Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev nr 2 - 2019


Kalendarium

Pelletsförbundets årsmöte kommer att hållas hos Jönköpings Energis kraftvärmeverk vid Torsvik, söder om Jönköping torsdagen den 4:e april 2019. Vi inleder med ett studiebesök och rundvandring på kraftvärmeverket.

Program och inbjudan hittar du här

Framtidens Fjärrvärme
12–13 mars Stockholm 
Mer information här

Sustainable Investment Forum Europe
12 mars, Paris Frankrike
Mer info här

ISH
11- 15 mars, Frankfurt am Main
Mer information här

UK Pellet Council Conference 2019 & Quality Management Training
12- 14 mars, Quarry Bank, Styal, Cheshire UK
Mer information här

Klimatforum- Från strategi till verklighet
15 mars, Stockholm
Naturvårdsverket arrangerar

Studieresa till energi & byggmässa i Colmar 
17 - 20 mars,Énergie Habitat i franska Colmar.
Mer om resan här

International Biomass Conference
18- 20 mars, Savannah, GA, USA
Läs mer här

CETA och affärer med Kanada
25 mars, Kanadas ambassad Stockholm
Info och anmälan

World Bio Markets
1-3 April, Amsterdam NL
Download Agenda

Hannover Messe
31mar- 5 april, Hannover
Mer information här
Läs om Energimyndighetens erbjudande

PelletsFörbundets Årsmöte
3- 4 april, Torsvik Karftvärmeverk i Jönköping
Se program här 

Svebios Vårmöte med Årsmöte
9 april, Stockholm
Mer information här

Argus Biomass
8- 10 April, London UK
Mer information här

The 39th EuroHeat & Power Congress
6- 8 maj, Nantes, France
Mer information och svensk monter

10th Biomass Pellets
13- 16 May, Tokyo Japan
More info here

Corporate Energy Series,
21- 22 May, Paris
More info here

Biomass PowerON 2019
22-23 may, Copenhagen Denmark
More info here

European Bioenergy Future
14 Nov, Hannover, Tyskland
Mer info här


Swedish Bioenergy Climate Solutions

Innovationsplattformen Swedish Bioenergy Climate Solutions är ett nytt initiativ som har fått stöd av Energimyndigheten för att finansiera ett sekretariat som skahjälpa företag och organisationer att nå ut internationellt med svensk teknik, innovationer och tjänster inom bioenergiområdet. Plattformen leds av en projektgrupp bestående av personer inom RISE, Svebio, PelletsFörbundet och Skogforsk. 

Inledningsvis kommer innovationsplattformen att fokusera på några få internationella marknadersom har identifierats som mest lovande under förstudien. Länder/marknader som kommer prioriteras är länder som har stor potential för ökad användning av bioenergi och som går att sälja på men också marknader som är intressanta för flera av teknikområdena för att underlätta samordningsinsatser inom klustret. Plattformen Swedish Bioenergy Climate Solutions vill få alla de tänkbara företag och andra aktörer och organisationer som vill exportera att aktivt samverka för att identifiera och utveckla affärsmöjligheter.

Det är viktigt för branschens utveckling att branschens olika aktörer kan enas och samverka istället för att se varandra som konkurrenter. Det därför också en poäng i att se detta som ett cirkulärt sammanhang. Tillsammans kan vi titta på hela kedjan från avverkning, hantering, förbränning och återföring.

Swedish Bioenergy Climate Solutions är den objektiva, oberoende aktör som äger företagens förtroende och som kan hjälpa till och vägleda företagens satsningar. Vår gemensamma erfarenhet är bra när det gäller att skapa nätverk, samverka för att ta oss nya utmaningar. Styrkan internationellt ligger i att kunna erbjuda ett helt koncept/affär/system. LÄS MER HÄR

Välkommen att kontakta oss:
Susanne Paulrud     e-mail: susanne.paulrud@ri.se

Kanada och Sverige Trade Advantage: Marknadsmöjligheter som främjas av frihandelsavtalet CETA 

Business Sweden, Kanadas ambassad i Stockholm och Rud Pedersen Public Affairs är glada att bjuda in dig att lära dig hur svenska och kanadensiska företag kan dra nytta av den konkurrensfördel som erbjuds av CETA, frihandelsavtalet mellan Kanada och EU, som har tillämpats preliminärt sedan september 2017.

Seminarieagenda den 25 mars 2019:

14:00-14:10 Välkommen och Introduktion Canadas ambassadör till Sverige, Heather Grant 
14:10-14:25 Ekonomisk utveckling och affärsmöjligheter förstärkt av CETA European Commissar for Trade, Cecilia Malmström. 
14:25-14:50 Panel 1: Vilken inverkan har CETA haft och vad förväntas effekten framöver? 
• Europeiska kommissionär för handel, Cecilia Malmström 
• Generaldirektör, Handelsstyrelsen, Anna Stellinger 
• Statssekreterare till utrikeshandelsministeren, Niklas Johansson 
• Woolpower, VD Adam Brånby 
• Volvo Personvagnar, Senior Vice President Product Strategy, Mårten Leven

14:50-15:00 Möjligheter i Kanada och överblick över CETA-förmåner för svenska företag  
• Business Sweden, Canada, Christina Keighren 
15:00-15:25 Panel 2: konkreta exempel på hur CETA fungerar - företagets perspektiv 
• svenska företag som har använt CETA till deras fördel 
• Envac / Optibag, affärsutvecklare, Mattias Widell •  Absolut Company, Kommunikationschef, Kommunikationschef, Rolf Cassergren 
15:25 16:30 Q & A följt av en nätverksmottagning 


När: 25 mars 2019, 14: 00-16: 30 
Var: Kanadas ambassad till Sverige, Klarabergsgatan 23, 7: e våningen Vänligen registrera dig på länken senast den 18 mars. Av säkerhetsskäl, vänligen presentera denna inbjudan tillsammans med bild-ID vid ingången.

Om du har några frågor, vänligen kontakta:
Emma Modeer Wiking emma.modeerwiking@business-sweden.se 

 

”Bioekonomiseminarium”
4 april Kanadas Ambassad

Murray McLaughlin från  Bioindustrial Innovation Canada (BIC) kommer till Stockholm direkt efter World Biofuels Market i Holland. Francis Gallo från Biomass North Development Centre, kommer med en delegation företagare mm från i huvudsak Ontario.

Anmälan kontakta: Inga-Lill Olsson, Trade Commissioner 
inga-lill.olsson@international.gc.ca 
telefon 08 453 3019

 


Ordföranden har ordet

PelletsFörbundet Årsmöte 2019

Årets årsmöte kommer att hållas hos Jönköpings Energis kraftvärmeverk vid Torsvik torsdagen den 4:e april 2019. Vi inleder med ett studiebesök och rundvandring på kraftvärmeverket. Till studiebesöket och eftermiddagens föreläsningar är alla välkomna.

Torsvik är det största av Jönköpings Energis två kraftvärmeverk. Verket är, sedan starten 2006, igång dygnet runt, året runt, sånär som på några veckors underhåll. Det senaste tillskottet är ett biobränsleeldat verk som stod klart hösten 2014. Fjärrvärmenätet är utbyggt i större delen av Jönköping och Huskvarna. I Norrahammar och Gränna finns det mindre nät. Ungefär 30 000 hushåll och lokaler i kommunen värms idag med fjärrvärme. Elen som produceras i de båda verken motsvarar hushållsel till 25 000 hushåll. Tillsammans står de båda verken på Torsvik för 90% av fjärrvärmebehovet och 20% av den el som används i Jönköping Energis nätområde.

Som vanligt har vi passat på att bjuda in några aktuella föredragshållare ger oss en inblick i vad som är på gång för att nå ett koldioxidfritt välfärdssamhälle därvår bransch och våra företag utan tvekan kommer att spela en nyckelroll.

- Peter Rohlin, Incertberättar om Certifierad Energiinstallatör enl förnybarhetsdirektivet/BFS 2015:4 CIN 2. 

- Anna Forsgren, Naturvårdsverket, om Regeringsuppdrag som ska snabba på utfasningen av de gamla vedpannorna och det senaste kring Klimatklivet. 
- Susanne Paulrud RISE,
berättar om vårt gemensamma internationaliseringsprojekt Swedish Bioenergy Climate Solutions

- Johan Vinterbäck, Energimyndigheten om Nationell lagerinventering Lagerberedskap med pellets

- Gustav Melin Svebio, förklarar vår nya verksamhetsplan och hur det nya kansliet är tänkt att fungera

Kostnad: Årsmötet, enbart för medlemmar, på förmiddagen är gratis, men vill du som medlem i PF eller Svebio vara med hela dagen betalar du 250 kr plus moms. Är du inte medlem betalar du 450 kr plus moms. Då ingår fika och lunch under dagen.
Middag: För de som önskar träffas vi kvällen innan för en gemensam middag på en trevlig krog i centrala Jönköping. Vill du övernatta står du för den kostnaden.
Anmälan: Senast den 20 mars till maria.zettergren@svebio.se eller via telefon 0510-285 30

Efter att bioenergin i samhällsdebatten varit lite i skuggan av en elektrifiering finns det idag många positiva signaler. All fler inser också att vår bransch verkligen kan göra skillnad. Mot den bakgrunden är det viktigare än någonsin att vi arbetar tillsammans för att vi via våra branschorganisationer, och till en rimlig kostnad, ska kunna påverka vår framtid. Du och ditt företag är viktiga för att vi skall lyckas. Välkommen till Jönköping i april.

Kansliet är nu klar med statistiken för pelletsanvändningen 2018. Av tillverkad volym i Sverige svarar våra medlemsföretagen för 80,3 %. Leveranserna av pellets till den svenska marknaden uppskattas 2018 ha ökat till totalt 1 784 132 ton.

Fördelning av de totala leveranserna till den svenska marknaden mellan de olika kundgrupperna visar att villakunderna tagit emot 39,2 %, den mellanskaliga marknaden 27,4 % och de storskaliga kunderna har tagit emot resterande 33,3 %. På villasidan dominerar leveranser i småsäck stort, då enbart 18,3 % av villaleveranserna sker med bulk.

Under 2018 har Sverige enligt SCB totalt importerat 394 538 ton och exporterat 174 684 ton vilket ger ett importöverskott på 219 854 ton, att jämföra med förra årets överskott på 75 304 ton. Importen kommer i huvudsak från Ryssland och Lettland, medan exporten huvudsak gått till Danmark, men även till Norge sker en viss export.

I slutet av 2018 ökade priset på framför allt villamarknaden efter att ha varit relativt lika under en följd av år. Priset för säckad villapellets per den sista december 2018 var 64,4 öre/kWh (inkl moms) mot 0,56 kr/kWh 2017. Priset för bulkleveranser till villa var 60,6 öre/kWh mot 0,53 kr/kWh. När det gäller priset för lite större leveranser (15 ton) har priset per den sista december hamnat på 388 kr/MWh (exkl moms) mot 349 kr/MWh motsvarande tid 2017.

Sågtimmerupplagen är nu återställda till normal nivå och sågverken sågar för fullt. Om inte senvintern i år blir extrem kall så ska nog marknaden under våren vara tillbaka på en mer normal nivå. 

Du kan följa utvecklingen på vår hemsida där vi försöker att lägga upp informatinen så snart vi har den tillgänglig.

Peter Granborn 
Ordf. PelletsFörbundet

Rapport från Kansliet

Elektrifieringen borde vara mer ifrågasatt

Anna Holmberg, energidirektör Skogsindustrierna anser att det behövs ett brett samtal om vad vi kan göra åt den ökande risk för effektbrist i närtid i södra Sverige som Svenska kraftnät presenterar i sin senaste kraftbalansrapport. Rapporten visar att vi hade ett effektunderskott på 1 100 MW under den gångna vinterns topplasttimme, sammanräknat för landets fyra elprisområden. Effektunderskottet i södra Sverige var 7 300 MW. Genom att maximera överföringen från norr till söder och genom import kunde balansen i elsystemet upprätthållas, men enligt Svenska kraftnät var marginalerna förhållandevis små.

Om vår elförbrukning fortsätter öka kan perioder av ransonering av el bli vanligare framtiden. I landets kommuner finns därför ett system för att kunna rikta elen lokalt vid behov. Svenska kraftnät kan styra elen regionalt över landet, men regionala bolag och kommunen kan även styra den lokalt vid regionala avbrott eller ransonering.

Prognoser om effektbalansen under topplasttimmen i det svenska elsystemet de kommande fem vintrarna visar på växande underskott. I södra Sverige kan det handla om så mycket som upp emot 11 000 MW i underskott inom ett par års tid vid riktigt kallt väder. 

Att all el skulle slås ut i hela Sverige eller hela länet samtidigt är ett ganska osannolikt scenario, men tillräckligt sannolikt för att Västerås övat på det. Redan för ett par år sedan producerade man en film i utbildningssyfte där all el slås ut under ett par dagar på grund av olika samverkande- och olyckliga omständigheter.

Och då har ändå Elektrifieringen av Sverige bara börjat. Värmepumparna har tagit över villavärmen, stål- och cementindustrin ställer om och ökar sin elanvändning, våra personbilar ska gå på el och det talas om att vi till och med ska elektrifiera vägarna för våra tunga transporter. Samtidigt vet vi att våra överåriga kärnreaktorer som står för 40- 45 % av vår elproduktion sjunger på sista versen och kommer att släckas ned.

Om underskott i effektbalansen inte kan balanseras via intern överföring från norr, import, efterfrågeflexibilitet, utökade produktionsresurser eller andra tekniska lösningar återstår så kallad roterande frånkoppling. Det innebär att elförbrukare kopplas bort från elnätet enligt ett roterande system för att bevara effektbalansen i elsystemet. Det har hittills inte hänt i Sverige.

"-Elektrifiering har blivit vår nya religion. Den som vågar häda genom att ifrågasätta elektrifieringen blir snabbt påhoppad som tillbakasträvare och fossilkramare"

Det är egentligen rätt skrämmande när man tänker på hur beroende vi är av el. Allt slås ju ut och slutar fungera vid ett strömavbrott. Planerat eller inte. Förhoppningsvis var det många tittare som fått sig en tankeställare efter att sett SVT:s serie "Nedsläckt land". 

Under sex avsnitt har tittarna kunnat följa de nio deltagarnas kamp att på obestämd tid klara vatten- och matförsörjning efter det att en solstorm slagit ut elnätet i hela landet. Det blir tolv tuffa dagar med oro, frustration och hunger, men även samverkan och i slutändan tacksamhet över upplevelsen och de insikter den gav.

Serien, kom lägligt några veckor efter att stormen Alfrida inledde året med att utmana boende i främst östra Sverige. Fördelarna med just en dokusåpa ska inte underskattas, den kan på många sätt påverka på ett djupare plan än vad exempelvis en myndighetsbroschyr eller en ledarkrönika kan.

"Men tar vi vi till oss detta på allvar? Trots att många av oss bor mitt bland biomassan skulle vi ändå få problem om det händer. Eller när det händer, kanske man ska säga, för vi kommer troligen alla att drabbas för eller senare"

Solstorm, extremväder eller yttre hot, spelar mindre roll, det mycket som kan slå ut vår elförsörjning. Blir det ett stort och långvarit avbrott gäller då liksom nu att vår överlevnad hänger på det landsbygden producerar. Att hela Sverige ska leva borde vara ett mantra för våra beslutsfattare i Riksdagshuset.

Jag kan glädjande konstatera att ”Nedsläckt land”, äntligen verkar ha bidragit till att många diskussioner verkar ha kommit igång under fikarasten på jobbet runt om i landet. Är det verkligen så klokt att allt mer skall gå på elekricitet? Fler alternativa energibärare borde naturligtvis bejakas. "Mångfald" är den positiva motsatsen till den "enfald" som präglat energipolitiken de senaste åren.

Nyligen arrangerade Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen ett seminarium på temat jämställdhet där man konstaterade att just mångfald ska lösa framtidens energiutmaningar. Energisektorns jämställdhetsarbete är inte bara en fråga om rättvisa. Det är en av nycklarna till att klara den globala energiomställningen.

– Vi behöver människor som tänker olika, inte bara utifrån ett könsperspektiv utan även utifrån vilka typer av erfarenheter du har med dig. Det finns forskning som visar att grupper fungerar bäst när alla i den inte tänker på samma sätt. Energisektorn står inför en rad förändringar och som myndighet måste vi hänga med i den här utvecklingen. Vi skulle begå ett kardinalfel om vi struntade i att rekrytera människor med olika bakgrunder, sade Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Hon menade vidare att myndigheterna har ett särskilt ansvar att vara föregångare i jämställdhetsarbetet, så att branschen kan följa deras exempel.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén instämde i det resonemanget. Han passade även på att efterlysa förändrade attityder i energibranschen.

– Mycket sitter i väggarna. Vi behöver alla förstå att det är enskilda beslut som avgör vem man rekryterar och varför. En stor utmaning för oss är att neutralisera uppfattningen av vem som kan ta sig in i energibranschen. Vi måste få bort det här med att bara civilingenjörer eller tekniker har en plats inom den här sektorn. Så ser inte morgondagens energilandskap ut.

"Just denna insikt är synnerligen intressant eftersom den kommer från Energimyndighetens nye generaldirektör som leder just en myndighet som under de senaste åren enbart anställt just tekniker och civilingenjörer"

Jag underskattar naturligtvis inte kunskapen hos våra akademiker, den behövs och den är efterfrågad. Vad jag vill lyfta fram är istället den underskattning som myndigheten och akademikerna ofta gör kring värdet av erfarenheten från mångårigt praktiskt arbete. Jämlikhet är mycket riktigt inte enbart en könsfråga, det är även en fråga om att ta vara på den mångfald som finns bland människor med olika bakgrund.

Jag har sagt detta förrut, men säger det igen. Klokhet kan liknas med erfarenhet som byggs upp med åren. Låt oss se om de utmaningar och möjligheter vi har kommer att få sin lösning under det kommande åren. Tillsammans i bioenergibranschen har vi erfarenheten och vi är övertygande om att vår kunskapen kommer att vinna fler användare av pellets och bioenergi i framtiden. 

Bengt- Erik & Irene
PelletsFörbundet/ÄFAB


Viktigt för våra medlemsföretag

I veckan presenterade transportstyrelsen att utsläppen från transportsektorn ökat med en halv procent, på grund av minskad användning av biodrivmedel och ökad lastbilstrafik. Det är ett oroväckande trendbrott att utsläppen ökar när de borde minska med 8 % per år om vi skall klara målet om 70 % lägre utsläpp 2030.

Att som politikerna gjort räkna ut dieselmotorn i förtid kan vara kontraproduktivt. Kanske har regeringar runt om i Europa varit för snabba med att döma ut diesel som smutsigt drivmedel? Den tyska organisationen ADAC:s tester av 13 nya dieselbilar visar att flera av dieselbilarna släppte ut bara några milligram kväveoxider i testet – långt under tillåtna gränsvärdet. 

Elektrifieringen av fordonsflottan räcker inte, och effektfrågan kalla dagar är heller inte löst. Det är ingen tvekan om att det behövs mer biodrivmedel för att nå målen. Men då måste vi inse att det behövs politiska beslut och trovärdiga styrmedel. 

Ett sätt att få frigöra elproduktion för nya ändamål är att minska användningen av el för uppvärmning. Här är vår pelletsproduktion mycket intressant då all pellets vi använder tillverkas av den sågspån som faller inom våra sågverk. Vi kapar ingen skog för att göra pellets. Ersätter vi stål och betong inom byggindustrin med trä så får vi per automatik tillgång till mer råvara för bl a pelletsproduktion.


Södra bygger en helt ny pelletsfabrik vid sågverket i Långasjö och ökar produktionen från 35 000 ton till 45 000 ton pellets per år, berättar Fredrik Tärneberg, försäljningschef, energiprodukter på Södra Wood. 

Södra startar en ny pelletsfabrik i Långasjö

Södra Timber tar i drift en ny pelletsfabrik vid sågverket i Långsjö. Totalt kommer produktionen av pellets att öka med cirka 10 000 ton till 45 000 ton per år som en följd av investeringen på 24 miljoner kronor.

Skälen till att södra har byggt en ny pelletsfabrik är dels för att öka den totala produktionen av pellets av biprodukter från flera av sina sågverk och dels handlar det om att få till en effektivare logistik och en renare miljö med mindre damm och spån i närområdet i Långasjö.

– Projektet i Långasjö har rullat på bra. Vi är nöjda med det som har gjorts och ser fram emot att leverera mer pellets på marknaden. En nyhet blir att vi nu även kan leverera bulkpellets till mindre kunder med leveranser ner till 4 ton pellets. Med ny mätutrustning i den nya utlastningssilon får vi en mer exakt utvägning jämfört med tidigare vilket gör att vi kan rikta oss mot mindre kunder, förklarar Fredrik Tärneberg.

Byte av pelletspress ska ge högre kapacitet för Vida

Vida Energi har bytt ut en av sina tre pelletspressar i Hok. Den nya pressen har en kapacitet på cirka 4,5 ton per timme, minst 50 procent högre jämfört med den gamla.

Investeringsbeslutet togs i januari och den nya pressen installerades och togs i drift i april. Vida har tre pelletspressar vid pelletsfabriken i Hok. En av pressarna behövde bytas ut av åldersskäl. Total producerade Vida Energi under 2017 cirka 60 000 ton pellets. För 2019 är målet att producera 68 000 ton. Under 2018 väntas produktionen bli 62 000 ton.

– Vi ser också en ökad efterfrågan av pellets och investerade därför i en press med högre kapacitet, den äldre pressen hade en kapacitet på cirka tre ton per timme, säger Erik Dahl, vd på Vida Energi.

Solör Bioenergi framtidssäkrar grön fjärrvärme i Lammhult

Solör Bioenergi har nu tagit beslut att investera i ett nytt bränslesystem i fjärrvärmeanläggningen i Lammhult. Med ett nytt bränslesystem höjs leveranssäkerheten och behovet av att använda fossil energi i reservpannan minskar. Planen är att allt ska vara igång till nästa vinter.

Anläggningen för grön fjärrvärme på Värensgatan i Lammhult förser idag villor, flerfamiljshus, verksamhets- och industrifastigheter med värme. Biobränslet som används i anläggningen kommer från lokala aktörer och består framför allt av överskott från skogsindustrin så som flis och briketter.

Över 82 000 villor med pelletspanna i Sverige

Användningen av bioenergi har fördubblats i Sverige under de 25 senaste åren och står i dag med cirka 130–140 TWh för ungefär en tredjedel av den svenska energiförbrukningen. En övergång pågår både inom industrin och bland villaägarna. Allt fler har börjat fråga sig om elvärme verkligen är ett hållbart alternativ för framtiden.

Enligt statistik från MSB finns det ungefär 40 pelletspannor per 1 000 småhus i Sverige. Å andra sidan värms över 30 000 villor fortfarande med olja. Att ersätta sin oljepanna eller uppgradera en gammal vedeldad panna är ett sätt att bidra till renare luft och ett fossilfritt samhälle.

Det är intressant att andelen pelletspannor varierar mellan länen. Exempelvis ligger Dalarna på första plats i andelen pelletspannor, med cirka 80 pannor per 1 000 småhus. Sist kommer Stockholms län, där motsvarande siffra är 11.

Se hur din region står sig i jämförelsen i tabellen här.

Solör Bioenergi ny aktör inom fjärrvärmen i Herrljunga

Nu har köpet gått igenom där Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energi, bolaget som sedan 90-talet producerat fjärrvärme i Herrljunga. Solör Bioenergi driver nu fjärrvärmeanläggningen, genom det nya namnet Solör Bioenergi Herrljunga AB, och levererar fjärrvärme till det kommunala bolaget Herrljunga Elektriska AB.

Solör Bioenergi levererar fjärrvärme på drygt fyrtio orter i Sverige. Kunderna är privatpersoner, mindre och medelstora kommuner samt industrier, vilka anlitar Solör Bioenergi för både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el. Fjärrvärmeanläggningen i Herrljunga förser i dagsläget cirka 200 kunder i Herrljunga med värme. I anläggningen produceras cirka 23 GWh fjärrvärme per år.

- Vi kommer fortsätta driva anläggningen och leverera en stabil värme året runt. Solör Bioenergi har stor erfarenhet och kunskap inom fjärrvärme som vi tar med oss i arbetet för att utveckla anläggningen till att hålla en hög standard, säger Jan Lindkvist, regionchef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Wetterstrand anklagas för jäv

Samtidigt som Maria Wetterstrand ledde regeringens utredning om bioflygbränsle satt hon i styrelsen för ett bolag som utvecklar miljövänliga drivmedel.

– Jag tycker det är en glasklar intressekonflikt, säger Louise Brown, ordförande för Transparency international Sverige.

I måndags presenterade det tidigare MP-språkröret Maria Wetterstrand en utredning om att få in mer biobränsle i flygindustrin. Senare under dagen publicerade sajten Samhällsnytt uppgifter om hennes roll som styrelseordförande och aktieägare i företaget Cortus Energy.

Företaget utvecklar mer miljövänliga bränslen och har bland annat tagit emot nästan 400 000 kronor av Energimyndigheten för att utveckla biobränsle till flygplan.

I en kommentar till Sveriges Radios Ekot skriver miljödepartementets expeditions- och rättschef, Lena Ingvarsson, att departementet hade kunskap om Wetterstrands engagemang i företaget, men inte betraktade det som en jävssituation.

Svebio kommentar: 
Maria Wetterstrand vände debatten om flygbränsle

För några veckor sedan handlade debatten om flygets klimatpåverkan bara om flygskam och att inte flyga alls. Och inför valet förra året var det långa rader av debattörer, inte minst från Maria Wetterstrands eget Miljöparti, som hävdade att biobränsle till flyget var ett slag i luften som inte skulle minska flygets klimatpåverkan alls. Trots biobränsle i planens tankar skulle utsläppen öka. Det var budskapet, grundat på en märklig studie från KTH och Greenpeace.

Nu är det annat ljud i skällan. Alla talar positivt om att byta bränsle i flygplanen, och Maria Wetterstrand har varit med i snart sagt alla ledande media. Dagen Nyheters lördagsbilaga ägnade henne en åttasidors hyllningsartikel. På förstasidan står hon framför en jetmotor ute på plattan på Arlanda – hennes mediakampanj har inte kommit till i all hast. Här handlar det om långsiktig införsäljning både av begreppet bioflygbränsle och varumärket Maria Wetterstrand.

Jag är den första att säga att hon gör ett jättejobb för en god sak. Vi i Svebio eller Svenskt Flyg skulle aldrig kunna få detta genomslag. För det krävs ett känt namn och en genomtänkt argumentation. Maria Wetterstrand har satsat på några enkla budskap, och de har fått fullt genomslag. Läs fortsättningen här.


Från våra samarbetspartners

Aktuellt från SVEBIO & Bioenergitidningen

Svebio söker "Programdirektör Fasta biobränslen"

Som Programdirektör för fasta biobränslen kommer du bl. a att ansvara för verksamheten kring bränslepellets som vi driver tillsammans med Pelletsförbundet. Pellets används för värme och ångproduktion i fjärrvärme och industri, samt i kaminer och pannor i villasektorn. Under 2018 producerades i Sverige 9 TWh från pellets vilket i energital motsvarar ungefär fyra gånger den svenska produktionen av biogas eller hälften av Vindkraftsproduktionen 2018.

Arbetsuppgifter omfattar ledning av Pelletsförbundets kansli med arbete mot styrelsen, men också frågor om övriga fasta bränslen inom Svebio. Arbetet handlar om att sprida information och driva näringspolitik. Du ansvarar för vår Internationella pelletskonferens och för att representera oss och Pelletsförbundet i internationella forum. Du medverkar också i ett projekt om att sprida svensk bioenergiteknik till andra länder, där syftet är ökad export för medlemsföretag. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att vara:

  • Verka för rimliga villkor och förutsättningar för fasta biobränslen genom möten med politiker och beslutsförfattare, lobbying i media, anordna seminarier och konferenser.
  • Skriva debattartiklar i tidningar och göra inlägg i sociala medier.
  • Representera Svebio och Pelletsförbundet inom EU och internationella organisationer.

Frågor om tjänsten ställs till VD på Svebio Gustav Melin, 0705244400. Sista ansökningsdag är 2018-03-17 och ansökan mailas till gustav.melin@svebio.se.

Bioenergi nr 2/19 med Pelletskartan 2019

Bioenergi nr 2/19 är Bioenergi´s populära temanummer om biobränsleleverantörer. Ett fokusområde är Pellets, med producenter och marknaden för pellets i Sverige och Norden. Ett andra fokusområde är Industrikonverteringar. 

I detta nummer skickas kartan med samtliga pelletsproducenter i Sverige med som bilaga. På kartan listas även de största användarna av pellets! Här finns förra årets karta Pelletskartan 2018. Vill du boka annons i kartan eller Bioenergitidningen ska du kontakta Sofie Samuelsson för mer information.

Bioenergi nummer 2/19 skickas ut i extra upplaga till samtliga fjärr-, kraft- och närvärmeleverantörer samt fossilanvändande industrier inklusive tvätterier och växthus. Tidningen skickas även till skogsentreprenörer.

Vill du läsa våra tidigare nyheter och artiklar om pellets? Här finns allt material samlat!

Vill du veta mer om annonsering i Bioenergi? Här hittar du vår mediaplan för 2019!

Annons- och marknad, redaktör Industri 
Mob. 070-881 97 01 Tel. 08-441 70 92
Mejl: 
sofie@bioenergitidningen.se

Mångfald ska lösa framtidens energiutmaningar  
Förra torsdagen anordnade Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen ett seminarium på temat jämställdhet. Den viktigaste lärdomen från det? Energisektorns jämställdhetsarbete är inte bara en fråga om rättvisa. Det är en av nycklarna till att klara den globala energiomställningen.

Vi behöver alla förstå att det är enskilda beslut som avgör vem man rekryterar och varför. En stor utmaning för oss är att neutralisera uppfattningen av vem som kan ta sig in i energibranschen. Vi måste få bort det här med att bara civilingenjörer eller tekniker har en plats inom den här sektorn. Så ser inte morgondagens energilandskap ut.


Intressant för branschen

Ygeman hoppas på nollutsläpp
År 2050 är målet för årets stora klimatkamp i EU, där kommissionen hoppas få stöd för sin strategi om nettonollutsläpp av växthusgaser. Sverige vill visa vägen och Finland lovar resultat.

– Sverige är ett väldigt positivt exempel. Det finns ju länder som är ganska oroliga för förändringar när vi ska gå mot nollutsläpp och tror att det kommer drabba deras ekonomi, men Sverige har visat att man kan börja den här omställningen och samtidigt ha ekonomisk utveckling, säger energiminister Anders Ygeman (S).

Ryssland exporterade mer än 1,5 miljoner ton pellets under 2018.
Den ryska pelletsexporten var rekordhög under 2018 och landade på 1,51 miljoner ton. Den största kvantiteten skeppades under december månad. Danmark är det största mottagarlandet för rysk pellets med 669 000 ton. Sverige har dock seglat upp som tvåa med 150 000 ton, en ökning med 25% jämfört med året innan. Den ökande svenska importen sägs bero på ett ansträngt råvaruläge efter förra sommarens skogsbränder samt att landets väg bort från fossila bränslen allmänt ökar efterfrågan på biobränslen.

Efter flera års minskning – nu ökar utsläppen från trafiken
Huvudorsaken tros vara ökad lastbilstrafik samt att andelen biodrivmedel inte har fortsatt öka. Totalt beräknas utsläppen ha ökat med cirka 0,5 procent, eller med 76 000 ton. Det visar preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken 2018 som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

Sverige bäst på förnybar energi i EU 
11 av 28 medlemsländer i EU har redan nått sina energimål för år 2020, enligt ny statistik. Toppar listan gör Sverige. Som helhet har EU kommit upp i 17 procent förnybar energi, visar ny statistik från Eurostat.

År 2020 ska 20 procent av EU:s energiförbrukning komma från förnybara energikällor. Sverige toppar listan med drygt 53 procent förnybart. Sverige har redan uppnått, och överskridit, vårt mål om 49 procent förnybart till år 2020. Finland, som har näst störst andel förnybart, kommer långt efter med 39 procent. Det kan komma att bli en rejäl utmaning för bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien, som alla ligger under 10 procent men måste upp till närmare 15.

25 bolag ansvarar för en femtedel av de globala koldioxidutsläppen
En ny rapport visar att de 25 största utsläppande bolagen står för en femtedel av de globala koldioxidutsläppen, rapporterar Aktuell Hållbarhet. Värst av alla är en statskontrollerad energijätte.

Granskningen visar att det blir allt vanligare att företag redovisar utsläppen från hela värdekedjan, scope 3, som inkluderar utsläpp såväl uppströms som nedströms. 2011 var det bara 15 procent av de 250 största utsläpparna som rapporterade scope 3, och 2017 hade andelen stigit till 52 procent.

Virkeslagren tillbaka på normalnivå
Enligt färsk statistik från Skogsstyrelsen ligger virkeslagren, som i slutet av december var 28 procent högre än samma period 2017, nu på normala nivåer igen. Det gäller både barrsågtimmer, massaved och massaflis. Lagren av massaflis var knappt 1,0 miljon kubikmeter, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2017 


Myndighet och politik

Energiföretagen: EU-direktiv inget hinder för att ändra energikraven
Energiföretagen Sverige har låtit en advokatfirma utreda om en ändring i energikraven i Boverkets byggregler till använd energi, istället för köpt energi, strider mot EU:s direktiv. Det gör det inte enligt utredningen.

"– Energiföretagen tycker att energikraven ska sättas på själva byggnaden, inte styra valet av uppvärmningsform som de gör nu. Om man sätter kraven utifrån hur mycket energi byggnaden faktiskt använder, inte hur mycket energi som köps, blir regelverket teknikneutralt, vilket ju de allra flesta tycker är positivt, säger Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel – resurseffektivitet och energianvändning, på Energiföretagen Sverige i en kommentar."

Rekord för stängda oljefält
Relativt lågt oljepris gör att det väntas nya rekord i antalet stängningar av oljekällor till havs, enligt en ny analys från energikonsulten Rystad Energy.

Nu har oljepriset varit lågt sedan 2015, och vi förväntar att oljepriset vara lågt de kommande tre åren. Det innebär att fler och fler projekt stängs ner. De kommande tre åren ser vi att 12 miljarder dollar varje år kommer bli investerat i att stänga ner fält, säger Martinsen till Ekot.

Att stänga ett enda oljefält, till exempel på Nordsjön, kan kosta mellan 100 miljoner och 1 miljard dollar, enligt Rystad Energy. Först måste man med cement plugga igen borrhål på havsbotten så att ingen olja kan läcka ut. Därefter ska man plocka bort och stycka upp själva oljeplattformen.

Kraftigt ökat elbehov för att klara klimatet 
Under 2018 har ett antal branscher presenterat färdplaner för klimatneutralitet, elektrifiering och konvertering till biobränslen pekats ut som viktiga förutsättningar. Men hur mycket mer el och biobränslen skulle omställningen i dessa branscher egentligen kräva?

Sweco har på uppdrag av Svenskt Näringsliv gjort en sammanställning av samtliga av de presenterade klimatfärdplanerna samt delar av kemi- och aluminiumindustrin, raffinaderi samt transportsektorn. Tillsammans står industrin och transporter för omkring 70 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Om kärnkraften försvinner
Två av reaktorerna vid Oskarshamns kärnkraftverk har redan stängts ner i förtid och ytterligare två reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk kommer att tas ur drift till 2020. Detta skulle i kombination med den energiöverenskommelse som har som mål att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040 kunna vara början på slutet för den svenska kärnkraften.

Utan kärnkraften kommer vindkraften och vattenkraften att behöva axla ett mycket större ansvar när det gäller den svenska elförsörjningen, men kommer vindkraften att kunna fortsätta att byggas ut i tillräckligt snabb takt och vad skulle hända om det blir brist på vatten.

”Det lär bli ännu mer jobb i vår”
På nyårsafton 2018 rörde sig ett intensivt lågtryck med kraftiga nordvindar från Island mot Skandinavien och under nyårsdagen 2019 nådde det Roslagen.

Carina blev inte bara av med strömmen – utan alla VVS-funktioner man är van vid i ett hem. Dessutom möter vi Calle Paulsson på Väddö Rör vars Ång-Janne gick varm och Stefan Larsson som tror att en mycket jobb väntar efter Alfrida när värmen kommer.

DEBATT: Stockholm använder skogslänen som sin egen bankomat
I skogslänen har centralmakten, med Stockholm som utgångspunkt, i hundratals år hämtat billiga råvaror i form av mineraler, skog och vattenkraft – numera även vindkraft. Mycket litet av de värden som genereras får stanna i de regioner, där värdena skapas. Det mesta hamnar i statens eller bolagens fickor.

Ungefär 90 procent av landets vattenkraft produceras i skogslänen. All beskattning går till staten och vinsterna till de bolag som bedriver verksamheten. Lokalt stannar endast de så kallade bygdemedlen, cirka 110 miljoner kronor per år. 

Värre än du tror – åtta sätt jorden kan gå under på
"Svält, ekonomisk kollaps, en sol som kokar oss: klimatet kan utlösa allt – och snabbare än du tror." Så lyder ingressen till den mest lästa artikeln i New York Magazines historia.

Den väckte också debatt och anklagades för att vara alarmistisk och sakna vetenskaplig grund. Tidskriften svarade med att publicera en längre version, med bakgrundsintervjuer med forskare och alla källor tydligt redovisade.

Expressen publicerar nu, i samarbete med New York Magazine, David Wallace-Wells text "Den obeboeliga jorden".

 


Fler klipp från media

Även högern borde applådera Gretas kamp    
Delar av näthögern har visat upp en märklig besatthet av Greta Thunberg, 16-åringen vars skolstrejk nu har spritt sig över hela världen. Hennes motiv har ifrågasatts och tonen har inte sällan varit hånfull.
Det är svårt att inte se denna magsurhet som ett förtäckt ”Rör inte min Suv!”-bröl i en tid då okonstlad klimatförnekelse har blivit omöjlig i debatten. Det finns, omvänt, de som snarare behandlar 16-åringen som en frälsargestalt, nedstigen från himmelen. Det är ett tungt kors att bära för en ung person, särskilt i en värld där Donald Trump, Putin och Xi Jinping håller takten. Men hon är värd all möjlig respekt. 
Och förhoppningsvis kan hon, och de generationskamprater som hon inspirerar, göra verklig skillnad. I elfte timmen. 

Debattsvar: Vattenfall: SERO har många fel om kärnkraft
I en debattartikel den 20 februari påstår Bryntse, ordf. i SERO, att Ringhals 1 och 2 som ska stänga 2020 respektive 2019 är ”farliga anläggningar”. Men Ringhals 1 och 2 är inte ”farliga”. Myndigheternas tillsyn är noggrann. Men att driva dessa två reaktorer ytterligare några år in på 2020-talet ger inte lönsamhet. Det hade fordrat investeringar som efter stängningsbeslut inte gjorts.
För våra andra fem reaktorer Ringhals 3 och 4 och Forsmark 1, 2 och 3 ser vi goda förutsättningar för långsiktig lönsamhet med drift under kommande decennier.

Träbroar - en outnyttjad möjlighet
Av alla de väg- och gångbroar som byggs i Sverige varje år är endast en bråkdel gjorda i trä. Föreningen Svenskt Trä menar att fler träbroar är en bra möjlighet om man vill nå klimatmålen.
2017 byggdes 136 broar i Sverige, av dessa var 9 stycken i trä vilket är cirka sju procent. Av Sveriges totalt 17 000 broar är endast 140 av trä (0,8 procent). Enligt Föreningen Svensk Trä är Träbroar både miljövänligare i själva byggprocessen och återvinningsbara när de rivs, men trots Trafikverkets klimatkrav och miljömål så är träbroar en väldigt liten del i statistiken.

Internet drar 10% av världens elanvändning - och andelen stiger
Cirka 10% av världens elkonsumtion äts upp av Internet visar en forskningsrapport från KTH. Siffran är också stigande från 8% 2012, dvs Internet äter upp allt mer elkraft.

Rapporten tittar i detalj på energianvändningen i klienter som datorer, surfplattor, mobiltelefoner mm, energiåtgången i tillverkningen av produkterna i alla led, energiförbrukningen i nätverkens alla noder, samt serverhallarna och datacentrena, som levererar våra Internettjänster.

Spillvärme i stället för kolkraft
Överskottsvärme från avloppsrening, tunnelbanor, kylsystem och datahallar kan i framtiden ersätta kolkraftvärme. Det menar forskare som analyserat EU:s spillvärmepotential.

En kartläggning av EU:s tillgång på spillvärme från lågtemperaturkällor visar att potentialen är stor. Ungefär 340 terawattimmar värme per år är möjlig att ta tillvara från vattenreningsverk, tunnelbanor, datacenter samt offentliga och kommersiella fastigheter. Det motsvarar drygt 10 procent av EU:s totala energibehov för värme och varmvatten, som är cirka 2 980 TWh.


Internationellt

Renova achieves fin close for 75-MW Japanese biomass project
A group led by Japanese renewables developer Renova Inc has made a final investment decision (FID) and subsequently achieved financial close for the 74.8-MW Tokushima Tsuda biomass power generation project in Tokushima prefecture.

The Tokushima Tsuda Biomass Power Plant, as it is named, will use wood pellets and palm kernel shells (PKS) as a fuel source. The biomass facility is expected to have an annual power generation of about 500 million kWh, enough to meet the annual consumption of approximately 150,000 households.

Norges olja faller igen
Norges oljeproduktion har de senaste åren följt samma utveckling som Storbritannien där stora investeringar tillfälligt, under några få år, kunde vända den fallande produktionen, men 2017 föll den återigen. Det var under åren 2014 - 2016 som man efter tio år av massiva investeringar i oljeproduktionen lyckades vända den fallande trenden.

Sedan nationell peak oil 2001 har Norges oljeproduktion fallit 42 procent. På grund av ökad förbrukning i landet, trots tjatet om elbilar i elbilens förlovade land, har dock exporten fallit hela 45 procent. 

Evidence For Global Warming Passes Physics' Gold Standard Threshold
You and I, we know climate change is definitely real. But physicists have a gold standard for the burden of proof known as five sigma. A new analysis shows that even the most conservative climate data have passed this point.

Scientists released the analysis of satellite temperature data in Nature Climate Change to mark 40 years of observations. Until satellites came about in the 1970s, scientists had to rely on weather balloons that provided sparse, imperfect data on what was going on in the atmosphere. The satellites were transformative, allowing scientists to improve models, validate past theoriesabout climate change, and generally showing that human ingenuity is astounding. We can measure temperature from space!

What is a carbon tax, and will it make a difference?
"Starting next year, it will no longer be free to pollute anywhere in Canada," Prime Minister Justin Trudeau said. "And we're also going to help Canadians adjust to this new reality." Saskatchewan, Manitoba, Ontario, New Brunswick, Yukon and Nunavut will have to pay a tax of $20 per tonne of emissions. The tax will increase by $10 a year until it reaches $50 per tonne by 2022, but most of it will be returned to residents in the form of rebates — which for many Canadians will be more than what it will cost them, the government said.

Clean Energy for Rural and Remote Communities: BioHeat, Demonstration & Deployment Program Streams
This program is seeking proposals to reduce the reliance of rural and remote communities on diesel fuel for heat and power. The program, which plans to support a suite of diverse projects across Canada, will be evaluated against a range of criteria. Proposals will need to demonstrate local community support and outline the community benefits of the project, particularly for Indigenous communities. The project must fit into one of the following streams:

Program streams:

  • BioHeat to reduce fossil fuel use through the installation, retrofit or investigation into the feasibility of biomass heating or combined heat and power systems for community and/or industrial applications. 
  • Innovative demonstrations to reduce diesel use through the validation of novel renewable energy, energy efficiency, energy storage, and smart-grid technologies and applications. 
  • Deployment of renewable energy technologies for electricity including hydro, wind, solar, geothermal, and bioenergy. Heat may also be produced, but the primary purpose of the project must be electricity production.

Spain plans to close all nuclear plants by 2035
Spain aims to close all seven of its nuclear plants between 2025 and 2035 as part of plans to generate all the country’s electricity from renewable sources by 2050. Energy Minister Teresa Ribera announced the move on Tuesday, just as the Socialist government gears up to call an early national election in anticipation of losing a budget vote.

Overhauling Spain’s energy system, which generated 40 percent of its mainland electricity from renewable sources in 2018, will require investment of 235 billion euros ($266 billion) between 2021 and 2030, Prime Minister Pedro Sanchez said last month.


Svebio - tel 08 - 441 70 80, Äfab - 0510 285 30

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har rekommenderats som en duktig pelletsinstallatör. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.