NSPH Nyhetsbrev nr 2 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 2 - torsdagen den 7 mars 2019

Nu är NSPH:s nya webbsajt klar

Den som går in på NSPH:s hemsida ser att den har fått nytt utseende och framförallt förbättrad funktionalitet. Förhoppningsvis ska det blir lättare att orientera sig på sajten, där vårt arbete numera presenteras utifrån sju olika fokusområden. Titta här >>


"Visa vägen i den fortsatta psykiatrisatsningen"

I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar vi regeringen med socialminister Lena Hallengren i spetsen att inte tappa fart i arbetet med att utveckla psykiatrin: "För varje vecka som går utan tydliga signaler från regeringen ökar risken att det pågående utvecklingsarbetet inom psykiatrin bromsas in och att kompetens och kontinuitet går förlorad."
 Läs mer >>


Att våga diskutera psykisk ohälsa med barn

PODDEN  Suzanne Ostens erfarenheter av att leva med en mamma med schizofreni har fungerat som en klangbotten för det konstärliga arbetet som vuxen. På senare år har filmen Flickan, mamman och demonerna rönt stor uppmärksamhet och väckt en debatt om hur man samtalar med barn om psykisk ohälsa hos anhöriga. Tillsammans med Schizofreniförbundet reser Suzanne runt i landet och föreläser för socialsekreterare, poliser och anhörigföreningar. Men dessutom visar hon den för barn och lyssnar på deras tankar. Läs mer och lyssna här >>


Nytt kursmaterial för att stärka ungas röst

NYHET: Nu lanserar vårt projekt Växa och må bra ett nytt kursmaterial med syfte att stärka barn och unga till ökat inflytande. Tanken är att de med studiematerialet ska få träna på att uttrycka tankar och idéer och säga sin åsikt. Därmed kan de få mer inflytande över viktiga saker i sina liv och ökad makt och verktyg att påverka den egna situationen. Materialet är framtaget utifrån erfarenheterna inom Växa och bra där ungdomar aktivt deltar i kvalitetsförbättringsarbetet inom vård, skola och socialtjänst. Just nu har vi ett förmånligt lanseringserbjudande!  Läs mer >>


Vårens stora konfererens Visa vägar

I vår stora samlingskonferens Visa vägar lyfter vi fram exempel på hur vi kan skapa mer delaktig och brukarorienterad psykiatrisk vård, stöd och omsorg. Konferensen hålls i Stockholm den 7 maj och är ett gyllende tillfälle att träffas och diskutera brukarinflytandets roll i morgondagens psykiatri. 
Läs mer om programmet >>  
Anmälan till konferensen >>


Hon har djupanalyserat brukarrevisioner

Under det senaste året har Amanda Nilsson detaljstuderat mer än 60 brukarrevisioner – i hopp om att se mönster och gemensamma nämnare i brukarledda kvalitetsgranskningar av psykiatriska vård- och stödverksamheter. Resultatet hoppas hon kan leda till diskussioner om hur brukarrevisionerna kan utvecklas och spegla mer av patienternas mående och de konkreta effekterna av den vård de tar emot.  Läs mer >>


Forte satsar på brukarnära forskning om socialtjänsten

När forskningsrådet Forte lanserade sin strategiska agenda för att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänsten var NSPH representerat under paneldebatten.
-Forskare bli allt mer intresserade av att ta med brukares erfarenheter och NSPH får allt fler inbjudningar till olika forskningsgrupper, säger Conny Allskog, som sitter i NSPH:s styrelse. Se seminariet (paneldebatten börjar vid 59 min)


Peer support - vad händer nu?

I slutet av januari hölls framtidskonferensen för NSPH:s nu avslutade projekt PEER Support. Vi stämmer av med Kjell Broström om vad som händer framöver.
– Intresset är stort från personal som är intresserade av att ha en peer supporter till sin arbetsplats. Det finns ett uttalat intresse från flera regioner om att starta upp peer support.  Läs mer >>


Nu är det fler än 1000 personer som följer NSPH på Twitter! Det gör att vi får allt bättre möjligheter att göra vår röst hörd i sociala medier och delta i de vårdpolitiska diskussionerna.  På Twitter heter vi NSPHSverige@. Klicka vidare HÄR om du vill läsa våra tweets.


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet samt viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se