Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

 

Aktuellt från Psykosregistret

Vi på PsykosR arbetar för fullt med att göra efterfrågade sammanställningar av data från PsykosR. I april kommer vi ha en fokusgrupp med enhetschefer från Psykosvården för lyssna in vad man behöver ute i verksamheterna. Dessutom har ett arbete med att kunna visa PsykosR data på Vården i siffror intensifierats. Vi hoppas med detta kunna göra all den data som psykosenheter runt om i landet samlat in så användbar och tillgänglig som möjligt. Syftet med registrering är trots allt i slutändan en bättre psykosvård till alla oavsett var i Sverige du bor.

Vi kommer också snart att sprida en enkät för att söka svar på hur närstående till personer med psykossjukdom upplever vård och omsorg. Viktig information för kommun, landsting och enheter att ta hänsyn till. Dessutom hoppas vi kunna hitta ett enkelt sätt för personer med egen erfarenhet av psykos att rapportera om hur de upplever vården. Vi håller er informerade om hur arbetet fortlöper.

Vi tipsar om NSPH:s pod där Magnus Larsson berättar om hur det är att ha diagnosen schizofreni. Idag lever han ett bra liv. Vad har fått honom att må bättre? Han är också Hjärnkollambassadör och vi får även ta del av hans reflektioner kring detta.

 

Astronom med schizofrenidiagnos

Cecilia McGough är en astronom, aktivist och författare. Hon forskar i astronomi & astrofysik och har deltagit i pulsarforskning kontinuerligt sedan december 2009. Hon är också grundare och verkställande direktör (CEO) för den ideella organisationen ”Students With Schizophrenia” som ska fokusera på att ge studenter med schizofreni stöd. Hon berättar om sig själv och den ideella organisationen här (engelska)

Foto Per Hagström

Överdödlighet vid allvarliga psykiska störningar

Den globala tragedin med överdödligheten bland människor med allvarliga psykiska störningar syns ovsett geografi, hälso- och sjukvårds system och olika metoder för att finansiera hälso-och sjukvård. Författare i en ny meta-analys identifierade 203 studier som representerar 29 länder på sex kontinenter. Man fann att det fanns en ökad risk för dödlighet, och i genomsnitt 10 års potentiell förkortat liv för personer med allvarlig psykisk sjukdom jämfört med den allmänna befolkningen.Paradoxalt nog kan risken minska om man är från en etnisk minoritet. Läs mer (engelska)

 

Sexliv vid schizofreni

Medan subjektiv livskvalitet har studerats hos patienter med schizofreni är inte mycket forskning gjord specifikt för att undersöka hur tillfredsställd man är med sitt sexliv. Den här studien hade som syfte att bedöma graden av tillfredsställelse i sexlivet hos patienter med schizofreni. Slutsatsen var att patienter med schizofreni upplever att sexlivet är ett område man är missnöjd med. Framtida forskning bör identifiera sammanhang och orsakerna till detta missnöje konstaterar man. Läs mer (engelska)

 

Depression eller tidig schizofreni?

Forskare tror att de har identifierat en biomarkör som skiljer depression från schizofreni. En så kallad ”Proof-of-concept studie” visar att en central receptorsignalering (N-metyl-D-aspartat, NMDA) förstärks, åtminstone i några patienter med depression, och minskas i vissa patienter med schizofreni. "Vi hoppas att detta kommer att leda till en mycket användbar biologisk markör och hjälpa oss att skilja mellan schizofreni och depression hos unga människor. Vi hoppas också inom en snar framtid att kunna välja rätt läkemedel för patienter med dessa sjukdomar, säger författaren Handan Gunduz-Bruce". Läs mer (engelska)

 

Stort forskningsprojekt ger nya ledtrådar om schizofreni

I det omfattande samarbetsprojektet ”Karolinska Schizophrenia Project” tar forskare vid Karolinska Institutet ett helhetsgrepp om sjukdomsmekanismerna vid schizofreni. Nu presenteras de allra första resultaten i den ansedda vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry. Forskarna visar att patienter med schizofreni har sänkta nivåer av den livsviktiga signalsubstansen GABA och förändringar hos hjärnans immunceller. Läs mer

 

Delad genetiskt ursprung för ALS och schizofreni

Forskare har för första gången visat att amyotrofisk lateralskleros (ALS), även känd som motorneuronsjukdom (MND) och schizofreni har en delad genetiskt ursprung. Det här visar att de är biologiskt länkade till varandra. Genom att analysera de genetiska profilerna för nästan 13.000 ALS/MND patienter och över 30.000 schizofrenipatienter har forskningen, som leds av forskare från Trinity College Dublin i Irland, bekräftat att många av de gener som är förknippade med dessa två mycket olika förhållanden är desamma. Läs mer (engelska)

 

 

Korta nyheter


Schizofrenidagen

Välkommen till en halvdag med populärvetenskapliga föreläsningar om forskning kring psykossjukdom den 15 maj. Vi vänder oss till patienter, anhöriga, vård- personal, forskare och allmänheten, alla som är intresserade. Programmet börjar med en utställning, information om psykos- sjukdom och den Svenska schizofrenistudien S3. Därefter kommer sex forskare att föreläsa om varsitt ämne inom psykiatrisk forskning. Anmäl dig, läs mer och ladda ner en "flyer" här.

Fountastic i Tensta

Fountastic Dramahouse öppnar i Tensta och är en mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa. – Det här är ett ställe dit man skall kunna komma för att uttrycka sig i kultur, säger Ulf Pilov, en av initiativ-tagarna. Här används kultur och kreativitet som behandlingsmetod. Lyssna här.

Stimulering av hjärnan

Genom att stimulera hjärnan har man i studier på råttor påvisat förbättring av schizofreniliknande kognitiva problem att uppskatta tiden vilket är en kognitiv brist hos många personer med schizofreni. Läs mer (engelska)

 

PÅ GÅNG


 04 april

Grundkurs i migration och psykisk hälsa - Örebro län, Örebro

 

22-23 april

Schizofreniförbundets kongress - Göteborg

 

03 maj

Stöd till anhöriga/ närstående till allvarligt psykiskt sjuka - Schizofreniföreningarna i Skåne, Lund

 

15 maj

Schizofrenidagen - Karolinska Institutet, Stockholm

 

16 maj

Nyanlända och psykisk ohälsa - Region Kronoberg, Tylösand

  

 

"Jag kan inte göra allt, men jag kan göra något.
Om vi alla gjorde något, skulle vi tillsammans klara allt."

 

 

Robert L Schimmel

                                                                                   


Foto Per Hagström

 

VAD HÄNDER HOS ER?

Har ni ett seminarium eller konferens på gång eller GÖR ni något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss:

info@battrepsykosvard.se 

 

För att avsluta prenumerationen, klicka här