Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Välkommen till vårt nyhetsbrev om aktuella frågor inom hållbarhet!Besök oss på http://www.miljoutbildning.se

Vi sponsrar för framtiden, såväl unga som gamla. Vad gör du?


 

Vego ska det va nu!

Eller hur?

Mat, mat, mat! Och gärna vego!

KRAV-märkt eller EU-ekologiskt. Det är det du ska kolla efter!

Nu lanseras Vegoguiden av Världsnaturfonden WWF, för att guida konsumenter att göra gröna och hållbara val när de handlar.

Sedan tidigare finns en Köttguide och en Fiskguide, men nu ska den nya Vegoguiden fram och tanken är inte att ställa grönt mot kött. Vi i Sverige äter ju mer vegetariskt nu. Och den nya guiden ska visa vilka växtbaserade produkter som har lägst påverkan på bland annat klimat och biologisk mångfald

Bedöms i guiden gör vegoprotein, grönsaker, frukt, bär, nötter och spannmål, och själva bedömningarna baseras på vetenskapliga underlag från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Dessa sammanvägs utifrån hållbarhetsaspekterna biologisk mångfald, bekämpningsmedel, klimat och vattenförbrukning.

Vegoguiden visar att KRAV- och ekoprodukter generellt är ett bättre val än grödor odlade med konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Den  använder ett trafikljussystem med grönt, gult och orange ljus för att markera vad som är bra att välja ofta, och vad som kan vara klokt att bara välja ibland. Grönt med stjärna är det bästa valet ”Ät helst!”

En hel del av konventionellt odlade vegetabilier som får orange eller gult ljus i Vegoguiden, får grönt eller grön stjärna om de är KRAV eller eko. Det gäller till exempel ris, quinoa, tomater, paprika, aubergine, svamp, ingefära och vitlök.

Kolla in guiden här!

 

https://www.wwf.se/vegoguiden/

https://www.svd.se/notvarningar-och-bontips-i-ny-vegoguide 

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/environmental-impact-of-plant-based-foods.pdf

 

  

Passa på att utbilda personalen via nätet! Hos oss finns grund- och fortsättningskurser för alla. Välkommen med din beställning till:

www.miljoutbildning.se

 

Ha en fortsatt bra dag!


Var rädd om er och om alla era medmänniskor.

 

Håll avståndet och följ råden från myndigheterna. Våga mer vego!


Miljömärkt? Bara fejk, eller?

 

Globalt finns idag över 450 gröna märkningar över hela världen, men många av dem är inte oberoende och har tveksamma syften, konstaterar EEB, europeiska miljöbyrån.

Och efterfrågan på ”hållbara” varor växer vilket gör att vissa företag gärna skapar sina märkningar och loggor, ibland fråga om ren ”greenwash”. Allt för att sälja sina ofta ohållbara produkter eller tjänster som beskrivs som bra både för miljö och klimat.

En oberoende märkning, anpassas inte till enskilda företag eller produkter och är varken kopplad till säljaren eller köparen utan ställer krav utifrån miljönytta, och de är transparenta och allmänt tillgängliga.

Kraven är tänkta spegla produktens miljöpåverkan över hela livscykel, från design och tillverkning till användning, bortskaffande och återvinning. Dessutom uppdateras kraven regelbundet i en process som involverar regeringar, industri, detaljister, konsumentorganisationer och miljöorganisationer.

https://meta.eeb.org/2020/10/08/lost-in-a-jungle-of-green-labels/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/study_on_environmetal_claims_for_non_food_products_2014_en.pdf

http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/internationella-miljomarkningarnas-dag-0Visst är det skönt med lite värme på hösten!

Utsläppen minskar!!

Ja, nu är det konstaterat. Utsläppen i vårt land minskar faktiskt.
SCBs statistik första kvartalet 2020 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 13,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin, en minskning med 8,1 procent jämfört med samma period 2019.

Svensk BNP var under samma period relativt oförändrad med en ökning på 0,4 procent. Utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin, det vill säga växthusgasintensiteten har fortsatt en minskande trend.

Enligt SCB sammanfaller utsläppsminskningen med en mild vinter 2020. Och därtill förändrade skattesatser på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk.

Inom transportindustrin minskar utsläppen med 8 procent både inom rederinäringen och i flygbranschen. I tillverkningsindustrin minskar växthusgasutsläppen första kvartalet 2020, en minskning på 3 procent.

Sedan återstår att se hur pandemin påverkat utsläppen nästa kvartal, Q2. Men det ser vi mer av senare i år.

Se mera här:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper--utslapp-till-luft-forsta-kvartalet-2020/

Men det räcker inte!

Men tyvärr händer saker redan och i en rasande takt. Isar smälter snabbare för varje år, bränder blir allvarligare och katastroferna avlöser varandra där människor och djur och natur far illa. Senaste stormen Alex i Italien och Frankrike tog med sig hus och hem, gravar,och broar, vägar och hela skogar. Med en enorm förödelse efteråt.

Kolla mer här:

https://www.svd.se/dyster-israpport-fran-arktis 

https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/28/world-leaders-pledge-to-halt-earth-destruction-un-summit 

https://www.svd.se/sverige-ovanligt-varmt--planeten-mot-rekordvarme 

https://www.francetvinfo.fr/.../alpes-maritimes-lheure-du...

 

EU röstar om att minska utsläppen

Europaparlamentet röstade nyligen igenom att EU:s mål bör vara att minska utsläppen med 60 procent till 2030. Detta att jämföra med målet 40 procent som gäller idag. Omröstningen i parlamentet slog även fast att EU ska sätta ett nytt klimatmål för 2040, samt att varje enskilt medlemsland ska vara klimatneutralt senast år 2050. Som det ser ut idag med dyra elbilar och bensinslukande hybrider, och därtill all trafik som ännu rullar på fossila drivmedel förefaller målet lite som en utopi. Men man får se.

 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-parliament-votes-for-60-carbon-emissions-cut-by-2030/

 


Plasten räddar klimatet, eller klimatet räddar plasten?

 

Utan plast kommer vi inte kunna gå till ett koldioxidneutralt samhälle. Det är i alla fall det forskare hävdar nu. Plasten är invävd i vårt samhälle idag på ett sätt som vi inte kan ändra på. Längre.

Plasten slog igenom på 1950-talet och i och med det startade den sora revolutionen, vårt konsumtionssamhälle blev möjligt, med det moderna oljedrivna samhället. Och den petrokemiska industrin växte enormt.

Men det finns många paradoxer med plasten. Tänk själv att en normal bil väger cirka 300 kilo mindre eftersom många detaljer görs i plast istället för metall och fordonet drar därmed mindre bränsle. Likaså ser man att livsmedel t ex kött ökar sin hållbarhet i plastemballage. Exemplen är många, tänk själv när ni handlar kläder. Står det inte polyester på väldigt många innehållslappar? Och dessa är betydligt billigare än många plagg i naturmaterial idag.

 

https://www.forskning.se/2020/10/09/plasten-maste-fa-nittionio-liv/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Plasten+n%c3%b6dv%c3%a4ndig+f%c3%b6r+klimatomst%c3%a4llningen


EcoEducate - för dej och framtiden

Åk med! Testa våra webbkurser! Gratis prova-på!Är det nu man kommer att bestämma sig om/för den biologiska mångfalden?

 

För några veckor sedan skulle ett FN-möte belysa den kris mänskligheten står inför i och med förstörelsen av biologisk mångfald och hur den försvårar en hållbar utveckling. Mötet skulle också ge stats- och regeringschefer möjlighet att höja ambitionen för utvecklingen av det globala ramverk för biologisk mångfald som ska antas 2021.

Men en nyligen utkommen omfattande rapport, Global Biodiversity Outlook 5, visar att världens länder under de senaste tio åren inte lyckats uppnå ett enda av de 20 mål som man kommit överens om inom konventionen för biologisk mångfald som beslutades 2010 och skulle ha uppnåtts i år.

Målen berör exempelvis att minska avskogning, minska överutnyttjande av sötvatten- och havsresurser, att minska överfisket, bruka jorden hållbart och skapa mer hållbara livsmedelssystem och också att  minska klimatpåverkan. Många av målen ingår i Agenda 2030.

Men allt är inte helt nattsvart. Man beräknar att den globala avskogningen minskat i hastighet med en tredjedel, jämfört med förra decenniet, liksom att arealen skyddade områden har ökat globalt till 15 procent på land och sju procent i havet.

Vidare är 43 procent av de områden i världen som hyser den mesta biologiska mångfalden i dag är skyddade, mot 29 procent för tio år sedan och man beräknar att skyddsinsatser har räddat 30–50 däggdjurs- och fågelarter undan utdöende sedan 1993. Så ett och annat har blivit bättre. 

Nu åerstår frågan vilka vägan man är beredd att ta för att komma upp på rätt spår igen för att rädda det som räddas kan. För det är där vi är snart. 

https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/

https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdfTesta gratis!

Som vanligt bjuder vi här på en massa nyttiga länkar och rapporter som är rykande färska! Precis som i våra kursen om hållbarhet!

Dags att göra nåt? Skaffa mer kunskap och inhämta mer fakta. Hjälp till att hjälpa planeten.

Testa också vår grundkurs:
EcoEducate Basics. Miljö- och hållbarhets-utbildning på nätet.


Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och massor att göra och bra val att göra. Idag, i morgon, nästa vecka...Lev hållbarare! 

 


Redan klarat grundkurserna? Testa fortsättningarna:

Bygga en hållbar värld respektive kursen En hållbar livsstil och vägen dit. Med råd och tips för en hållbar livsstil. 

Väkommen på provtur! 

Kontakta oss gärna på info@miljoutbildning.se

 


KOLLA IN FILMER FRÅN VÅRA KURSER:Planetens gränser: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7uk9LD1QbA&feature=youtu.be


Klimatanpassning: 

https://www.youtube.com/watch?v=fCmVfDafTdc&feature=youtu.be

  

Produkter:

https://youtu.be/-0tSl4o6vmk

 

Kemikalier:

https://youtu.be/dvjp3zoDqxEKOLLA IN NÅGON AV VÅRA DEMOS:

http://www.miljoutbildning.se


EcoEducate Basics finns även på engelska nu. 
Mer info om innehåll kolla hemsidan.

 

Vill du inte längre ha detta utskick, avregistrera dig nederst i brevet. Kontakt: info@miljoutbildning.se


facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter