Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Yrkes-SM 2020 i Helsingborg

På Yrkes-SM i Helsingborg finns framtidens jobb för många elever. 
Låt elever få upptäcka, utforska och prova på olika yrken samt kolla in 
när Sveriges yrkesskickligaste ungdomar gör upp om SM-titeln.


Varför ska just dina elever besöka Yrkes-SM?

Oavsett om dina elever går på mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet är det av stort värde för dem att besöka Yrkes-SM. Besöket kan på många sätt kopplas till läroplanen, och inte minst målet med att förse elever med underlag för att välja fortsatt utbildning.


”Det här måste upplevas. Det borde ha varit obligatoriskt för alla rektorer och lärare att besöka evenemanget, vilken kompetensutbildning!” – rektor


Yrkes-SM är värdefullt för både elever och skolpersonal

Ett besök på Yrkes-SM kan kopplas till skolmålen som berör granskning av olika valmöjligheter och ställning till frågor som rör den egna framtiden, inblick i närsamhället vad gäller arbetslivet och kännedom om fortsatt utbildning i Sverige och utomlands. Utöver det bidrar evenemanget till: 

  • att underlätta för skolan att förbereda och förankra sina elevers val till gymnasiet.

  • ge lärare och studie- och yrkesvägledare möjlighet att visa sina elever ett 70-tal olika yrken inom områden som teknik, bygg, service, design, vård och IT.

  • ge skolan tillfälle att göra en engagerande, inspirerande och lärande utflykt där eleven kommer olika yrken nära.

  • ge skolpersonal möjlighet att ta del av seminarier och därmed få den senaste informationen inom jobb- och utbildningsområdet och underlag som bidrar till vägledning för elevernas val av fortsatt utbildning.

För elever på mellanstadiet

Hur många yrken känner elever i åldern 11-13 år till? Yrkes-SM ger elever en konkret inblick i olika yrken och yrkesmoment. Under lättsamma och roliga former kan de ta del av evenemanget genom att:

  • titta på de tävlande ungdomarna som gör upp om SM-titeln.
  • ställa frågor till yrkesrepresentanter.
  • prova på olika yrkesmoment.
  • ökar elevernas omvärldskunskap genom att ta del av goda förebilder och insyn i framtida yrkesmöjligheter

Du hittar även all information yrkessm.se


För elever på högstadiet

Elever på högstadiet ska inom snar framtid göra sitt gymnasieval. Ett besök på Yrkes-SM ger dem chansen att få inspiration och information som underlättar i deras val eller sätter igång tankarna till kommande studie- och yrkesval.

• Yrkes-SM ger elever en unik möjlighet att på ett enkelt sätt skaffa sig kunskap om ett stort antal yrken och utbildningsvägar.

• Yrkes-SM är som ett ”multi-prao” i koncentrat, där många yrken är samlade vid samma tillfälle.

• Yrkes-SM förbereder och hjälper elever att välja gymnasieprogram.

• Genom prova på-aktiviteter får elever möjlighet att lära känna flera yrken och få svar på sina frågor.

• Få inspiration och möjlighet att korrigera förutfattade meningar som finns om olika yrken.

• Eleverna har möjlighet att träffa unga yrkesverksamma och tidigare tävlande från till exempel Yrkeslandslaget, men också vägledare och yrkesrepresentanter.

Du hittar även all information yrkessm.se


För elever på gymnasiet

Ett besök på Yrkes-SM ger elever på gymnasiet möjlighet att öka sina kunskaper inom olika yrken, inspireras av olika karriärvägar efter gymnasiet och få svar på frågor som hur du kan nå längre inom ett visst yrke, vilka möjligheter finns och hur trenderna ser ut.

• Elever som redan går ett yrkesprogram kan titta på när nästan jämngamla tävlande gör upp om SM-titeln inom just deras yrke.

• Elever har möjlighet att få mer information om olika inriktningar inom sitt yrkesprogram och underlag till deras inriktningsval.

• Möjlighet att träffa branschrepresentanter och få information om branschen, hur nuläget ser ut och eventuellt skapa kontakter för möjlighet till framtida arbete eller samarbete i skolan.

• Öka stoltheten för elever och lärare på yrkesprogrammen när de ser yrkesutbildade ungdomar tävla.

Du hittar även all information yrkessm.se


Yrkes-SM är för dig som vill upptäcka framtidens yrken

Oavsett om du tillhör grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning eller bara är nyfiken på en ny karriär så är Yrkes-SM värt ett besök. Här får du insyn i vilka möjliga yrkesval som finns att göra, insikt i olika branscher och chans att knyta nya kontakter.


Förbered ditt besök!

Förbereder du dina elever innan besöket blir det värdefullare och enklare för dem att förstå varför de besöker Yrkes-SM och veta vad de kan göra på plats. Följer du dessutom i klassrummet upp de nya insikterna som besöket har gett blir besöket än mer kvalitativt. 


Yrkes-SM 2020 är ett certifierat hållbart evenemang

Läs mer om vår hållbarhetspolicy


Funderar du på något särskilt?

På yrkessm.se har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Du får detta nyhetsbrev eftersom vi tror att du är intresserad av Yrkes-SM i Helsingborg 2020 som arrangeras av Familjen Helsingborg i samarbete Worldskills. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.