Ser medelandet konstigt ut? Klicka här för att se det i webbläsaren.

En kall och stormig vår

En kall och stormig vår har vi haft, och då är det inte bara vädret vi menar. Många av er som jobbar inom energi- och klimatområdet har drabbats av de politiska stormigheterna och det glapp i stöd som funnits bland annat inom landsbygdsprogrammet och strukturfonderna.

Nu började det dock ljusna. Flera av våra aktörer medverkar i projekt som beviljats medel inom InterReg (se högra kolumnen), och både ByggDialog Dalarna och Stiftelsen Teknikdalen har i dagarna fått projekt beviljade inom den regionala strukturfonden. Till hösten kommer dessutom både ett nytt klimatinvesteringsstöd och ett stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag (se nedan). I höst startar också verksamheten i det nya regionala Energikontoret.

Vi på sekretariatet ser fram emot en höst full av aktiviteter inom området.

//EID sekretariat genom Maria Saxe


Klimatinvesteringsstöd

Om du/ni har någon idé eller plan gällande en investering som leder till stor klimatnytta finns till hösten möjlighet till medfinansiering via ett nytt klimatinvesteringsstöd. Detta investeringsstöd vänder sig till alla aktörer, undantaget privatpersoner.

Regler för hur ansökan går till, vilken medfinansiering som krävs och modell för värdering av klimatnyttan för åtgärden förväntas komma i slutet av juni. Så var beredda!

Mer information kommer under sommaren!


Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag

Till hösten kommer ett antal aktiviteter för energi-effektivisering i små och medelstora företag att startas inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet. De aktiviteter som planeras regionalt är:

  • regionala noder för energikartläggningscheckar och

  • energieffektiviseringsnätverk

Mer information om detta kommer efter sommaren.


Möten inom EID sedan sist

Styrgruppen och samordningsgruppen har haft två möten var under våren. Man har bland annat diskuterat situationen för aktörerna i länet, energiseminariet och fortsatt arbete, samt fått information om läget gällande det regionala energikontoret.

Styrgruppens mötesprotokoll hittar du här.

Samordningsgruppen mötesprotokoll hittar du här.

EcoINSIDE

EcoINSIDE, är ett av tre projekt med aktörer från Dalarna som beviljats stöd från InterReg Sverige-Norge. 

EcoINSIDE syftar till att öka samverkan och kunskaps-överföringen mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom områdena: 

  • solenergi och energisystem

  • hållbart byggande

  • hantering av restresurser

Stiftelsen Teknikdalen, ByggDialog Dalarna och Högskolan Dalarna medverkar i projektet.


Green Drive Region

Green Drive Region är en gränsöverskridande satsning på fossiloberoende transporter i Inre Skandinavien. Satsningen ska bidra till att 10 % av bilflottan blir fossiloberoende. GävleDala Energikontor och det nya regionala energikontoret kommer medverka i projektet.


IMTRIS

Projektet IMTRIS syftar till att ta fram ny kunskap inom utvalda gränsregionala specialiserings-områden.

IMTRIS har följande tematiska FoU-områden:

  • Trä för och i konstruktioner, produkter och tjänster

  • Förpacknings-utveckling: Design, egenskaper, funktioner för hållbar utveckling

  • Skogsindustriella processer och system

ByggDialog Dalarna och Högskolan medverkar i projektet.


Vi vill även passa på att önska er alla en

Glad midsommar och härlig semester!

Till Energiintelligent Dalarnas hemsida.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du eftersom du är med i nätveket Energiintelligent Dalarna. Skulle du vilja avregistrera dig från nyhetsbrevet, klicka här.