Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

Schizofreni och diabetes

Patienter med schizofreni verkar ha en högre risk för typ 2-diabetes trots att de inte får antipsykotiska läkemedel det är känt sedan tidigare. Ny fynd antyder dock att glukosmetabolismen är förändrad hos dessa patienter redan innan medicineringen startar. Risken för typ 2-diabetes är tre gånger högre bland personer med psykossjukdomen schizofreni, jämfört med övriga befolkningen. Det har delvis förklarats av att antipsykotiska läkemedel kan ge en snabb och kraftig viktökning, vilket är en riskfaktor för diabetes. Den nya studien innefattade fler än 1 300 personer från sexton olika studier. Ungefär hälften var nydiagnostiserade patienter som ännu inte stod på antipsykotiska läkemedel eller så hade de medicinerats i max två veckor. Resterande deltagare var friska kontrollpersoner. Läs mer

 

Nytt resurscentrum

En nyhet i 2017 års överenskommelsen är ett regionala resurscentrum för att bland annat öka vårdkvalitén inom området psykisk hälsa ska byggas upp. SKL får ett tillskott på 45 miljoner kronor för resurscentrumen. Totalt får SKL 885 miljoner kronor genom överenskommelsen varav den absoluta merparten fördelas som stimulansmedel till kommuner och landsting. Genom 2017 års överenskommelse görs även fördelningen mellan kommuner och landsting jämnare. Kommuner och landsting fördelas 250 miljoner kronor vardera av stimulansmedlen. Ytterligare 150 miljoner kronor i överenskommelsen går till initiativ för bättre psykisk hälsa hos barn och unga och 130 miljoner kronor avsätts för ungdomsmottagningar runt om i landet. Läs mer

 

KBT större i Sverige än i USA

Judith Beck är dotter till ”KBTs grundare”, psykiatern Aaron Beck. Hon är bekymrad över att många som kallar sig KBT-terapeuter i USA har väldigt olika utbildning och ibland bara korta sådana. Där finns ingen legitimation för psykoterapeuter som här. Det riskerar att ge terapiformen dåligt rykte. I Sverige krävs det både en lång grundutbildning och sedan ytterligare studier, praktik och egen terapi innan någon kan få legitimation som psykoterapeut, oavsett inriktning. Fram tills för ungefär 20 år sedan var den psykodynamiska inriktningen, som har sina rötter i Freuds teorier, helt dominerande i Sverige. Kognitiv beteendeterapi har vuxit snabbt i Sverige under 2000-talet, men alla är inte glada över utvecklingen. Läs mer

Foto Per Hagström

Nikotin och schizofreni

En stadig ström av nikotin normaliserar genetiskt påtvingande försämringar i hjärnans aktivitet i samband med schizofreni, enligt ny forskning från University of Colorado Boulder. Upptäckten belyser vad som orsakar sjukdomen, och varför de som har den tenderar att röka kraftigt. Författarna till studien tror att den I slutänden kan leda till nya icke-beroendeframkallande, nikotinbaserade behandlingar för några av de 51 miljoner människor i världen som lider av sjukdomen. "Vår studie ger övertygande biologiska bevis för att en viss genetisk variant bidrar till risken för schizofreni, definierar mekanismen som är ansvarig för effekten och bekräftar att nikotin förbättrar detta underskott", säger Jerry Stitzel, forskare vid Institutet för Behavioral Genetics (IBG) och en av fyra CU Boulder forskare på studien. Läs mer (engelska)

 

Mutationer i gen kan bidra till schizofrenisymptom

Mutationer i en gen som gör det möjligt för minnen och en känsla av riktning kan i stället leda till otydlig kommunikation mellan nervceller som bidrar till symptom på schizofreni, säger forskare. De fann att en dramatisk minskning av mängden protein, som uttrycks av TMEM108 en gen som redan är kopplad till schizofreni, resulterar i färre mindre ”taggar”, som fungerar som kommunikations fingrar för nervceller, säger neurolog Lin Mei. Läs mer (engelska)

 

KOL och antipsykotika

Antipsykotika har varit kopplade till andningssvikt i ett dosberoende sätt hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), det visar resultaten av en stor studie.

"Flera fall om akut andnöd eller akut andningssvikt [ARF] från användningen av antipsykotiska läkemedel har rapporterats under de senaste decennierna. Ändå inga populationsbaserade studier har genomförts för att undersöka denna potentiella läkemedelssäkerhet frågan" säger Meng- Ting Wang, PhD, av National Defense Medical Center i Taipei, Taiwan. Resultaten, tillade han, visar på viktiga implikationer för hantering av KOL-patienter. "För det första uppmanar vi vårdpersonal att vara vaksamma om utvecklingen av ARF i KOL-patienter som får antipsykotisk behandling, särskilt under den initiala fasen av behandlingen", sade han. Läs mer (engelska)

 

Korta nyheter


Diskriminering

Socialtjänstens arbete mot diskriminering av personer med psykisk ohälsa brister i många kommuner. Det visar en kartläggning som brukarorganisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, har gjort. Läs mer och lyssna

 

Minns Teds musik

I år är det 20 år sedan Ted Gärdestad dog Han fick diagnosen schizofreni när han var 29 år gammal. Vännen, kollegan och musikern Janne Schaffer tar Teds musik till Älta Kulturknut utanför Stockholm. Spelningen äger rum den 10 mars.   Läs mer

 

Stöd för tonåringar

Tonåringar i Falun som har en förälder med psykisk ohälsa eller missbruks-problem eller som är våldsam kan få stöd i en grupp. Det är Dialogen, som är en del av social-förvaltningen i Falun, som håller i en grupp under våren för tonåringar. "Det är en anhörigkurs och vi pratar bland annat om hur familjen påverkas av problemet", säger Ann-Marie Nilsson som är familjebehandlare och socionom. I gruppen får de en chans att dela sina erfarenheter med varandra och få stöd. Läs mer och lyssna

 

Splittring kring riktlinjerna

Professionerna splittrade kring kritiken av riktlinjer. Det är bra med en diskussion om riktlinjerna, men fel att kalla dem "enfaldiga". Det anser ordförandena för Sveriges psykiater och psykologer. Läs mer

 

 

PÅ GÅNG


1-2 februari

Psykisk (O)Hälsa Mässan, Samhällets barn & unga - Stockholm

15 februari

Tre perpektiv på psykisk ohälsa - Stockholm

7-8 mars

Psykiatridagarna - Stockholm

15-17 mars

Svenska Psykiatrikongressen - Göteborg 

 

"Är det inte konstigt,

om du pratar med Gud, då ber du.

Men om Gud pratar med dig,

då får du diagnosen schizofreni."

 

                                                                                    Okänd


Foto Per Hagström

 

VAD HÄNDER HOS ER?

Har ni ett seminarium eller konferens på gång eller GÖR ni något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss:

info@battrepsykosvard.se 

 

För att avsluta prenumerationen, klicka här