Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

En bra början

Vi får leva med corona även under 2021, men med vaccinationer på gång så ser vi ljuset i tunneln. I vårt första nyhetsbrev för året väljer vi i vanlig ordning att fokusera på möjligheter och det som faktiskt är bra. Pandemin som förhoppningsvis lossar på greppet om vår vardag. Beslutande organ som lyssnar på RG. En plan för årets kurser och läger. Nya aktiviteter under 2021. Möjligheten att träna hemma när snön sätter stopp för utomhusträningen.

I mitten av februari kommer Kick i brevlådan, och då är våren snart här!


Återremitterad ryggmärgsskadevård

RG har under hösten drivit frågan att beslutsunderlaget för att besluta om nationell högspecialiserad vård (NHV) för personer med ryggmärgsskada är undermåligt och måste kompletteras. Framför allt har föreningen lyft patientperspektivet och ordentlig faktagranskning av ansökningarna och deras förutsättningar att utveckla och anpassa till NHV.

Att det fanns brister i beslutsunderlaget blev tydligt då beredningsgrupp2 inte lyckades enas om ett förslag till nämnden för högspecialiserad vård. Den 16 december sammanträdde nämnden och beslöt då att återremittera frågan till Socialstyrelsen. Nämnden nämner två huvudsakliga anledningar till att de återremitterar förslaget: de behöver mer underlag ur ett patientperspektiv och även ur ett systemperspektiv för vården.

RG ser detta som att vi i ett första steg har fått gehör för våra inspel och fortsätter självklart att jobba med denna fråga under 2021.


Sök som ledare

Stämningen på RG:s kurser och läger skapas i första hand av alla duktiga ledare. Detta gäller såklart oavsett om det är en fysisk eller digital aktivitet. Under våren kommer vi att utveckla kursledarnas uppdragsbeskrivning och utbilda våra ledare så att du som ledare känner att du kan bidra och utvecklas oavsett om kursen eller lägret körs på plats eller online. Tveka inte att anmäla ditt intresse!

Att vara ledare på RG:s kurser och läger är en oöverträffad möjlighet att fortbilda sig, med patienten/brukaren i centrum.

Som ledare får du:

  • Arbetslivserfarenhet.
  • Ett brett kontaktnät över hela Sverige.
  • Personlig utveckling och nya erfarenheter.
  • Du gör en direkt positiv skillnad för andra människor.

Färdigheter du kan utveckla:

  • Ledarskap.
  • Pedagogiskt tänkande.
  • Fysisk, psykisk och social hälsa.
  • Samarbete och gruppdynamik.
  • Ökad insikt om skador/diagnoser och om individen bakom.
  • Nya perspektiv och möjligheter.

Årsmöte 2021

Årsmötet är din chans som medlem att ställa frågor, lämna in motioner och påverka föreningens verksamhet. Årsmötet 2021 blir online och går av stapeln söndagen den 18 april kl 14. Mer information och möjlighet att anmäla sig till mötet kommer att finnas på RG:s hemsida från mitten av mars. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 mars.

För att delta på årsmötet behöver du ha betalt medlemsavgiften. Om du varken fått fakturan i postlådan eller din e-postkorg, kan du kontrollera om den hamnat i skräpmailen. Kontakta kansliet om du saknar fakturan. 

Vi ses söndagen den 18 april!


Egen Assistans

Retrokurs

Det kostar på för både kropp och själ att ha en ryggmärgsskada. Leder slits och börjar värka. Rörligheten minskar. Cirkulationen blir sämre och huden skörare och känsligare. På retrokursen får du tips och råd av Sveriges mest kompetenta föreläsare om hur du kan undvika de vanligaste problemen. Du får också veta hur du kan öka livskvalitén och bevara din självständighet.

Retrokursen är för dig som har haft en ryggmärgsskada i minst åtta år och som använder rullstol eller är gående. Kursen består av två kurstillfällen med handledd egenträning däremellan. Den första delen genomförs i maj och den andra i oktober på Bosön, Lidingö.

Mer information och anmälan »

Introkurs online april 2021

Introkursen fokuserar på olika möjligheter att bli starkare både fysiskt och mentalt. Eftersom det med största sannolikhet kommer att fortsätta vara restriktioner i samhället, på grund av pandemin, så blir vårens Introkurs en onlinekurs. Med alla våra erfarenheter från 2020 skapar vi en digital kurs där du med nyförvärvad ryggmärgsskada får insikter, erfarenheter och praktisk träning för ökad självständighet, ökad trygghet och ökad förmåga till en aktiv vardag utifrån dina förutsättningar. Självklart är det RG:s förebilder som håller i de olika passen under kursen.

Observera att möjligheten att delta på en fysisk kurs längre fram inte begränsas om du deltar i denna kurs. Introkursen genomförs i april under vecka 15.

Mer information och anmälan »


Tematräffar

Under 2021 bjuder RG och RGI in till olika tematräffar för och med våra medlemmar. Vi vill erbjuda kunskap, inspiration och möjlighet att ses även mellan läger och kurser. Träffarna kommer att vara via video (Zoom), så att du kan delta oavsett var du befinner dig.

Första träffen är den 24 februari kl 18.00 på temat ”Hjälpmedel”. Vad finns det för olika tillbehör till rullstolar? I vilken situation passar de olika varianterna? Och vad är intressant för just mig?

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och diskutera med andra deltagare om tillbehör till rullstolar! RG:s samarbetspartner Decon kommer också att vara med och visa produkter och svara på frågor. Gå in på Decons hemsida och se om det finns något som just du är nyfiken på och vill veta mer om. 

Anmäl dig här till tematräffen 24 februari »

Finns det något annat ämne som du vill att vi lyfter? Eller har du något du vill dela med dig av till andra? Hör av dig till Tina på tina.toller@rgaktivrehab.se och berätta. Alla tankar och tips är välkomna.

Det ska bli jättekul att testa konceptet med temakvällar under 2021. Vi ses på en skärm nära dig!


Coloplast SpeediCath Flex

Ledarutbildning steg 1

Funderar du på att bli ledare inom RG? Eller har du varit med som ledare men behöver påfyllning? Den 25 februari har du möjlighet att delta i en ledarutbildning via Zoom. Fokus under utbildningen är kunskap om RG och metoden Aktiv Rehabilitering. 

Utbildningen innehåller även grundläggande ledarkunskap. Målet är att du ska bli tryggare i din ledarroll under kommande kurser och läger.

Mer information och anmälan »


Sommarkurs & Familjeläger Valjeviken 2021

I år planerar vi att genomföra sommarkursen och familjelägret i Valjeviken i juli, givetvis med hänsyn till rådande restriktioner. Vanligtvis går aktiviteterna parallellt, men i år håller vi dem separat för att undvika för stora folksamlingar. Familjelägret startar första veckan i juli och följs av Sommarkursen. Information om exakta datum samt kursavgift kommer senast i slutet av februari. Slutgiltigt beslut om genomförande tas i slutet av april.

Sommarkursen är för dig som har varit på minst en RG-kurs tidigare och har levt med din skada några år. Tempot är högt med fokus på träning och aktiviteter i inspirerande miljö.

Till Familjeläger 9-13 år är hela familjen välkommen! Fokus ligger på fysisk aktivitet och att utveckla barnens självständighet. Syskonen deltar i roliga aktiviteter och vårdnadshavarna får föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Om det finns utrymme kanske vi i år ökar åldersspannet och välkomnar även familjer med något yngre barn.

Mer information om målgrupp och innehåll »

Varmt välkommen att ansöka! Du som ansökt får även uppdaterad information via e-post.


Barn med förvärvad ryggmärgsskada

Föräldrar eller anhöriga till barn med förvärvad ryggmärgsskada har så här långt inte haft något sätt att samverka eller hitta varandra. Det finns få barn i Sverige med den typen av skada och liten eller ingen samverkan inom vården. Därför kräver det oerhört mycket av vårdnadshavarna när det gäller barnets vård och rehabilitering.

Nu finns två möjligheter för denna målgrupp att knyta kontakter till andra vårdnadshavare: en Facebook-grupp och en nystartad grupp inom RG för vårdnadshavare till barn med förvärvad ryggmärgsskada. Målet med grupperna är att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper och att kunna tala med en röst för att påverka systemet som det ser ut idag. 

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta Elin Salmiranta, vårdnadshavare, via FB/Messenger eller Hillevi Hansson, barn- och ungdomskoordinator på RG, via e-post: hillevi.hansson@rgaktivrehab.se


Josefine Lindén forskar om förebildsledarrollen inom RG.

Pågående studie om förebildsledarrollen inom RG

Fysioterapeut och RG-resursledare Josefine Lindén har påbörjat en ny forskningsstudie inom det redan pågående Inter-PEER projektet hos RG. Inter-PEER handlar om vilken effekt metoden Aktiv Rehabilitering har på deltagarna. Syftet med studien är att se närmare på förebildsledarrollen genom intervjuer med erfarna förebildsledare.

Josefine hoppas att resultatet ska bidra till fördjupad kunskap och fortsatt forskning inom metoden Aktiv Rehabilitering.

”Med erfarenhet som både fysioterapeut inom ryggmärgsskaderehabilitering och resurs inom RG, så har jag själv sett effekterna av vad förebildsledare i RG:s verksamhet ger till deltagarnas utveckling. Något som jag upplever att man inte kan få genom hälso- och sjukvården i dag. Därför känns det viktigt att forska mer kring metoden Aktiv Rehabilitering, för att undersöka vad det faktiskt är som händer och varför det tycks fungera så bra. Kanske kan det leda till att fler får möjligheten att ta del av det.”

Studien är Josefins masterarbete inom fysioterapi på Umeå universitet och planeras vara färdigställt i juni 2021.


Kalendarium RG Aktiv Rehabilitering

Mer information om alla aktiviteter ovan hittar du på RG:s hemsida.


Medlemstidningen Kick på nätet

RG Aktiv Rehabilitering ger ut tidningen Kick till medlemmar och andra intressenter. Här förmedlas innebörden av aktiv rehabilitering – dess målsättningar och hur man når dem. Numera publiceras 70 procent av artiklarna på kick.se. Läs kick.se »


Ditt medlemskap gör skillnad

Bli medlem och ta ställning för allas rätt till Aktiv Rehabilitering och ett självständigt liv efter vars och ens personliga förutsättningar.


Annonsera

Vill ni annonsera i nyhetsbrevet, i tidningen Kick eller på vår hemsida?

Kontakta vår annonssäljare Peter Sundström på e-post peter@bs-media.se eller telefon 08-10 39 20.


 RG Aktiv Rehabiliterings samarbetspartner 2021


Samarbetspartner på kurser och läger


facebookinstagramyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i RG Aktiv Rehabilitering eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.