Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Staaren i Tingssalen den 16 mars

På grund av nedan angivna omständigheter kommer morgondagens Staaren Open Stage att hålla till i Tingssalen. 

Hur det kommer se ut de nästkommande veckorna är inte avgjort ännu. Håll koll på vår Facebooksida för aktuell information.

16/3: EARTH MAN JAM. Pop med Musik Direkt-finalisterna Erika Nathanaelsson (sång, klaviatur), Johan Forslund (elgitarr) och Sebastian Salomonsson (elgitarr, stompbox).

I Tingssalen kl 18.30

 

Cafét stängt tills vidare

Vi måste tyvärr meddela att Govido, som driver Café Tingshuset har begärt konkurs och att vårt Café därför för närvarande håller stängt.

Deras pressmeddelande följer här:

Efter 5 år lägger ett av Jämtlands första arbetsintegrerande sociala företag ner verksamheten

Govido är ett socialt arbetsintegrerande företag vars mål är att skapa förutsättningar för så många som möjligt att känna sig delaktiga på arbetsmarknaden. Men efter beslut av medlemmarna har styrelsen fått i uppdrag att ansöka om konkurs.

"- Detta är jättetråkigt, vi vet vilken nytta vi gör, det är vi själva ett bevis på. Synd att det offentliga inte satsar på oss när vi vet vilken samhällsvinst arbetsintegrerande sociala företag gör" säger Joakim Sandström, en av grundarna.

Arbetsintegrerande Socialt företagande är en företeelse som växt och växer runtom i Sverige. Detta är företag vars verksamhet och mål handlar om att skapa samhällsnytta. Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

2010 startades Govido av fem eldsjälar. Eldsjälarna hade klara och starka visioner om ett arbetsintegrerande socialt företag, där jämlikhet och självkänsla skulle vara centralt. Efter en förfrågan om att ta över caféverksamheten i gamla Tingshuset i Östersund bildades Govido ekonomisk förening. Föreningen har idag 18 anställda varav 15 har anställts via arbetsrehabilitering. Personer som av olika anledningar stått långt från arbetsmarknaden, t ex pga långvarig sjukskrivning och psykisk ohälsa har hos Govido fått möjligheten att arbeta 100% av sin förmåga och den payoff-analys som gjorts på verksamheten visar att, lågt räknat, har samhället sparat över 100 000 kr per person och år som genom Govido gått från utanförskap till innanförskap. Govido erbjuder platser för arbetsrehabilitering i syfte att skapa rutiner, erfarenhet och en referens för att lättare få ett arbete. Människor kan välja mellan att arbeta i ett av de två caféerna - Café Österäng och Café Tingshuset, att vara i Verkstaden eller i den Kreativa ateljén. Utöver dessa finns även Govido Hemma. Tyvärr kommer denna möjlighet nu inte längre kunna erbjudas. I onsdags beslutade medlemmarna att ansöka om konkurs. Färre och färre placeringar från Arbetsförmedlingen och svårigheter att få till avtal med Östersunds kommun är en stor bidragande orsak. Trots att över 50% av alla som varit en del av verksamheten fått jobb endera inom Govido, någon annanstans eller börjat studera.

Govido är också en del av Café REKOmmenderas, ett rikstäckande nätverk för kaféer som drivs som sociala företag och säljer rättvisemärkta, ekologiska och närproducerade varor.

2013 utsågs Govido till Årets kooperativ i Jämtlands län med motiveringen:
"I en trevlig miljö med njutbar mat erbjuds människor en väg tillbaka till arbetslivet.
Genom ett socialt- och miljömässigt ansvarstagande med en tydlig social närvaro har företaget blivit en uppskattad pärla i Östersund. Utvecklingen och nyskapandet är påtagligt och företagets framåtanda visar på ett varmhjärtat entreprenörskap med tydliga samhälleliga ändamål och vinster."

2015 prisades Govido som det första sociala företaget i White Guide.

Definition på ASF
Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet:
• Med övergripande ändamål att integrera människor i arbetsliv och samhälle
• Skapar delaktighet för medarbetarna - egenmakt. Genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt. Det är också detta som specifikt särskiljer arbetsintegrerande sociala företag från exempelvis kommunala verksamheter.
• Återinvesterar sina vinster
• Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Kontaktperson
Joakim Sandström
tfn 0725 - 60 81 45
e-post: joakim@govido.se


Du får detta nyhetsbrev för att du har skrivit upp dig som prenumerant. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.