Februari 2019
Avregistrera    Webbversion

Gymnasievalet 2019: Nära 11 000 elever har nu gjort sina val

Mellan 10 december 2018 och sista ansökningsdag 1 februari 2019 har totalt 10 876 GR-elever gjort sina gymnasieval till Göteborgsregionens 26 kommunala och 47 fristående gymnasieskolor.

Antalet grundskoleelever ökar i regionen. Flest sökande utifrån förstahandsval har Samhällsvetenskapsprogrammet följt av Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Estetiska programmet.

Läs mer

Att lämna och att lämna över

Förbundsdirektören har ordet.

Hos oss i Göteborgsregionen finns en fin tradition som innebär att avgående förbundsstyrelse och politiska styrgrupper möter de tillträdande för att gemensamt inleda den nya mandatperiodens arbete. Vi kallar det här tillfället för Överlämnandekonferensen och syftet är att den avgående förbundsstyrelsen och de politiska styrgrupperna lämnar över sina uppdrag till de tillträdande politikerna.

De som lämnar över får tillfälle att berätta om arbetet under den gångna mandatperioden och de tillträdande får en möjlighet att öka kunskapen om och förståelsen för sina nya uppdrag. 

Läs hela krönikan

Göteborgsregionens nya förbundsstyrelse

Kommunutredningen besökte Göteborgsregionen

Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdraget att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Den 1 februari fick strategiska chefsnätverk inom GR lyssna till kommitténs huvudsekreterare Sverker Lindblad.

Läs mer

Välkommen på årets dialogkonferens den 28 mars!

Göteborgsregionen (GR) och Näringslivsarenan anordnar årligen en dialogkonferens med olika teman som anknyter till samverkan mellan skola och arbetsliv. Årets tema är kort och gott samverkan, med ett fokus på hur skola och arbetsliv tillsammans kan hjälpa alla unga att klara skolan och växa in i samhällslivet.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här 

Yrkesresan tar första steg för nationell spridning

Yrkesresan är ett projekt som startats inom Göteborgsregionen för att skapa stabilitet och tydliga vägar för kompetensutveckling för verksamma inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Projektet har fått mycket uppmärksamhet i hela landet och intresset rör både det innehåll som är framtaget framtaget för socialtjänstens arbete med barn och unga, men också för möjligheten att använda Yrkesresans upplägg för att erbjuda kompetensutveckling för andra målgrupper. Nu inleds en förstudie om hur en nationell spridning av Yrkesresan skulle kunna genomföras.

Läs mer

Välkommen på temadag: Så skapar vi cirkulära textilflöden

Inom projektet Circular Textile Initiative har Göteborgsregionen tillsammans med Re:textile och Wargön Innovation under 2018 drivit flera spännande aktiviteter för att undersöka hur vi kan skapa ett cirkulärt textilflöde. Bland annat har kommuner i Västra Götaland samlat in flera ton textilier. Dessa textilier finns nu hos Wargön Innovation, vilket är platsen för temadagen 28 februari.

Läs mer

Nytt system för läromedelsbeställningar

Nyligen lanserades ett helt nytt och modernare system för läromedelsbeställningar. Det har utvecklats för att underlätta alla delar i sök- och beställningsproceduren, däribland med bättre möjligheter att följa och få överblick över både aktuella och tidigare beställningar.

Läs mer

Chefer i Kungsbacka utvecklar sitt ledarskap för bättre hälsa

Små justeringar i ledarskapet kan få stor effekt på medarbetarnas hälsa. Det har drygt 40 chefer på förvaltningen Individ- och familjeomsorg i Kungsbacka kommun bland annat fått lära sig genom en utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Se filmen för att få veta mer om utbildningen och vad den kan leda till.

Läs mer

Kampanj för ökad matavfallsinsamling lanseras i Västra Götaland och Skåne

27 aktörer med ett gemensamt budskap: Det är enkelt att sortera matavfall! Nu lanserar kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götaland och Skåne tillsammans med Avfall Sverige matavfallskampanjen ”Gör det inte svårare än vad det är”.

Läs mer

Jobbmöjligheter i Västra Götalands län

Nyligen bjöd Göteborgsregionen tillsammans med Arbetsförmedlingen in till ett frukostseminarium där deltagarna fick höra med om Arbetsförmedlingens uppfattning av behovet på Västra Götaland läns arbetsmarknad. Svensk Handel fanns även på plats för att berätta branschen påverkas och utvecklas av digitaliseringen samt hur kompetensbehovet ser ut

Läs mer

Mötesplats IFO 2019

Den 14 november arrangerar Göteborgsregionen Mötesplats IFO. Det är en arena för yrkesverksamma inom individ- och familjeomsorg för att träffas och dela med sig av sina erfarenheter. Syftet med Mötesplats IFO är att:

  • Lära av varandra
  • Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
  • Stärka yrkesrollen

Så strecka den 14 november i kalendern och missa inte sista anmälningsdag 10 maj!

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling 2018

Årsrapporten för Göteborgsregionens arbete inom Mistra Urban Futures 2018 är nu klar. Här får du veta vad som hänt under året med fokus på de projekt där GR och våra kommuner medverkar på olika sätt.

- Att GR deltar i ett forsknings- och kunskapscentrum som bidrar till en hållbar stadsutveckling är av stort värde för våra kommuner, säger förbundsdirektör Helena Söderbäck.

Läs mer

Nytt projekt – Föräldrastöd till nyanlända föräldrar

Göteborgsregionen driver tillsammans med Göteborgs stad ett nytt och spännande projekt vid namn Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen. Projektet har tre delmål där GR och Göteborgs stad delar på ansvaret. Det första delmålet handlar om kompetensutveckling för i första hand socialsekreterare och fokus ligger vid mötet och arbetet med nyanlända familjer. Det andra delmålet handlar om att vidareutveckla Integrationscentrums arbete med föräldrastödskurser inom ramen för samhällsorienteringen. Det tredje delmålet handlar om erfarenhetsutbyte och utbyte mellan de medverkande kommunerna.

Läs mer

Utvärdering av utökade hembesök hos förstagångsföräldrar

Göteborgsregionen har fått ett tvåårigt uppdrag att utvärdera ett program som heter Utökade hembesök. Utökade hembesök gäller förstagångsföräldrar i prioriterade områden. Programmet genomförs i Göteborgs Stad och har startat i en av fyra stadsdelar under hösten 2018. Satsningen har inspirerats av ett arbete som har pågått sedan 2013 i Rinkeby (Rinkebymodellen), och som har visat goda resultat bland annat i form av ökad vaccinationsgrad och en tendens till minskad konsumtion av akutsjukvård.

Läs mer

Mötesplats Väst – Välfärdskonferens för förtroendevalda och chefstjänstepersoner

Save-the-date för Mötesplats Väst 24–25 oktober 2019. Den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten blir en utmaning för kommunerna under de kommande decennierna. För att kunna möta samhällsutvecklingen krävs att kommunerna har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. 

Läs mer

Utvecklad sfi-undervisning i Partille genom kollegialt lärande i vuxenutbildningen

Skolan deltar i det ESF-finansierade projektet InVäst, som ägs av Göteborgsregionen och syftar till att utveckla kvaliteteten inom sfi-verksamheter samt att stärka organisationers kompetens med att ta emot nyanlända. Skolans rektor och lärare från studieväg 2 berättar mer om deras arbete inom projektet.

Läs mer

Tillit är ledordet för dagens ledarskap

Att leda för tillit var temat för en utbildningsdag som GR arrangerade nyligen. Syftet med dagen var att lyfta framtidens ledarskap – ett ledarskap som är byggt på tillit och har fokus på resultat. Under utbildningsdagen fick åhörarna lyssna till inbjudna gästföreläsare från bland annat Gislaveds kommun, Volvo Group och från Polisen Region Väst. De berättade alla om hur organisationerna jobbar för att på olika sätt gå mot ett mer tillitsbaserat ledarskap

 Läs mer

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion