Fredag 6 mars 2020

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoÅrsmöte med spännande besök

Välkommen till årsmötet

Onsdagen den 1 april kl 19 är det årsmöte i kapellet på Örestrand. Som vanligt ser vi till att detta är väl förberett och kan klaras av på ca en halvtimme.

Trygghet och säkerhet

Direkt efter själva årsmötet ger vi plats för vår nya kommunpolis Helen Alexandersson (bilden till höger) och kommunens säkerhetsansvariga Kristina Pålsson. De berättar om sina verksamheter och hur de på bästa sätt arbetar för vår trygghet och säkerhet. Jag vill gärna att det ska bli en klar Strandbaden-vinkling på detta arrangemang. Hör gärna av dig på info@strandbaden.info  med förslag på aktuella och viktiga frågor.

Även Kenneth Johansson från Läns­försäkringar kommer att medverka. Kenneth arbetar med ”Grannar mot brott” och det är något som vi i Strandbaden behöver bli bättre på.

Kommunpolis Helen Alexandersson. Foto: Polisen.

Örestrand och Margreteberg

Strandbadens Byaförening lämnade den 13 augusti en skrivelse till Höganäs kommun med olika krav på den framtida användningen för Örestrand, Margreteberg och Margretebergs Strand. Denna skrivelse råkade komma bort inom stadshuset. Vi gjorde ett nytt försök i slutet av oktober och då kom den fram. Vi är utlovade ett skriftligt svar. Trots upprepade påminnelser har vi ännu inte fått något svar.

Kommunen äger båda anläggningarna Örestrand och Margreteberg. Anläggningarna används främst som boende för nyanlända och det ska de göra som längst till 1 september 2021. Avsikten är att Örestrand och Margreteberg därefter ska vara viktiga delar i kommunens utveckling av upplevelse- och besöksnäringen. Det är om ett och ett halvt år. Vi vill kunna påverka processen. Därför är det hög tid att vi får ta del av kommunens planer.

Strandstädning med korv- grillning

Lördagen den 4 april kl 10-12 är det strandstädning. Vi samlas nedanför kapellet på Örestrand. Efter väl utfört arbete grillar vi korv.

Den årliga strandstädningen underlättas av att det finns ett antal personer som idkar städning året om. Inte minst för dessa sätts nu ut ytterligare ett par soptunnor.

Midsommar och födelsedag

Midsommarafton blir det sedvanligt firande på Lärkan. På eftermiddagen söndagen den 2 augusti är det födelsedagskalas. Vi firar att Strandbaden fyller 110 år. Boka in dagarna nu!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande, Strandbadens ByaföreningPå årsmötet berättade kommunalrådet Peter Schölander om kommunens planer för Margreteberg och Örestrand.

Ännu ett händelserikt år

Verksamhetsberättelse 2019

2019 hade Strandbadens Byaförening 307 betalande medlemmar. Därtill kommer tre hedersmedlemmar. 2018 var antalet medlemmar 292. 2017 var antalet medlemmar 337, vilket är det högsta i föreningens historia. Det är inte av ekonomiska skäl som det är angeläget med många medlemmar. Det viktigaste skälet är att ju fler medlemmar, desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommunen, myndigheter och organisationer.

Från kommunen erhåller byaföreningen två gånger om året en förteckning över ny­­inflyttade. Detta ger möjlighet att hälsa nyinflyttade välkomna och underlättar medlemsvärvningen.

Välbesökt årsmöte

Årsmöte hölls den 3 april på Örestrand för verksamhetsåret 2018. Mötet var välbesökt och 45 av föreningens medlemshushåll var representerade genom en eller ett par personer. Karl-Axel Barkentin var mötesordförande. Samtliga i styrelsen och revisorerna omvaldes. Bokslutet fastställdes och styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Direkt efter själva årsmötet gav vi plats åt vad som ska hända med de av kommunen ägda anläggningarna Örestrand och Margreteberg samt Margretebergs Strand. Kommunalrådet Peter Schölander inledde med att berätta om kommunens planer. Alla närvarande medlemmar gavs därefter tillfälle att framföra sina synpunkter och idéer. Avsikten var att utifrån detta forma en bild eller plattform över strandbadenbornas uppfattning om framtiden för Örestrand, Margreteberg och Margretebergs Strand, som styrelsen kan använda i kommande dialoger med främst kommunen.

Strandstädning skedde den 6 april av ca 25 duktiga strandbadenbor. Efter väl genomförd städning avslutades det hela med en trevlig samvaro vid korvgrillningen.

Midsommarfirande skedde traditions­enligt på Lärkängen midsommarafton 21 juni. Svenn Floer och Jerry Melliander ansvarade för blomstervagn och resning av midsommarstången. Eva Almér svarade för sång och musik medan Stina Bladh höll i dans och lekar.

Sommarmöte och byfest hölls på Örestrand den 10 augusti med ett åttiotal strandbadenbor med en god blandning av fritids- och åretruntboende. Arrangemanget fick på grund av kraftigt regn hållas inomhus. Barnen roades av Linneas ansiktsmålning, fiskdamm och bygge med kapplapinnar.

Byaföreningens ordförande informerade om vad som händer i byn. Byaföreningen bjöd på hamburgare och korv med bröd. En planerad lagtävling gata mot gata ställdes in då endast ett lag anmält sig.

Julmarknaden i kapellet i Örestrand genomfördes söndagen den 25 november med ca 30 utställare, ett lotteri till stöd för Barncancerfonden och en snäll tomte. Eva Almér ökade julstämningen genom julsånger. Evelina Niprikaité från restaurang Amberport/Örestrand stod för servering av frasvåfflor. Marknaden var lyckad och mycket välbesökt. Det kom över 500 besökare. Såväl utställarna som besökarna var nöjda. Bitt Larsson ansvarade för årets julmarknad.

Camping och restaurang på Örestrand

Kommunen förvärvade Örestrand med tillträde i september 2018. Avsikten är att Örestrand liksom det tidigare förvärvade Margreteberg ska användas som boende för nyanlända under de närmaste 2-3 åren och som längst till siste augusti 2021.

Byaföreningen begärde att boendet för de nyanlända skulle begränsas till annexet så att verksamheten med hotell, konferens, restaurang och camping skulle kunna bedrivas vidare utan uppehåll, men fick inte gehör för detta.

Byaföreningen har på olika sätt agerat för att Örestrandsanläggningen ska utnyttjas. Trots det har verksamheten varit klart begränsad. Under sommaren har Madelene Bernaxel och Peo Nilsson drivit camping och hotell. De har avtal om campingverksamhet även somrarna 2020 och 2021.

Från november bedriver Evelina Niprikaité restaurang under namnet Amberport.

Annexet har till viss del använts som boende för nyanlända. Hotellbyggnaden har under vår och höst stått oanvänd i avvaktan på om behov av bostäder för nyanlända skulle uppstå.

Båtuppställning på Margreteberg?

Kommunen förvärvade i våras ett markområde vid Margretebergs Strand. Byaföreningen reagerade omgående på att området angavs vara möjligt som båtuppställningsplats. Kommunstyrelsen behandlade vid sitt möte den 11 november ”Utveckling av Höganäs hamnområde”. Som en liten punkt under detta ärende beslöts att man skulle initiera en planprocess som gör det möjligt med bland annat båtuppställning på naturområdet vid Margretebergs Strand. I klartext innebär det att man vill flytta båtuppställningsplatserna från hamnen i Höganäs till Margretebergs Strand.

Byaföreningen har genom Strand-Bulletinen, ett öppet brev till ledamöterna i kommunfullmäktige och i media agerat i frågan. Byaföreningen bjöd även den 23 november in ledamöterna i kommunalfullmäktige till visning av den aktuella platsen. Endast tre ledamöter kom.

Vi i Strandbaden vill absolut inte att det blir en båtuppställningsplats i det fantastiska naturområdet vid Margretebergs Strand. Kommunfullmäktige hade möte den 28 november. På agendan fanns frågan om utvecklingen av hamnområdet.

Trots att båtuppställning inte fanns på agendan ägnades mer tid åt just den frågan än utvecklingen av själva hamnområdet. Alla oppositionspartier var mycket tydliga med att de inte vill ha båtuppställning vid Margretebergs Strand.

Centerpartiets företrädare framhöll liksom oppositionspartierna naturområdets rekreativa värden. Företrädarna för Moderaterna och Kristdemokraterna höll sig till agendan och sa inget om Margretebergs Strand. Kommunalrådet Peter Schölander var dock mycket tydlig med att frågan om båtuppställning längre fram ska bli ett ärende för kommunfullmäktige.

Nu har vi fått fram våra synpunkter och fått ett mycket starkt stöd. Byaföreningen bevakar den fortsatta processen.

Borttappad skrivelse

Den 13 augusti lämnade byaföreningen in en skrivelse angående den framtida användningen av Örestrand, Margreteberg och Magretebergs Strand. Skrivelsen kom bort inom stadshuset. Ett nytt försök gjordes i slutet av oktober. Denna skrivelse har kommit fram. Ett skriftligt svar är utlovat, men det har ännu inte kommit. Med tanke på att boendet för nyanlända på Örestrand och Margreteberg upphör senast siste augusti 2021, är detta en både brådskande och angelägen fråga.

Strandbadens egen flagga

Under hösten 2018 gjorde kommunen i samråd med byaföreningen en upprustning och försköning av Stationstorget. Under 2019 har en del skyltning förbättrats, men en del finns kvar att göra. I anslutning till årsmötet den 3 april hissades för första gången Strandbadens egen flagga. Denna flagga i olika storlekar finns även att köpa för medlemmar.

Byaföreningen har till kommunen ansökt om utsmyckning eller konstverk i form av en resenär som väntar på tåget med medel från Nymbergs fond. Detta kan bli aktuellt tidigast 2021.

Frågor i långbänk

Det finns några frågor som byaföreningen arbetat med i flera år och fortsätter att arbeta med. Några av dessa gäller behovet av en ny väg 111 öster om såväl outletområdet som Strandbaden och Nyhamnsläge, behovet av underhåll och trafikförbättringar av nuvarande väg 111, behovet av en cykelväg öster om nuvarande väg 111 från Dannevangsområdet till Nyahmnsläge samt behovet av enhetliga regler och skyltning utmed kuststräckan vad gäller cykling, lösa hundar, m m. För kommunens naturvårdsområde strax norr om Örestrand är byaföreningen till våren 2020 utlovade ett förslag till bättre och tydligare skyltning.

Förnyat avtal med Dalakraft

I slutet av våren gick byaföreningen ut med ett nytt erbjudande om elavtal från Dalakraft avseende treårsperioden 2020-22. Erbjudandet är exklusivt för föreningens medlemmar och förutsätter att man vid tecknandet även betalar medlemsavgift för de kommande tre åren.

Avtalet med Dalakraft är framtaget efter en upphandling gemensamt för nio byaföreningar tillsammans med LRF-anslutna lantbrukare i Kullabygden. 129 medlemmar har valt att utnyttja erbjudandet. Från Strandbaden har Jan Jurkiewicz varit ansvarig och drivande.

Strand-Bulletinen

Strand-Bulletinen har i den tryckta versionen kommit ut fyra gånger under året. Den har delats ut till alla brevlådor i Strandbaden. Strand-Bulletinen med aktualiteter och påminnelser har därutöver skickats ut 14 gånger i en digital version till ett par hundra adresser.

Föreningen har en fungerande hemsida www.strandbaden.info där Strand-Bulletinen och annan information om aktiviteter och händelser i Strandbaden läggs ut.

Även på byaföreningens Facebook-sida finns aktuell information.

Stabil ekonomi

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Föreningens ekonomi är stabil. Den största kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulletinen, som i stort sett täcks av annonsintäkter. Den näst största kostnadsposten avser utgifter i samband med de arrangemang föreningen genomför. Övriga kostnader avser webbhotell, domäner, program, försäkring och andra administrativa kostnader.

Styrelsens arbete

Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen skett bland annat över e-post.

Styrelsen har under 2019 bestått av Carl Hellberg (ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosenqvist (ledamot), Bengt Arvidsson (ledamot), Thomas Hillmeus (ledamot) och Ragnar Falck (adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och hemsidan), Stina Blad, Eva Almér, Jerry Melliander och Svenn Floer (midsommar­firande), Pernilla Myrefelt (Grannar mot brott) samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). Därtill kommer föreningens revisorer Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt valberedningen med Elisabeth Rosenqvist (sammankallande), Eva Almér och Peter Svensson.

Årets julmarknad lockade över 500 besökare. Strandbadens egen tomte fanns på plats för att ta emot barnens önskelistor.
Eva Almér svarade för sång och musik vid midsommarfirandet på Lärkängen.
Endast tre politiker infann sig när byaföreningen visade upp det tilltänkta området för båtuppställning på Margreteberg. Till vänster lyssnar byaföreningens ordförande Calle Hellberg på Johan Ingvarson (MP). I mitten Leif Löwegren (SD) och till höger blir Carola Persson (S) guidad av Jan Jur­kiewicz, vice ordförande i byaföreningen.


Fler nattvandrare behövs

I höstas startade Anna Erhagen och Ingmarie Olsen en avdelning av Nattvandrarna i Strandbaden och Nyhamnsläge.
– Av naturliga skäl är det ju inte så många som är ute och rör sig denna tiden på året, säger Anna Erhagen. Vi har varit ute några gånger men det har mest handlat om att hitta en bra rutt att gå och hälsa på, t ex på Skeppet och fritidsgården. Vi är dock inte så många och skulle tycka det var toppen om vi blev fler, säger hon.

De som är intresserade av att delta kan mejla till nyhamnslage@nattvandring.nu

Anna Erhagen och Ingmarie Olsen, båda från Strandbaden, har tagit initiativet att starta nattvandring i Nyhamnsläge och Strandbaden. Foto: Privat.


Några av ungdomarna i åk 8 på Nyhamnsskolan som kommer åka med sina lärare till Auschwitz. Insamlingsaktiviteterna har bidragit till att göra gruppen mer sammansvetsad. Foto: Privat.

Åttorna samlar till Auschwitz-resa

Hösten 2020 kommer nuvarande åk 8 på Nyhamnsskolan åka på s k toleransresa med sina lärare till Auschwitz, det största av Nazitysklands koncentrations- och förintelseläger.

Under åren som gått har klasserna samlat in pengar till klasskassan genom att anordna skoldisco, sälja kakor, hämta julgranar m m. Under våren kommer ungdomarna jobba vidare med insamlingen genom att sälja Idrottsrabatten, anordna loppis på Nyhamnsskolan den 26 april (se annons härintill) och panta insamlade burkar. På loppisen kommer barnen och deras familjer bl a sälja barnkläder, sportutrustningar, serietidningar och böcker.

– Inför resan kommer vi att läsa om första och andra världskrigen i skolan, berättar Theodor Myrefelt, som även sett ”När livet vänder” med Eva Schloss, överlevare från Förintelsen

– Jag har läst Anne Franks dagbok”, lägger Tua Salovuo till.

Är du intresserad av att köpa Idrottsrabatten eller skänka pantflaskor för behjärtansvärt ändamål går det bra att kontakta Pernilla Myrefeltpernilla@damcosurvey.eu eller ringa 070-38 12 784.Strandbadens märke
”kopierades” i Laholm

I samband med att Strandbadens Byaförening bildades våren 2005 (efter sammanslagning av Strandbadens Byaförening och Strandbadens Intresseförening) diskuterades inom styrelsen hur den nya föreningen skulle marknadsföras.

Vid ett styrelsemöte 7 april 2005 ombads Christer Thorstensson att utarbeta ett förslag till symbol för föreningen. Christer var vid tillfället medlem i styrelsen och arbetade vid den tidpunkten på bygglovsavdelningen inom Höganäs kommun.

Vid nästa styrelsemöte den 4 maj samma år presenterade Christer ett förslag med en stiliserad kustremsa och ören. Styrelsen accepterade omgående förslaget och bad Christer ta fram färdiga original för tryck, kopiering etc.

– Efter lite funderande på vad som utmärker Strandbaden kom jag fram till att det är mötet mellan hav och land, vår vackra kustlinje och ören som är specifik. Efter lite skissande kom jag fram till att kustlinjen kunde utformas till ett S som i Strandbaden. Jag provade några olika typer med bland annat bara hav och land – blått och grönt – och en genomskinlig strand, men eftersom stranden är ett viktigt element markerade jag denna med vitt för att framträda bättre. Jag visade förslaget för styrelsen som tyckte att det såg bra ut, berättar Christer som fortfarande bor i Dannevangsområdet men numera arbetar som bygglovsarkitekt på Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning.

Laholm kopierar Strandbaden

År 2009 ville Laholms kommun skapa en ny logotype. Tre undersökningar genomfördes där beslutsfattare och vanliga innevånare i Laholm fick tycka till.

Sedan jobbade reklambyrån Great med den nya logotypen i ett antal månader. Resultatet blev logotypen Laholmsbågen som anspelar på bukten där Laholm ligger. Problemet var bara att den blev en nästan exakt kopia av Strandbadens märke.
– Jag minns att Laholm var i kontakt med Karl-Axel Barkentin, som då var ordförande i byaföreningen, för att höra om vi hade något emot att de utformat sin logga snarlik Strandbadens, berättar Christer.

Karl-Axel minns händelsen och berättar att föreningen inte hade mönsterskyddat märket så han fick godkänna att Laholm fick använda sin logotype.

Nu kan Strandbaden stoltsera med sin fina symbol på den nya byaflaggan och den historiska skylten vid Stationstorget, i Strand-Bulletinen och på andra ställen där det är viktigt att Strandbaden framträder.

Den intresserade kan läsa mer om Laholmsbågen här >>

 


Glasmästar'n i Höganäs

Hissa din egen Strandbaden-flagga

Nu börjar Strandbadens egen flagga att synas runt om i byn, inte bara på Stationstorget, där den hissades för första gången den 3 april 2019.

Vill du också visa att du tillhör Strandbaden, kan du beställa en egen flagga, lika den som är hissad på Stationstorgets flaggstång.

Flagga 200 x 120 cm kostar 595 kr/st.
Fasadflagga 100 x 70 cm kostar 410 kr/st.

Fasadflaggstång 135 cm, gul knopp
– inkl väggfäste i plast kostar 125 kr/st.
– inkl väggfäste i metall kostar 210 kr/st.

Flaggorna trycks upp när det inkommit 6 st beställningar av respektive storlek.

Moms ingår i priserna. Frakt tillkommer med 30 kr/flagga.

Skicka din beställning till
info@strandbaden.info 
senast 1 april 2020.


Ett nybyggt stationshus (putsen har inte torkat) med stinsen Knut Johan Knutsson. I bakgrunden torpet vid nuvarande Gränshyddan samt Norrehus. Foto: Peter P Lundh.

Strandbaden fyller 110 år

När järnvägen från Höganäs till Mölle anlades 1908-1910 var det fortfarande oklart vad stationen i Strandbaden skulle heta. Det var inte heller säkert att det skulle bli någon station – området var ju nästan öde. Men avståndet mellan Höganäs och Nyhamnsläge ansågs för långt och en hållplatas med namnet Bräcke hållplats planerades. På ritningen ändrades namnet till Tjörröds station och sedan till det slutliga namnet Strandbaden. Var namnet kom ifrån går inte att spåra.
Järnvägen invigdes den 30 april 1910 och öppnades för allmänheten dagen därpå.

Före 1910 fanns alltså inte Strandbaden – åtminstone inte namnet.

Området kallades helt enkelt för Ödemarken och runt den blivande stationen fanns endast ett torp där nuvarande Gränshyddan ligger, samt Norrehus på Kullagatan 230 byggt 1908 för fröknarna Selma och Alma Noréns räkning.

Samtidigt som stationen byggdes, uppfördes i närheten en badpaviljong med restaurang, som invigdes i juni 1910. Paviljongen blev snart känd under namnet Hotell Strandbaden (Örestrand).

Söndag 2 augusti blir det 110-årskalas. Strandbadens Byaförening återkommer med detaljerat program.Nu startar tipspromenaderna

Snart är det dags för Friluftsfrämjandets populära tipspromenader i Strandbadenskogen med omgivningar. Starten sker som vanligt på cykelvägen vid Stationstorget.

Längs den snitslade banan, som tar ca en timme, finns det både vuxen- och barnfrågor. Det kostar 25 kr för vuxna och 10 kr för barn. Då ingår fika eller något annat gott efter genomförd runda.

Vårens tipspromenader (söndagar):
22 mars, 5 april, 19 april, 3 maj, 17 maj och 31 maj.

Till Friluftsfrämjandet >>

Start och mål för tipspromenaderna är vid Friluftsfrämjandets vagn vid Stationstorget. Efter tipspromenaden bjuder Friluftsfrämjandet på fika.

”Femlingarna” med okänd man framför Cykelaffären Kullen på Krapperupsvägen 5. Bild från Helsingborgs bildarkiv Carlotta. Okänd fotograf.
Fastigheten på Krapperupsvägen 5 byggdes 1935 och fick sitt nuvarande utseende 1945 efter en omfattande om- och tillbyggnad. Bild (råkopia) från ArkivDigital (okänt årtal).

”Det är femlingarna”

I Strand-Bulletinen den 12 december förra året visade vi en bild på en herre och fem damer med cyklar framför Cykelaffären Kullen på Krapperupsvägen 5. Vi frågade om någon visste mer.

Nu berättar en strandbadendam att de fem flickorna på cykel kallades för "femlingarna". De var kontorister från Helsingborg och de hyrde sommarbostad ovanpå cykelaffären. Mannen är okänd liksom fotografen.

Har du mer information om bilden och om Cykelaffären Kullen får du gärna kontakta Strand-Bulletinen på:

info@strandbaden.info


Historiska arkivet växer

Den ”historiska gruppen” inom Strand­badens Byaförening, dvs Raganar Falck och Berto Lindbom, arbetar med att dokumentera fastigheter och verksamheter från gamla tider i Strandbaden. Hittills har det resulterat i foldern ”Det Gamla Strandbaden” som finns att läsa här.

Nu pågår arbete med att samla in information till ett digitalt arkiv som redan nu innehåller foton, ritningar, tidningsklipp eller andra uppgifter om ett drygt hundratal fastigheter och verksamheter.

Till Strandbadens 110-årsjubileum i augusti är avsikten att ytterligare en historisk folder ska produceras.

Har du foton eller tidningsklipp från Strandbaden från förr i tiden som kan ha ett allmänt intresse, ber vi dig att kontakta byaföreningen på info@strandbaden.info.

Vill du att din egen fastighet ska finnas med i arkivet, hör du också av dig.


Dagens lunch
på Amberport


Evelina på Amberport
påminner om att restaurangen serverar dagens lunch tisdag till fredag kl 11.30-14.30. Under mars serveras:

Tisdagar
• Morotssoppa
• Panerade pannbiffar med potatismos, sallad och sås
• Panerad kyckling med pommes, sallad och sås

Onsdagar
• Laxsoppa
• Wallenbergare med potatismos, ärter och lingonsylt
• Raggmunk med fläsk och lingonsylt eller med rökt lax

Torsdagar
• Ärtsoppa
• Stekt fisk med ris, sallad och sås
• Hamburgare med pommes, tomatsås

Fredagar
• Broccolisoppa
• Baconlindad kycklingfilé med pasta
• Wienerschnitzel med pommes frites och bearnaisesås

Dessutom finns en vegetarisk varmrätt varje dag.

Pris 105 kr. Soppa, en varmrätt samt måltidsdryck och kaffe ingår.

A la carte serveras torsdagar kl 15-20, fredagar kl 15-21, lördagar kl 12-23 samt söndagar kl 12-20.

Evelina vill också påminna om att det finns såväl konferensmöjligheter som festlokal på Amberport.

Tel 0700-39 13 22
Facebook

Vad händer här?

Som säkert flera observerat pågår ett omfattande markarbete väster om återvinningscentralen på Tjörröd. Strand-Bulletinen har frågat Pernilla Ringström, som är chef för kommunikation och kundservice på NSR och hon förklarar att man nuförtiden sluttäcker alla gamla deponier och tar hand om eventuellt vatten som läcker ut.

– NSR förbereder för hantering av lakvatten och sluttäckning av deponin. Det handlar inte om att expandera verksamheten, utan om att ta hand om det som redan finns på området på bästa sätt. Arbetet med att sluttäcka deponin kommer att fortsätta med olika intensitet fram till 2022.

Många strandbadenbor tycker att deponin växer på höjden och Pernilla Ringström förklarar det så här:
– När det gäller upplevda skillnader i höjd, så ligger verksamheten utanför detaljplanerat område och därmed finns ingen reglerad maxhöjd. Att sluttäcka en deponi kan innebära att deponins form kommer att ändras framöver eftersom det finns krav på hur marken ska luta på en avslutad deponi. Sluttäckningen omfattar inte de delar av området där återvinningscentralen idag har pågående verksamhet. När deponin är sluttäckt kommer det att anläggas växtlighet på den. Den maximala höjden kommer bli ungefär 38 meter över havet.

Läs även artikeln i HD 25 februari >>


IBC Elinstallation

Pia Eldin-Lindstén har ateljé på Storaskärsvägen 6. Foto: Privat.

Konstrundan i Nordvästra Skåne sker den 10-19 april. Enda deltagare från Strandbaden i år är Pia Eldin-Lindstén på Stora­skärsvägen 9.

Pia är utbildad formgivare/konstnär och journalist. Hon har arbetat som formgivare för KF-interiör och ICA Maxi Special samt arbetat som kommunikations- och inredningschef, produktutvecklare och form­givare för IKEA i drygt 14 år.

Pia har dessutom skrivit och illustrerat barn- och ungdomsböcker samt facklitteratur.

Årets öppettider är:
Långfredag-Annandag påsk kl 10-18
Vardagar kl 16-19
Lördag kl 10-18
Söndag kl 10-18

www.eldinlindsten.com
www.konstrundan.se
Dagordning vid årsmötet 1 april

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2021. Medlemsavgift för innevarande år (2020) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Välkommen
onsdag 1 april kl 19

till kapellet på Örestrand.


2019 var 65 procent av Strandbadens hushåll medlemmar i Strandbadens Byaförening. 2020 blir vi 70 procent! Kom igen nu!

När det dyker upp förslag som vi Strandbadenbor inte kan acceptera, känns det tryggt att ha en stark byaförening som kan sätta ner foten och protestera. Men då måste vi vara många!

Har du inte betalat medlemsavgiften för 2020 i Strandbadens Byaförening så är det hög tid att göra det nu! Avgiften är endast 100 kronor/hushåll.

Betala senast den 1 april 2020 till bankgiro 5559-7306 eller swisha till 123-562 54 47. Uppge namn och adress.

Om du tecknat Kullabygdens Byaföreningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info

Nu väntar vi bara på dig!


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.