Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 5/2020

Välkommen till årets femte nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Tänk på detta vid inköp av djur

 Säljaruppgifter om:

 • MV-status – Begär kopia på giltigt MV-intyg
 • Klövkontroll – Begär djurägarförsäkran angående fotröta
 • Avmaskning och träckprovsresultat
 • Sjukdomsregistreringar från slakteriet
 • Förekomst av smittsamt munexem/Orf
 • Behandlingar mot utvärtes parasiter
 • Kontakt med importdjur
 • Övriga symptom på sjukdom som iakttagits i besättningen

Dessa uppgifter erhålls lättast genom att säljaren fyller i ”Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning”. Du hittar den här!

Karantän i korthet

 • Alltid vid inköp/inlåning/återkomst
 • Minst 4 veckor men helst 6 veckor
 • Eget utrymme inomhus med egen utrustning och egna kläder
 • Klövkontroll och Klövbad med Zinksulfat 10 % in och ut ur karantän
 • Träckprov och Avmaskning med Ivermectinpreparat
 • Kontroll av behandlingseffekt 7-10 dygn efter avmaskning
 • Avlusning
 • Ev avmaskning mot stora leverflundran

Läs mer här om smittskydd!                           

Handbok för blivande fårägare

Länsstyrelsen på Gotland har tagit fram en ny handbok för blivande fårägare.

Boken riktar sig till nybörjare och innehåller tips och råd och vad som är viktigt att veta när man beslutat sig för att skaffa får.

Direktlänk till handboken finns här! ​​​​​​​

Dags att förnya F-status genom Egenkontroll och Riskvärdering

Många av er som är anslutna till Klövkontrollen har redan fått erat F-status förnyat, här kommer en påminnelse till er som ännu inte skickat in er Egenkontroll.

Egenkontrollen innebär att klövarna kontrollerats under det gångna året samt att en skriftlig genomgång av rutiner, kontakter och observationer avseende klövhälsoläget genomförts. Med detta som underlag görs en riskvärdering som ligger till grund för förnyat F-status. Vid behov kan en ny veterinärgenomgång av klövarna i din besättning krävas. Vi behöver få in er Egenkontroll senast före årsskiftet.

Numer sker all hantering digitalt, så om allt är ok i Egenkontrollen brukar hanteringen gå snabbt och F-status skickas per epost ut inom någon dag efter att Egenkontrollen kommit in.

Du följer väl Kollpålammen på Facebook!

Nedan ser du två av de senaste inläggen:

Slaktmognad

Kollpålammen

När bör mitt lamm vara slaktmoget? Att slaktvikten skall vara så hög som möjligt för att tjäna så mycket pengar som möjligt, finns det förstås logiska argument för. Men gäller detta verkligen alla Lamm?
Lammet är slaktmoget i fettgrupp 3. Frågan är hur stort är mitt lamm när det är i fettgrupp 3?
Teoretiskt ser det ut som bilden visar. Alltså när lammet har uppnått 50% av estimerad vuxenvikt bör det vara slaktmoget (Fettgrupp 3). Lammets estimerade vuxenvikt är produkten av föräldrarna dividerat med två. Om jag har tunga föräldrar så har lammet möjlighet att väga mer när slaktmognad inträder och vice versa förstås.
När du planerar din slakt utgå från lammets potentiella vikt för att planera dina insatser rätt. Det är inte meningsfullt att försöka lyfta ett lamm till 22 kg slaktvikt om den estimerade vuxenvikten är 80 kg.
80 kg x 50 % = 40 kg levandevikt vid slaktmognad
40 kg levandevikt X 43% slaktutbyte = 17,2 kg slaktvikt
Det är mycket svårt och dyrt att lyfta ett sådant lamm till 22 kg slaktvikt. Satsa istället resurser på de lamm som har potential att bli tunga, anpassa din slaktstrategi efter förutsättningarna i besättningen.


Slaktprocent

Kollpålammen
En faktor som påverkar ekonomin på mina lamm väldigt mycket är slakt %. Dvs hur många % av lammets vikt är inkomstbringande eller säljbart. Slakt % är jätteviktigt för alla raser, korsningar, storlekar mm. Undan procenten kommer ingen 😉. 
Ett exempel: ett lamm som har 40% slaktutbyte istället för 39% och väger 20 kg, slaktat V 28, är intäkten 25 kr/lamm och slakt %. Det kanske inte låter så mycket i kr men det är nästan 5% av intjäningen på detta lamm.

Man kan se det från en annan vinkel med. Tex, 1 % slaktutbyte betyder alltså ½ kg kött en vecka tidigare. Om jag hade slaktat 1 vecka tidigare så var priset 2 kr högre. 2 kr * 20 kg = 40 kr/lamm.

Ja man kan göra hur många ”OM och Men” som man vill. Här finns mängder med aspekter och förhållanden att väga in. Det är dock helt säkert att Slaktprocent är något som betyder mycket för ekonomin i produktionen. När ni väljer bagge till er produktion så skall man absolut ta hänsyn till detta. Väg era lamm innan slakt så får ni enkelt fram Slaktprocenten enligt följande formel.
(Slaktvikt/levandevikt) X 100 = Slaktutbyte i %
Har ni Elitlamm så är det redan klart i Gårdsfacit, om ni vägt era lamm innan slakt dvs.

Maedi-Visna, sjukdomen vi vill utrota

Maedi-Visna (MV) är en kronisk, dödlig sjukdom som orsakas av ett virus. Smittämnet är släkt med HIV-virus hos människa. MV är smittsamt men symtomen uppkommer mycket långsamt. När symtom väl ses i en besättning är därför ofta en stor andel av djuren smittade.

Många tror att sjukdomen Maedi-Visna inte förekommer i Sverige längre men varje år påvisas smittade djur. Det finns inga absoluta siffror men vi uppskattar förekomsten till cirka 1 procent i otestade besättningar.

Läs hela artikeln om historik, symtom, förändringar med mera om Maedi Visna-programmet här!

Insamling av klövar

Nu börjar insamling av lammklövar för forskningsprojektet ”Förekomst av fotrötebakterien och smittsam digital dermatit (CODD) hos svenska slaktlamm” som är ett samarbetsprojekt mellan Gård & Djurhälsan, SLU och SVA. Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och syftet med studien är att undersöka hur vanligt fotröta är nu jämfört med tio år sedan och hur vanligt förekommande fotrötebakterien är vilket tidigare inte har undersökts.

Vi kommer dessutom att leta efter smittsam digital dermatit som är en annan klövsjukdom hos får som nyligen har upptäckts för första gången i Sverige. Insamlingen av slaktklövar kommer att ske under tre veckor och från följande slakterier: Gotlands Slagteri, KLS Ugglarps Kalmar och Hörby, Ljungskile Slakteri, Lundsbols Lammslakteri, Norrbottensgårdens Slakteri, Nya Siljans Chark och Skara Lammslakteri.

Vi är mycket tacksamma att slakterierna ställer upp och hjälper oss att få in klövar för undersökning och provtagning.

Hösten – ett nytt Fårår står för dörren

Ulrika König

Snart är hösten här och det nya fåråret börjar. Det är hög tid att börja planeringen för det nya fåråret. Summera gärna året som gått och se över hur det gick med lamningen, hälsoläget och hur lammen klassade sig vid slakt. Som en del i utvärderingen av året som gått och planering för det nya kan du få hjälp av oss att göra ett diagram (Fårstjärna) över dina besättningsresultat och få överblick över om du behöver sätta in extra insatser på något område.

Inköp av djur

Att köpa in djur till besättningen medför alltid en risk att också köpa in sjukdomar som följer med djuret. För att minska risken:

 • Använd gärna
  Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning
 • Ställ alltid nyinköpta djur i karantän i minst 4 veckor. Karantänen är ett utrymme där de inköpta djuren inte kommer i kontakt med de övriga djuren i besättningen.

 • Ta inte hem får med smittsamma klövsjukdomar. Begär alltid djurägarförsäkran av säljaren. Undersök klövar och klövspalt redan innan djuren lastas hos säljaren. Fotbada djuren i 5-10 minuter i 10 % zinksulfatlösning alternativt spraya klövarna ymnigt, när de ställs in och tas ut ur karantänen. Undersök klövarna en sista gång när djuret lämnar karantänen.
Fotbada i 10% zinksulfatlösning före och efter karantänstiden.
 • Avmaska alltid mot Stora magmasken (Haemonchus contortus) med Noromectin® eller Ivomec®. Gör en behandlingskontroll, läs mer här! Fråga alltid om ursprungsbesättningen har Stora leverflundran diagnostiserad vid exempelvis slakt. Då behövs annat preparat för avmaskning i karantän.
 • Vid behov kan djuren avlusas med tex Bayticol®, Spotinor eller Blaze®.

Hullbedömnig

Alla avelsdjur behöver vara förberedda i god tid inför betäckningssäsongen. Baggen skall ha ett hull på 3,5-4 när det är dags för betäckning. Han skall inte ha varit sjuk eller nedsatt de sista månaderna då detta kan påverka spermieproduktionen. Tackornas hull bör vara kontrollerat redan vid avvänjningen och ska ha uppnått en hullpoäng på 3-3,5 när de släpps till bagge.

Hullbedömning görs genom att lägga handen över ländkotorna och känna över tornutskott och tvärutskott.

Orsaker till att tackorna inte återhämtat sig i hull efter sinperioden kan vara dåliga tänder eller parasiter som tex Stora magmasken. Tackor som inte kommer upp i tillräckligt hull innan betäckningen är det bättre att slakta eller i alla fall inte lägga på denna säsong. Läs mer om hullbedömning här!

Tänk på att ungtackor inte får vara för små vid betäckningen. Ett riktvärde är att de ska ha uppnått 60 % av besättningens vuxenmedelvikt.

Hälsokontroll av avelsdjuren

Gå igenom testiklar, penis, klövar och tänder på baggen minst 8 veckor innan det är dags för baggsläpp. Testiklarna ska vara lika stora och fritt förskjutbara i pungsäcken. De ska kännas fasta, ungefär som en spänd muskel i konsistensen. Bitestikelsvansen ska kännas vid pungens nedre del. Den ska vara välfylld och peka nedåt och utåt från testikeln.

Bagge där bitestikeln saknas till höger.

Tackorna behöver förutom kontroll av klövar och tänder också en genomgång av juvren innan betäckning. Finns knölar i juvret kan det vara en juverinflammation som inte tidigare upptäckts. Dessa tackor bör inte betäckas, risken är stor att en ny juverinflammation blossar upp efter lamning.

Dräktighets undersökning

Boka gärna tid för dräktighets-scanning redan nu, läs mer här! Undersökningen görs med ultraljud och optimalt dag 40-80 under dräktigheten. Scanning ger svar på vilka tackor som är tomma och antal foster hos de som är dräktiga. Scanningsresultatet gör att tackorna kan grupperas efter antal foster de bär och utfodringen kan planeras utifrån det. Övervakningen vid lamningen underlättas dessutom avsevärt eftersom du på förhand vet hur många lamm tackan kommer att få. Om du behöver adoptera lamm kan du välja tackor (ej ungtackor) som du vet endast skall ha ett lamm.

Kontroll av parasitläget

Innan installning är det bra att ha kontrollerat parasitstatus hos livlammen och de slaktlamm som ska stallas in. När det gäller stora leverflundran kan träckprovsanalys dock inte göras förrän riktigt sent på hösten (november-december, 3 månader efter smittotillfället) eftersom den har en lång utvecklingstid i djuret innan den börjar lägga ägg.

Lever från utslagstacka. Vid slakt skärs snitt över gallgångarna och stora leverflundran blir synlig.

Ett enklare sätt att få reda på ev förekomst av stora leverflundran är att titta på sjukdomsregistreringarna från slakten. Observera att det tyvärr inte är alla slakterier som meddelar sjukdomsregistreringarna, det kan vara värt att kontakta slakteriet för att försäkra sig om att du har fått rapport om ev sjukdomsfynd. Tag kontakt med oss på G&D så att du kan få hjälp med rätt avmaskningsmedel.  

Klippning

Klipp gärna tackorna före betäckningen. De bör inte klippas i tidig dräktighet (första 2 månaderna) och inte heller den sista dräktighetsmånaden eftersom stress kan påverka dräktigheten negativt. Om du ser eller misstänker lus så avlusa de nyklippta tackorna.

Utfodring och foderstat

En genomtänkt foderstat under tackans olika stadier av dräktigheten och digivningen är grunden för en bra produktion. För att göra en foderstat behöver grovfodret analyseras. som kund hos Gård & Djurhälsan har du rabatterat pris på foderanalysen och kan ta hjälp med foderstatsberäkningen, beställ här!

Tips på kurser om fåråret:

Fåråret

Hur ska du tänka när du planerar ditt fårår? Under den här kursen fokuserar på viktiga händelser under fåråret. Du får hjälpa att göra en egen produktionsplan. Planen utgår från när lamningen ska ske och planerar in händelser som vaccination, träckprovtagning, avvänjning av lamm, klippning m.m. Vi diskuterar även viktiga aspekter kring fårens utfodring och hur man skyddar sig mot sjukdomar vid inköp av nya djur.

Fåråret – en kursserie

Lammproduktionskurs som följer Fåråret vid fyra olika kurstillfällen.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.