Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Parkhuset invigt

Parkhuset i Lindhagaparken är nu invigt och verksamheten har flyttat in. Parkhuset är ett utomordentligt exempel på ett gott samarbete mellan hyresgäst och fastighetsägare. Ängelholms kommun hyr nu den ändamålsenliga byggnaden för att bedriva vård och omsorg i en korttidsenhet.

Parkhuset fördelar sig på två plan ovan mark samt källare, beläget med direkt tillgänglighet till den gröna miljön i Lindhagaparken. Här finns 18 fullutrustade rum varav många med egna uteplatser. Här finns även träningslokal och gemensamma delar för måltider och aktivitet samt administrativa lokaler för personalen.

Inredning och färgsättning är anpassad till verksamheten med varma, ljusa färger. Lokalerna ska ge en hemlik känsla som också stimulerar till egen aktivitet, handling och träning. Korttidsenheten ska främja de boendes självständighet, delaktighet, trygghet och känsla av meningsfullhet.

En korttidsenhet är avsedd för en tillfällig vistelse som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsenheten kan även nyttjas i väntan på att få flytta hem efter vård på sjukhus, eller som en tillfällig vistelse i väntan på annat anpassat boende.


Nya p-automater

Under februari kommer det att installeras nya p-automater på området som ersätter de befintliga.

De nya p-automaterna kommer att vara biljettlösa och kräver då istället att man anger bilens registreringsnummer. Myntbetalning kommer att finnas på flera automater. Det finns numera en ny standard för kortläsare och kortstationer som gör att många kommuner byter system enligt ovan.


Hälsostadenär det samlade begreppet för Projekt Hälsostaden är ett pilotprojekt inom vård & omsorg som startade hösten 2013. Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne.Hälsostaden Ängelholm AB är fastighetsbolaget som äger och förvaltar alla byggnader på Ängelholms sjukhusområde.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.