Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Motion vidare till riksdagen

SmåKoms styrelse möttes den 17-18 maj. 

På dagordningen stod bland annat behandlingen av två motioner, som stämman skickat vidare till styrelsen. 

En motion från Bengtsfors kommun uppmanade SmåKom att verka för att polisen får huvudansvaret och det ekonomiska ansvaret för ordningsvaktsorganisationen i Sverige. 

Styrelsen beslutade att skicka motionen vidare till våra kontaktpersoner hos riksdagens partier, för att exempelvis användas som underlag till en riksdagsmotion. 

Hela motionen kan läsas här.

Den andra motionen bereds vidare av styrelsen. 

Utredning om avtalssamverkan behöver tid

Vid styrelsemötet informerade medarbetare från SKL om det pågående delbetänkandet inom utredningen om stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen. Delbetänkandet ska redovisas den 1 oktober, och enligt direktiven ska förslag läggas om hur avtalssamverkan mellan kommuner kan förenklas. 

Småkoms styrelse befarar, att tiden är alltför knapp för att goda förslag ska kunna tas fram. Styrelsen uppmanar därför regeringen och kommittén att förlänga utredningstiden. Enligt en enkät som SKL gjort, finns ett stort behov av bättre förutsättningar för avtalssamverkan hos kommuner och landsting.

Förbättrad bostadsfinansiering utreds

Utredningen om en förbättrad bostadsfinansiering behandlade vid sitt referensgruppsmöte i maj främst kreditgarantier. SmåKom anser att förslaget om förbättrade statliga lån kan tjäna  Sveriges landsbygder bättre. Också frågan om krav på nedskrivningar av värden på nybyggda hus berördes. Flera organisationer delar SmåKoms syn på att en ändring av praxis måste komma till stånd. Vi arbetar vidare med frågan.


Formas forskar om bostadspolitik

Formas har fått ett anslag om 80 miljoner kronor för att under tre år forska om utmaningar i utveckling av boende, bostäder och bostadsområden. Kommuner inbjuds att delta. Projektstart 2018.
För mera information och anmälan av intresse, kontakta ansvarig forskningssekreterare på Formas, Emma Holmqvist (emma.holmqvist@formas.se).

SmåKoms stämma - dokumentation

Som tidigare informerats finns samtliga bilder från föredragen på rikskonferensen på vår webb. Nu finns även stämmoprotokollet tillgängligt.

Länka till smakom.se!

Här kommer SmåKoms logga med länk i två olika storlekar. Det skulle vara trevligt om alla SmåKoms medlemmar ville länka till vår hemsida. Kopiera och klistra in länken på lämpligt ställe på er hemsida.

Logga med länk till småkom. Bilden är 300 x 101 (kopiera nedanför)

<a href="http://smakom.se"><img class="alignleft wp-image-4073 size-medium" src="http://smakom.se/wp-content/uploads/2017/05/Smakom_logga-300x101.png" alt="" width="300" height="101" /></a>

Logga med länk till småkom. Bilden är 180 x 61 (kopiera nedanför)

<a href="http://smakom.se"><img class="alignleft size-full wp-image-4077" src="http://smakom.se/wp-content/uploads/2017/05/Smakom_logga_small.png" alt="" width="180" height="61" /></a>


Vill ni ha någon annan storlek på loggan så går det bra att hämta från denna länk http://smakom.se/logga/ och sedan anpassa storleken.

På väg till Värmland

Den 31 maj - 2 juni besöker SmåKoms ordförande och sekreterare fem kommuner i Värmland. Vi kommer att lyssna på vad som är aktuellt i respektive kommun ur ett SmåKom-perspektiv. 

Vill ni också ha besök? Kontakta kansliet! 

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.