Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Intern information till kontaktpersoner, arbetsgrupper, styrelse, arbetsgruppsledare, valberedning och revisorer 15 januari

God fortsättning!

Jag hoppas att alla har haft så bra helger som man kan i dessa tider. Nu är det en ny termin med nya möjligheter och här kommer lite information.

  • Föreningsmöten- Ni föreningar som ännu inte haft möte med SRFs styrelse, kom gärna med förslag på datum som passar er så att vi får möjlighet att träffa er. Även om man som förening har haft möte men vill diskutera något med oss har vi gärna fler möten!
  • Arbetsgrupperna- Som vi pratade om på Representantskapshelgen så håller vi på att kika över arbetet med grupperna men samlas gärna redan nu och börja diskutera en handlingsplan för året. Om ni vill ha hjälp med en länk kontakta Sten-Åke. 
  • Enkät- Alla föreningar och arbetsgrupper kommer få en enkät inom kort med ett lite frågor och förslag. Svaren kommer ligga till grund för uppgraderingen av arbetsgrupper, verksamhetsplan och budget med mera.

Postfinansieringsutredningen

I december blev vi kontaktade av Postfinansieringsutredningens huvudsekreterare Martin Nilsson. Utredningen tillsattes i oktober i år för att utreda den framtida omfattningen och finansieringen av den samhällsomfattande posttjänsten. Särskild utredare är Britt Bohlin, direktör i Nordiska rådet. Ett led i arbetet är att inhämta synpunkter från berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. I går hade vi ett första möte och kommer att ha fler kontakter. Hur fungera brev och pakethanteringen hos er? Om det skulle vara möjligt, vad skulle då kunna förbättras? Läs direktivet här

Om ni inte kan öppna länkarna i nyhetsbrevet kontakta Sten-Åke, sten-ake@skargardarna.se så hjälper han er.


Rapport från Arbetsgrupper

Besöksgruppen har haft möte. Läs anteckningarn från mötet här

Kärntruppen i Fiskegruppen arbetar vidare med att nå kontakt med och kunna besöka småskaliga fiskare i fem länder. (Åland, Finland, Danmark, Norge och Estland)

Vill du läsa mer? Klicka här

Protokoll från styrelsemöten

På torsdagen den 21 januari har vi styrelsemöte, har du några funderingar så skicka frågan till info@skargardarna.se

Protokollen kommer att läggas ut löpande och kommer att nås här

Om ni inte kan öppna länkarna i nyhetsbrevet kontakta Sten-Åke, sten-ake@skargardarna.se så hjälper han er.


Remisser

2021-01-20  Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037 lämnas in till infrastrukturdepartementet.

2021-03-01 Befordringskravet i postförordningen lämnans till infrastrukturdepartementet.

2021-04-01 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön lämnas in till HaV, Havs- och vattenmyndigheten.

Remisserna finns att läsa här och vill du komma med input är du varmt välkommen att mejla till info@skargardarna.se

SRF skickar ut ett antal olika nyhetsbrev. Förutom det här till er även:

Allmänt nyhetsbrev

Arbetsgrupperna

Politiker och tjänstemän

Pressen

Får du inte dessa redan men önskar att få det, skicka ett mejl till info@skargardarna.se och meddela detta.

Trevlig helg

önskar styrelsen

Skärgårdarnas Riksförbund

Borgen 126, 472 95 Varekil

info@skargardarna.sewww.skargardarna.se

facebookinstagram

Våra medlemsföreningar

Blekinge Kust och Skärgårdsförening

Bohusläns Skärgårdsråd

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö Skärgårdsförening

Holmös Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation

Smålandskustens Skärgårdsförening

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseföreningar

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands skärgårdsförening

SURF, Skärgårdens Ungas Riksförening

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens Unga


Kalendarium

På den annalkande hemsidan kommer det finnas ett kalendarium, den blir vi glada om ni hjälper oss att fylla på med viktiga datum som till expempel arbetsgruppsmöten, årsstämmor med mera.

17 januari Fiskeprojektet har möte

19 januari Föreningsmöte Sörmlands

20 januari Landsbygdsnätverket-Anetté

20 januari Skolgruppen 

21 januari Styrelsemöte

24 januari Fiskeprojektet har möte

26 januari Föreningsmöte med BSR

29 januari Remissvar lämnas till infrastrukturdepartementet

31 januari Fiskeprojektet har möte


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.