Fredag 8 juli 2016

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Ny tidsfrist för elavtalet

På grund av den relativt korta tidsfristen för att teckna nytt avtal med Dalakraft har elbolaget nu förlängt tidsfristen till den 12 juli.

Om du accepterar avtalet måste du anmäla till Dalakraft senast nu på tisdag att du vill vara med.

Om du accepterar elavtalet från Dalakraft ska du också betala medlemsavgiften i Strandbadens Byaförening för åren 2017-2019, dvs 300 kr, också senast den 12 juli 2016.

Läs mer i avtalet som du har fått som bilaga till Strand-Bulletinen.

Elavtalet finns också här >>


Vi ses på sommarträffen

Onsdag 13 juli kl 17-19 är det dags för årets sommarträff.

Efter förra årets uppskattade evenemang bjuder nu Strandbadens Byaförening återigen in till ett möte på Örestrand för alla Strandbadenbor. Speciellt välkomna är alla sommarboende som inte har möjlighet att delta i årsmötet och andra arrangemang.

Bandet Förhållandevis grönt gräs kommer att stå för underhållningen och byaföreningen bjuder på lite mingelmat samt berättar om föreningens verksamhet. Passa på att ställa frågor och komma med förslag och synpunkter!

Varmt välkomna till en trevlig sommarträff på Örestrand!


Fibergruppens rekommendationer

Strandbadens fibergrupp är en arbetsgrupp som under våren/sommaren diskuterat hur vi i området på bästa sätt kan få ett bra utnyttjande av fibern och hur vi kan välja leverantörer som levererar alla de tre tjänsterna internet, telefoni och TV.

Våra rekommendationer kan vara ett stöd när du ska beställa dina tjänster.

Fibergruppen har också förhandlat fram en speciell rabatt för Strandbadens Byaförening från några leverantörer.

Kontakta Berto Lindbom om du har frågor: b.lindbom@gmail.com

Till rekommendationerna >>


Kommunen gräver upp vresrosor

Bild 1 är tagen i augusti 2002 med vy från badplatsen och norrut.
Bild 2 visar samma plats vid påbörjad grävning.

Byaföreningen har fått en skrivelse om vresrosorna på stranden från Richard Åkesson, miljösakkunnig/ekolog på Samhällsbyggnadsavdelningen, Höganäs kommun.

På initiativ av kommunen bortgrävdes vresrosen under åren 2002-2003, så när som på 600 kvm buskage vid Örestrand. Detta är nu snart femton år sedan och cirka 95 procent av rötterna togs bort men tillräckligt blev kvar för att medge en återetablering. Orsaken var att grävningen inte skedde tillräckligt djupt och att sanden inte sorterades.

Kommunen har därför ansökt om statliga medel för finansiering av en omgrävning om cirka 14.000-15.000 kvm, dvs. där det finns kvar vresros.

Läs skrivelsen här >>

 

Områdets främsta raritet är martorn Eryngium maritimum, rödlistad som hotad och fridlyst. Beståndet syd om Margretebergs badplats är Skånes största!
 

Ett andra bestånd finns även vid Skälderviksgatan.


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Löhr Montage AB

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.