NSPH Nyhetsbrev Nr 12 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 12 - torsdagen den 17 december 2020

Anki Sandberg skriver om 2020 - ett säreget år

2020 var året...
då corona-pandemin och dess utbredning satte djupa spår i världen och i vår vardag.

2020 var året…
då solidaritet och hänsyn till andra visat sig vara avgörande egenskaper för att vi ska kunna återgå till en mer normal vardag igen.

2020 var året…
när den psykiska ohälsan gått från att vara en allvarlig samhällsutmaning till ett akut problem för folkhälsan i stort, som kräver mobilisering på bred front. Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att upprätthålla vår egen och andras psykiska hälsa.

Vi måste hjälpa varandra att känna att vi tar oss igenom det här med gemensamma krafter. Den ideella sektorns kraft och möjligheter att bidra till att minska ensamheten, utsattheten och den psykiska ohälsan måste tas till vara.

Läs hela årskrönikan här>>


Det finns inget vaccin mot ensamhet

Som ett resultat av coronarestriktionerna lever många i en ofrivillig social isolering som kan bli extra smärtsam inför julen. Suicide Zero har inlett en kampanj för att minska ensamheten och utsattheten under de kommande helgerna. De har samlat några tips på hur du kan tackla julhelgen, för dig som medmänniska eller för dig som har det extra tufft.  PTS har lanserat Digitalhjälpen som ett stöd för att för att bryta isoleringen med guider, instruktionsfilmer och tips för att hjälpa äldre förstå och använda digitala tjänster. Läs mer>>


Poddtips inför julledigheten:

Rickard Bracken

... i ett samtal om corona, samhällskris och suicidprevention:
– Den här typen av kriser riskerar att driva på ojämlikheten i hälsa ytterligare, och det är en utveckling som kan öka självmordstalen, säger Rickard Bracken, generalsekreterare i Suicide Zero. Han pekar på att vi efter pandemin måste ha fokus på att vi inte får ytterligare skillnader i psykisk hälsa mellan grupper, och att vi inte prioriterar bort dem som har de allra största behoven.
Läs mer och lyssna här >>

Lyssnarnas favorit

Nu har Kafferast i kunskapsfabrikens allra mest populära avsnitt – med Sonny Wåhlstedt om hur man bygger upp en brukarrörelse utifrån egenerfarnas kollektiva insats – nått över tusen lyssningar!
I avsnittet berättar han om sin egen erfarenhet av ångestsyndrom, vägen tillbaka via patientförening och självhjälpsgrupper och hur den erfarenheten fick honom att engagera sig i att förbättra vård och omsorg. 
Läs mer och lyssna här >> 


Ny rapport om erfarenheter av rättspsykiatrin

Dåligt bemötande, bristen på en meningsfull vardag under vårdtiden, rädsla för övermedicinering och omgivningens stigmatisering och fördomar. Det är erfarenheter av vården inom rättspsykiatri som kommit fram efter intervjusamtal med före detta patienter och anhöriga. Mer om detta går att läsa i en ny rapport som sammanställts inom projektet Inflytande i rättspsykiatrin. Tanken är att rapporten ska fungera som underlag för projektets fortsatta arbete med att öka brukarinflytandet i rättspsykiatrin, i samarbete med både den lokala brukarrörelsen och de kliniker som ingår i projektet.

Läs mer >>


Enkät om anhörigas situation under pandemin

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur anhöriga och anhörigstödet påverkas av corona-pandemin. Tillhör du dem som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående? Då kan du bidra med underlag genom att svara på Nka:s enkät, senast 15/1 2021.
Läs mer här>>


Positivt om sjukförsäkringen

Regeringen och samarbetspartierna kom den 26/11 överens om en regeländring som ska göra att färre långtidssjuka mister ersättningen efter 180 dagar. 
– Vi välkomnar beslutet och ser samtidigt att det finns mer att göra för att skapa en rimlig situation för personer med psykisk ohälsa, säger NSPH:s ordförande Anki Sandberg. NSPH har ytterligare förslag som kan skapa bättre förutsättningar för personer med psykisk ohälsa, bland annat att stärka rehabiliteringens roll i sjukförsäkringen. 

Läs mer >>

Kritik mot spetspatienter

NSPH har lämnat synpunkter på förekomsten av spetspatienter och hur dessa väljs ut av regioner och myndigheter som sina egna patientrepresentanter. NSPH ställer sig frågande till representativiteten hos spetspatienter. NSPH anser att patientföreträdarna ska representera hela diagnos-/områdesgruppen och att de inhämtar synpunkter från och förankrar beslut hos sin patientorganisation och andra patienter. För att rätt strategiska beslut ska kunna fattas måste civilsamhället involveras.
Läs mer i skrivelsen >>


Vi som arbetar på NSPH:s kansli önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Vi ser fram emot att möta er under 2021 då arbetet med att lyfta våra frågor fortsätter. Vi är tillbaka på kansliet igen den 11 januari.


facebooktwitterhomepagelinkedininstagram

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se