Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Rikskonferens i april: anmälan öppen!

Den 25-27 april är det dags för årets rikskonferens, i år på High Chaparral, Hillerstorp, Gnosjö kommun. 

Redan nu kan ni anmäla er på vår webb

Först håller vi årsstämma. Därefter planeras programmet handla om kommunal utveckling, integration och ekonomi. Finlands kommunförbund besöker oss för att berätta om den pågående kommunreformen i vårt grannland. Företrädare för den svenska kommunutredningen ger oss aktuell information om sitt arbete. 

Arbetet med integration på central och kommunal nivå kommer att avhandlas, och vi hoppas kunna bjuda på ett gott exempel på framgångrik kommunal integration av nyanlända. 

Fredagen tillägnas ekonomi. SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog kommer att tala, liksom Andreas Norrlid från utredningen om kostnadsutjämningen. 

Ett stort deltagarantal vore trevligt! Tveka därför inte att anmäla er.  Det blir både matnyttigt och nöjsamt, är vår plan. Kanske lite Vilda Västern rentav!

Öppen utfrågning om personlig assistans

Riksdagens socialutskott  höll den 30 januari en öppen utfrågning om personlig assistans, med anledning av domar från Högsta förvaltningsrätten och Försäkringskassans ändrade tillämpning av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

En utredning pågår och ska avslutas hösten 2018. Utredaren, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting liksom olika organisationer för de berörda grupperna höll föredrag vid dagens utfrågning.  

Cirka 1 200 personer förlorat sin statliga assistans. I stället har kommunerna i många fall övertagit uppgiften. Försäkringskassan och därmed staten har sparat pengar, medan notan stigit hos kommunerna. SmåKoms egen enkät i höstas gav vid handen att kostanderna ökat med mellan 2 och 10 miljoner kronor på årsbasis hos dem som svarade, ett 20-tal kommuner. 

Hela utfrågningen finns  på Riksdagens webb.

Service, bredband och samverkan i januari

Under januari månad har vårt utåtriktade arbete handlat om service, bredband och samverkan. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för service har mötts för erfarenhetsutbyte och idékläckning om det fortsatta arbetet med service. EU och Sverige  befrämjar arbetet genom att tillhandahålla stödmedel för serviceprojekt. Mera information om detta finns hos Tillväxtverket.

Bredbandsforums landsbygdsgrupp är i slutfasen av sitt arbete med rekommendationer om hur hela landet ska kunna få snabbt bredband. En rapport kommer att överlämnas till regeringen inom kort. 

SmåKoms ordförande och sekreterare besökte under månaden också ledningen för HELA SVERIGE för ett samtal om gemensamma angelägenheter. 

Ny utredning om bostadsfinansiering

Utredningen "Lån och garantier för fler bostäder" (SOU 2017:108) har nu lämnat sitt betänkande. Där finns förslag om utveckling av befintliga statliga kreditgarantier, införande av vissa statliga stopplån för bostäder, en översyn av värderingsregler med mera. Vi kommer att yttra oss över utredningen, som ni kan läsa här.

Styrelsemöte den 8 februari

Det första styrelsemötet för året äger rum på SKL den 8 februari. Utöver planering för stämma och rikskonferens, kommer vi att få information om arbetet i Bredbandsforums kommungrupp, som leds av avdelningsdirektör Gunilla Glasare. Vårvinterns planerade besök hos riksdagens partier kommer också att planeras.

På återseende på High Chaparral!

Vi ses den 25-27 april!

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.