Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande klart - yttrande kommer

Den parlamentariska landsbygdskommittén lade fram sitt betänkade den 4 januari. 75 förslag presenterades, många inom områden prioriterade av SmåKom. 

SmåKoms styrelse behandlade betänkandet vid sitt möte den 26-27 januari. Vi kommer att skriva ett yttrande, som kommer att delges via nyhetsbrev i mars. Sista svarsdag är den 22 mars. 

Hela betänkandet kan läsas här.

Bostäder och bredband - samtal med minister Peter Eriksson

SmåKom mötte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i januari. Vi samtalade om bredband och bostäder. Regeringens i december uppdaterade bredbandsstrategi, ”Helt uppkopplat 2025”, har ambitionen att alla i Sverige ska ha tillgång till  Internetförbindelse det nämnda årtalet.

Regeringen kommer under mandatperioden att satsa ytterligare medel för att komma närmare målet, men ministern påpekade att arbetet måste fortsätta även efter valet 2018.

Strategin berör ett kommunalt hinder, nämligen lokaliseringsprincipens bestämmelser. Där föreslås en översyn, vilket vi särskilt välkomnar.

Länk till bredbandsstrategin.

Regeringen har antagit ett 22-punktsprogram om bostäder. Där finns flera värdefulla förslag; bland annat aviseras en översyn av resultaten av LIS-bestämmelserna (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).Här kan du läsa bostadsprogrammet.

En utredning ska se över systemet för kreditgarantier. Att utreda landsbygdslån för bostadsbyggande ingår i uppdraget. Se direktiven.

Peter Eriksson har också under hösten besvarat en fråga i riksdagen som rör revisorers krav på nedskrivning av värdet på nybyggda flerfamiljshus i Sverige. En nedskrivning behöver göras endast om hyresfastighetens driftnetto bedöms som långsiktigt negativt.

Se frågan och svaret här.


Arvidsjaur 26-28 april 2017- anmälan öppen!

Nu kan ni anmäla er till rikskonferensen 2017 på Hotel Laponia i vår medlemskommun Arvidsjaur. Tider:

Onsdag den 26 april kl 16.00 - fredag den 28 april kl 11.00

Anmälningsformulär och övrig information finns på smakom.se.
Här finns mera information om hotell Laponia och Arvidsjaurs kommun.

Anmäl er till årets viktigaste konferens, gärna idag!

Sista anmälningsdag: fredagen den 7 april 2017


Styrelsemöte i samverkan

Styrelsen möttes på SKL i Stockholm den 26-27 januari. Mötet besöktes av företrädare för Arena för Tillväxt, en organsiation som vi har mågna beröringspunkter med. SKL:s medarbetare informerade om kulturskoleutredningen och skolkostnadsutredningen. Ett yttrande över kulturskoleutredningen kommer från SmåKom, beslutade styrelsen.

Även slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén diskuterades med SKL. 

Programmet för rikskonferensen stod på dagordningen. Medverkan på ministernivå planeras, liksom information från vårt grannland Norge om bland annat regionalpolitik. 

Näata styrelsemöte planeras till den 16 mars.
 


Sök medel till service på landsbygden!

Även kommuner kan söka projektmedel för lokala servicelösningar. I pågående landsbygdsprogram finns totalt 180 miljoner kronor till ändamålet. 

Tillväxtverkets information hittar du här.

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.