Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Svenskt Underhåll i europasamarbete

Den 27-28 oktober deltog representanter från Svenskt Underhåll på EFNMS möte, General Assembly, denna gång i Wroclaw, Polen. Under första dagen arbetade vi i de olika kommittéerna med att utveckla nya arbetssätt för underhåll, driftsäkerhet och Asset Management.

Under själva General Assembly presenterades pågående och kommande projekt inom ramen för EFNMS, kommande aktiviteter som bl.a. Euromaintenance 2018 i Antwerpen, många intressanta föredrag om underhållsrelaterade ämnen samt den pågående utvecklingen av Body of Knowledge.

Syftet med vår närvaro är att både kunna påverka utvecklingen av federationen och även ta del av den stora mängden kunskap och erfarenheter som finns bland de 23 medlemsländerna. Det material som utvecklas inom EFNMS olika kommittéer kan vi sedan distribueras till våra medlemmar.

Ett exempel är de "säkerhetskort", "säkerhetsbulletiner" och "Safety Talk Toolbox" som kommittén EHSEC, Health, Safety and Environment Committee har utvecklat. Dessa kan sedan översättas, anpassas och utvecklas i den svenska kommittén.

Två dagar med samverkan inom den europeiska federationen, EFNMS


Riskbedömning av underhållsaktiviteter

I samarbete med AstraZeneca och EFNMS genomförde vi den 25 oktober den mycket uppskattade workshopen Riskbedömning av Underhållsaktiviteter, med syfte att skapa ett säkrare underhåll. Workshopen leddes av George Scroubelos, ledare för EFNMS kommitté Health, Safety and Environment – EHSEC.

Under dagen fick deltagarna arbeta med olika arbetssätt inom riskbedömning (Risk Assessment Study) och metodanalyser i praktiken. De fick en ökad förståelse om vikten av att genomföra riskanalyser inför kommande underhållsarbeten.

Syftet var att deltagarna ska kunna bygga en grund för utveckling och tillämpning av riskbedömning samt att skapa förutsättningar för effektiv bedömning av potentiella risker i samband med underhållsaktiviteter.

En givande workshop i säkerhetens tecken.


SIS Standardiseringskommitté inom underhåll

SIS Tekniska Kommitté för standarder inom underhåll, TK 113 - Underhållsteknik, hade nyligen sitt första officiella möte. Deltagarna kommer från olika branscher, vilket gav mötet en god dynamik.

Ordförande Patrik Malmsten, AstraZeneca, och projektledaren Tuula Cammersand, SIS, höll god ordning på mötet och deltagarna deltog aktivt till att göra mötet till ett effektivt forum.

Förutom att gå igenom verksamhetsplanen, presentera pågående aktiviteter inom CEN TC 319 - Maintenance och arbetsprogram fick vi bekräftat att den uppdaterade standarden EN 13306:2017 - Terminology som vi har väntat på är färdig. Nästa steg är att omvandla den till en svensk standard, vilket bör kunna ske inom kort.

Deltagarna i SIS TK 113. Från vänster; Selma Granlund från Vattenfall, Torgny Backlund från Fortum Sverige, Torsten Ekström från Svenskt Underhåll, Patrik Malmsten från AstraZeneca, Hans Andersson från Vattenfall, Ulrika Garbe från Ikea Industry, Robert Häggström från BillerudKorsnäs och Tuula Cammersand från SIS.


Var med och nominera kandidater!

Svenskt Underhåll vill uppmärksamma personer som tillför ett mervärde till området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Därför delar vi ut priser till Årets examensarbete och Årets underhållsledare samt Stora produktivitetspriset.

 • Syftet med Årets examensarbete är att stimulera högre studier, projektarbeten och forskning inom underhåll, driftsäkerhet och Asset Management.
 • Årets underhållsledare utses av Vetenskapliga rådet. Urvalskriterierna är bl.a. baserade på hur underhållet är organiserat inom företaget och hur pass väl en underhållsledare har infört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål.
 • Stora Produktivitetspriset kan alla registrerade företag i Norden som levererar tjänster eller produkter inom underhåll vara med och tävla i om.

Du kan påverka vem som blir årets vinnare genom att nominera kandidater. Skicka in ditt förslag med en bra motivering till Svenskt Underhålls kansli, kansli@svuh.se.


Kommande aktiviteter

 • Underhållsdagarna 2017. 22-23 november på Lidingö.
  I samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.
 • Ytskydd 2018. 7-8 februari 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Ytskyddsgruppen anordnar vi två konferensspår om ytskydd inom processindustrin och energisektorn.
 • Maintenance Summit. 13-14 mars 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Underhållsmässan ger vi två konferensdagar om Driftsäker industriell digitalisering respektive Underhållsmässig upphandling.
 • Tentamen i Ledning av underhåll. 22 mars i Stockholm.
  OBS! Anmälan skall vara Svenskt Underhåll tillhanda senast den 2/3 2018.
 • Tentamen för Specialister som underhållstekniker. 23 mars i Stockholm.
  OBS! Anmälan skall vara Svenskt Underhåll tillhanda senast den 2/3 2018.

Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   kansli@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration