalas. På Fixarfesten får besökarna chansen att ta hand om sina gamla grejer, och pyssla nya grejer som är snälla mot miljön.

Räkna till 10 har bjudit in en sömmerska och skomakare som ska finnas till hands för att hjälpa till med enkla idéer och verktyg, och pysselverkstaden är öppen för att förverkliga dem. Fokus ska ligga på att det är enkelt att ta hand om sina grejer, och att det är värt att tänka till innan man slänger sina plagg eller skor.

Dessutom anordnas ett Engångsfritt Kulturkalas tillsammans med Göteborgs Stad under en av dagarna. Då får besökarna möjlighet att pyssla sina egna bivaxdukar för att bevara mat, och andra roliga produkter som kan användas istället för engångsartiklar.

Representanter från medlemskommuner i Göteborgsregionen kommer att finnas på plats under hela veckan i tältet på Bältesspännarparken, och assistera kring pysselaktiviteterna. Programmet kommer snart att lanseras på Göteborgs Kulturkalas hemsida, men fram till dess kan ni följa Räkna till 10 på Facebook och Instagram för att få uppdateringar kring Fixarfesten.

Var? Bältesspännarparken, Göteborg
När? 14-19 augusti

Kontakt: Elin Svensson


Ny lärarhandledning om källkritik på internet

Vad är fakta och vad är åsikt? I dagens snabba informationsflöde är det viktigt att eleverna utvecklar förmågor i att kritiskt kunna granska och värdera information. GR Utbildning har tagit fram en ny lärarhandledning om källkritik på internet för elever i högstadiet.

Lärarhandledningen består av övningar där eleverna får göra källkritiska analyser samt gå in i rollen som den som vill sprida ett budskap. Exempel på övningar är Fakta eller åsikt, där eleverna arbetar i grupper där de med utgångspunkt i samma grundfakta lyfter fram statistik och åsikter för att argumentera för eller emot inom olika ämnen. Därefter görs en oberoende granskning för att reda ut hur de olika grupperna använt sig av fakta och argument på olika sätt. I övningen Sant eller falskt får eleverna läsa två̊ olika artiklar och därefter komma fram till vilken av dem som är sann och vilken som är falsk.

Lärarhandledningen innehåller också tips och länkar till mer material och information om källkritik.

Materialet laddas ner kostnadsfritt här.

Kontakt: Rasmus Jonsson


Hur vill morgondagens seniorer bo?

Vilka tio trender är enligt framtidsforskaren viktiga att känna till för dem som ska planera för hur morgondagens äldre ska bo? Och vad är Platslowpyramiden?

Läs mer i vår konferensrapport!

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Spännande samarbete med Kapstaden och Kisumu ska leda till hållbara stationssamhällen

16-18 maj fick Göteborg besök av representanter ifrån Kenya och Sydafrika. Inom projektet Transport and Urban Development skulle deltagarna testa metoder som sedan ska appliceras i Kapstaden och Kisumu.

Transport and Urban Development är ett av flera komparativa miniprojekt som Mistra Urban Futures satsar på under åren 2018 och 2019. Det utgår ifrån samma framgångsrika metoder som har tagits fram i Det urbana stationssamhället, ett projekt som ligger inom ramen för Mistra Urban Futures och drivs bland annat av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Läs mer här

Kontakt: Anna Gustafsson


Teknikcamp för tjejer – nu är anmälan öppen

Tillverka en egen spelkonsol, designa en webbsida eller skapa en produkt i ett CAD-program och programmera den i en CNC-maskin.

Teknikcamp 2018 riktar sig till alla teknikintresserade personer som identifierar sig som tjejer och som vill träffa andra tjejer som redan jobbar med teknik.

För fjärde året i rad anordnas Teknikcamp för tjejer av Teknikcollege Göteborgsregionen. Evenemanget vänder sig till ungdomar i årskurs 7 och 8 som identifierar sig som tjejer och som är nyfikna på teknik. Under fyra dagar får deltagarna lära känna andra teknikintresserade tjejer samt ta del av ett spännande program innehållande bland annat studiebesök och workshops.

Teknikcamp 2018 startar med en gemensam kick-off på Cybercom där egna tv-spelskonsoller ska tillverkas med hjälp av minidatorn Raspberry PI. Resterande dagar tillbringas på skolor och företag i Kungsbacka eller i Göteborg.

Mer information och anmälningslänk finns här.

Kontakt: Helene Stensson 


"Spelproblem upptäcks oftast alldeles för sent" – Projekt har tagit fram utbildningsmaterial

Sedan 1 januari i år har socialtjänsten ett utvidgat ansvar att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk.

FoU i Väst/GR har i ett projekt tillsammans med Göteborgs Stad och Länsstyrelsen kartlagt spelproblem i stöd- och behandlingsverksamheter samt tagit fram ett informations- och utbildningspaket.

Läs mer här 

Kontakt: Yvonne Witzöe


Mittseminarium för Kustzonsprojektet engagerade många politiker

Den 29e maj anordnades ett mittseminarium för Kustzonsprojektet som drivs av Göteborgsregionen.

På plats fanns 75 deltagare varav nästan hälften var politiker, vilket visar att kustfrågan är ett ämne som engagerar många. Övriga representanter kom ifrån flera olika håll, så som planering, miljö, näringsliv, GIS (Geografiskt informationssystem) samt från universitet och myndigheter.

Mittseminariet ägde rum i Stenungsund och arrangerades för att belysa att projektet kommit halvvägs på sin resa sedan starten 2016. Deltagarna fick ta del av det resultat som hittills har tagits fram och inspireras av nytänkande föreläsare. Under seminariet presenterades även visionen för projektets fortsatta arbete och arbetsgrupperna fick avtackning inför sommaravslutningen.

Nya planeringsunderlag har även tagits fram inom projektet och de går att ta del av här

Vill du få mer information om Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla? Ta del av nyhetsbrevet genom att maila till projektledare och kontaktperson Susanne Härenstam.


GR Samsyv – arbetet fortskrider i pilotkommunerna

I december 2017 gick det ESF-finansierade projektet GR Samsyv – allas ansvar in i genomförandefasen.

De tre pilotkommunerna Partille, Stenungsund och Härryda är mitt uppe i framtagandet av kommunala planer för studie- och yrkesvägledning detta med hjälp av de arbetsgrupper som satts ihop i respektive kommun. De lokala processledarna arbetar nu också med att kommunicera och förankra projektet i kommunen.  

Läs mer här

Kontakt: Emma Theiland Nilsson


Stöd till familjer med en frihetsberövad familjemedlem

Solrosen är en ideell verksamhet som ger stöd till barn, unga och föräldrar i en familj med en frihetsberövad familjemedlem.

Nu har FoU i Väst/GR utvärderat Solrosen.

Läs mer här 

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Idégenerering med GR-kommuner resulterar i två nya idéutvecklingsprojekt i AllAgeHub

Under maj och juni har de första idéworkshopparna i GR-projektet AllAgeHubs innovationsprocess 1.0 hållits. Här idégenererar representanter från alla fyra perspektiv - kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle - tillsammans för att hitta och utveckla nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv.

Tre konkreta idéer kring digital tillgänglighet från den första idéworkshoppen 21 maj tas nu vidare i ett idéutvecklingsprojekt initierat av Härryda kommun och Mölndals stad. Och från den andra workshoppen den 1 juni tas fyra idéer vidare in i ett annat idéutvecklingsprojekt kring tillgänglig kommunikation tillsammans med DART samt Lerums och Härryda kommuner. Fler aktörer sökes för medverkan.

Fler idéworkshoppar kommer hållas löpande, nästa är den 24 augusti. Håll utkik på www.allagehub.se/innovation för kommande idéutvecklingsprojekt utifrån workshopparna och hur du kan bidra.

Tre idéer kring digital tillgänglighet in i nytt idéutvecklingsprojekt

Lerum, Härryda och DART i nytt projekt kring tillgänglig kommunikation 

Kontakt: Carolina Fornell, AllAgeHub


Vilka är bäst i regionen på samverkan mellan skola och arbetsliv?

Foto: Beatrice Tornros

Ansökan till Utmärkelsen 2018 har öppnat. Nytt för i år är att priset och eventet är en del av Gymnasiedagarna och Future Skills.

Utmärkelsen uppmärksammar och premierar skolor, företag och yrkeslärare som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Pris delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare samt mindre och större företag. 

Prisutdelningen äger rum på mässgolvets stora scen under Gymnasiedagarna och Future Skills på Svenska Mässan den 7–9 oktober. Vinnarna tilldelas ett pris och får under kommande år fungera som goda exempel för samverkan mellan skola och arbetsliv. Vinnarna publiceras även på GR Utbildnings webbplats.

- Vi ville få ett kvitto på att vårt arbete sen många år kring samverkan skola – arbetsliv och vår ”SYV-handlingsplan – hela skolans ansvar” skulle visa att vi har utvecklat en modell där eleverna från tidig ålder förbereds och utvecklar sina förmågor för ett framtida arbetsliv, säger Chamilla Alnäng, Rektor Frillesåsskolan 4–9.

Läs mer och ansök om Utmärkelsen här

Vi behöver ha era ansökningar senast den 7 september.

Kontakt: Emma Theiland Nilsson


FSGR fokuserar på att skapa förutsättningar för gymnasieskolor för att motverka studieavbrott

Arbetet i projektet FSGR (Fullfölja studier GR) sker genom lokala delprojekt på de medverkande gymnasieskolorna.

Samtidigt tas processkartor fram som ska tydliggöra resurser och aktörer och ett koncept med mötesplatser där unga får möta näringslivet och arbetslivsrepresentanter är under utveckling.

FSGR, som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, startade under våren 2017. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott. Arbetet som sker genom lokala delprojekt på de sju deltagande gymnasieskolorna pågår nu för fullt. Under analys- och planeringsfasen har skolorna kartlagt elevernas behov och analyserat nuläget.

Läs mer här

Kontakt: Lisa Sipari och John Nelander