Lördag 15 december 2018

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoTomten invigde Stationstorget
i strålande sol

Ett sextiotal Strandbadenbor mötte upp på Stationstorget den 25 november för att höra Strandbadens Byaförenings ordförande Calle Hellberg hälsa välkommen och se Tomten i strålande solsken premiärtända ljusen i Strandbadens egen julgran. I och med detta invigdes också den nyanlagda platsen som på invigningsdagen dock inte var helt färdigställd.


Glasmästar'n i Höganäs

TISDAG 4 DECEMBER avslutade Bjäre Entreprenad sin insats på Stationstorget. Nu ska ­Helgessons Trädgård göra de slutliga planteringarna i Stinsens trädgård och därefter är platsen färdig att tas i bruk.

På bilden från vänster: Viktoria Enoksson, landskapsarkitekt och Jacob von Post, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, båda från Höganäs kommun. Vidare Jan Jurkiewicz, Strandbadens Byaförening, Magnus Svederberg, parkingenjör Höganäs kommun samt från Bjäre Entreprenad, Emil Nilsson och Chrille Nilsson.

Strandbadens Byaförening framför ett stort tack till samtliga medverkande för ett mycket gott resultat.

Utsikt mot Stinsens trädgård.
Gott om plats för lek och picknick till sommaren.
På andra sidan cykelvägen finns en markerad entré till Trollskogen och vidare till stranden.
Skylten beskriver det gamla stationsområdet och verksamheterna runt omkring vid mitten av förra seklet.

FREDAG 14 DECEMBER. Nu är det nästan färdigt! Planteringarna är klara och häcken och staketet mot vägen är på plats. Det saknas fortfarande några skyltar, bl a en STOPP-skylt vid utfarten, och därför är parkeringen avspärrad. Längst in på parkeringen är förberett för en food truck, bärförsäljning eller någon annan trevlig verksamhet.


IBC Elinstallation

Välbesökt julmarknad

Det blev trångt vid ingången till årets julmarknad när flera hundra besökare anlände för att handla julpynt, julklappar och diverse godsaker till julbordet.

Ett trettiotal utställare fanns på plats i kapellet på Örestrand den 25 november. Eva Almér stod för musik­underhållningen och hos Allans Tuk Tuk fanns falafel i olika former att njuta av.


Löhr Montage AB

Kommunalrådet Ulf Molin och ordföranden i Strandbadens Byaförening Calle Hellberg försökte gemensamt tolka reglerna på stranden.
Deltagarna i byavandringen tog sig försiktigt över 111:an vid Dannevangsvägen.

Jul 2018

Julmarknad
Julmarknaden söndagen den 25 november var mycket välbesökt. Tack till alla glada besökare och utställare. Tack till Eva Almér som med sin sång skapade rätt julstämning. Tack till Bitt Larsson och alla som hjälpte henne med arrangemanget. En hel del att hålla ordning på. Detta var sjätte julmarknaden i följd. Det gör vi om nästa år!

Stationstorget
Julmarknaden inleddes med en invigning av Stationstorget. Invigningen skedde genom att jultomten på given signal tände julgranen. Den lilla på rot stående granen får växa till sig några år. Intill den lilla granen finns nu en tillfällig större julgran på plats. Det är många år sedan Strandbaden hade en för alla i byn gemensam julgran. Kul att återuppta den traditionen.

Upprustningen och försköningen av Stationstorget är välbehövlig och vi har väntat länge på detta. Kommunen hade avsatt medel för just detta ändamål. Det blir mer inbjudande, trevligare och trivsammare. För mig är det särskilt viktigt att det finns en bra förbindelse från Stationstorget till Trollskogen med Kullaledens grill- och rastplats, vidare mot heden med lekplats, stranden och havet. Också viktigt att det finns en klar gräns och en häck/staket mot den farliga väg 111.

Örestrand
I slutet av juni lämnade vi till kommunen en skrivelse om Örestrand och Margreteberg. För de närmaste åren begärde vi dels att boendet för de nyanlända på Örestrand begränsas till annexet, dels att kommunen hittar former så att verksamheten med hotell, konferens, restaurang och camping kan bedrivas vidare utan uppehåll. Vår begäran innebär att hotellet inte ska tas i anspråk som boende för nyanlända.

Poängen är att man i så fall ger möjlighet till fortsatt drift av hotell, restaurang, konferens och camping. Vid behov skulle man även kunna använda den byggnad som idag är outnyttjad och där man tidigare bedrev förskoleverksamhet. Vår begäran innefattade också att man tog sig an frågan om­­gående.

Inget av det vi begärde har skett. Man har ännu inte hittat någon som vill driva verksamhet på Örestrand. Man kan inte tänka sig att det ska finnas någon form av hotellverksamhet. Anläggningen har nu i tre månader i stort sett helt stått outnyttjad förutom byaföreningens julmarknad. Vid samtal med kommunalråden Peter Schölander och Ulf Molin bedyrar dessa att de har full förståelse för att vi vill att det förutom restaurang, konferens och camping även ska bedrivas hotellverksamhet, men att behovet av bostäder för nyanlända har högre prioritet.

Via Strand-Bulletinen försökte vi i mitten av september skynda på processen med att hitta lämplig entreprenör att driva verksamhet på Örestrand. Detta uppskattades inte av kommunens ansvariga tjänstemän. Det var fel att vi angett möjlighet till hotell. Det var fel att sätta ut Ulf Molin som kontaktperson. Av ansvariga tjänstemän har vi också fått reda på att byggnaden som tidigare använts för förskoleverksamhet inte ska användas för nyanlända. Det skulle bli för dyrt att anpassa denna byggnad. För den slutsatsen behövdes inte ens en beräkning. Suck!

Kommunens översiktsplan
Kommunen har tagit fram ett förslag till översiktsplan för mark- och vattenanvändning fram mot 2035 med utblick till 2050. Byaföreningen har lämnat synpunkter på detta förslag (läs synpunkterna här >>).

1. I förslaget finns en ny väg 111 endast vad gäller delen öster om Outletområdet. En fortsättning norrut öster om Strandbaden och Nyhamnsläge kan man tänka sig i ett ännu längre perspektiv, dvs senare än 2035, men för detta anser man att det behövs mer utredning. Det behövs inte mer utredning. Vårt förslag är att man snarast bygger en ny väg 111 öster om såväl outletområdet som Strandbaden och Nyhamnsläge.

2. I förslaget finns en gång- och cykelväg öster om nuvarande väg 111 från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge. Det förslaget stödjer vi och föreslår att den byggs snarast.

3. I förslaget anges att det vid Lovisefred finns ett par mindre vindkraftverk och att det området därför är mindre lämpligt för fler vindkraftverk. I verkligheten finns det redan två mindre och två mycket stora vindkraftverk. Vårt förslag är därmed att området ska klassas som olämpligt för ytterligare vindkraftverk.

Byavandring
Den 12 september var det byavandring i Strandbaden. Vi fick då möjlighet att under två timmar träffa kommunalrådet Ulf Molin och några tjänstemän från kommunen. Det mesta handlade om sådant som vi har haft uppe tidigare och som vi kommer att fortsätta att arbeta med. Vi diskuterade Örestrand och Margreteberg, förslaget till ny översiktsplan ÖP2035, underhåll och trafiksäkerhet på nuvarande väg 111, cykelväg Dannevang–Nyhamnsläge utan att korsa väg 111, regler och skyltning utmed Kullaleden, namn på busshållplatser i Strandbaden, Strandbaden på kommunens kartor och benämning av badplatser samt Stationstorget.

Två saker tycker jag var klart positiva.

För det första att Ulf Molin åtog sig att åter ta upp och verka för en cykelväg från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge öster om väg 111. Den behövs nu.

För det andra att kommunen åtog sig att bjuda in representanter för Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Kullaleden i syfte att uppnå enhetlighet och tydlighet i regler och skyltning utmed kuststräckan i Strandbaden. Cykling är tillåten på Böljegatan. Vi tryckte på att den i övrigt borde vara förbjuden utmed Kulla­ledens sträckning. Vidare att förbud mot lösa hundar borde gälla hela kuststräckan. Vi tryckte också på att skyltningen bör vara i symbolform, så att alla lätt kan förstå den.


God Jul & Gott Nytt År!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening
Sommarträff
och byfest?

I juli har Strandbadens Byaförening de senaste somrarna arrangerat en populär sommarträff så att även sommargästerna kan få möjlighet att träffas och ta del av vad som händer i byn. I september har föreningen arrangerat en välbesökt skördefest. Utbudet av skördefester är emellertid stort i Kullabygden och byaföreningen ser gärna något annat arrangemang.

Ett förslag har inkommit att slå ihop de båda evenemangen till en enda stor byfest i augusti.

Nu behövs friska idéer och vi har ett halvår på oss att tänka ut något riktigt bra.

Har du förslag på vad en byfest kan innehålla? Skicka dina förslag till
info@strandbaden.info

Annonsera i Strand-Bulletinen

Nu är det hög tid att boka dina annonser i Strand-Bulletinen för 2019.

I den tryckta tidningen (som delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden) finns annonsformat från bara 900 kr för en annons i alla fyra utgåvorna.

E-postutgåvan (som du läser just nu), utkommer så fort vi har något att berätta (hittills 15 utgåvor i år). Här kostar en annons endast 600 kr för hela 2019.

Kontakta Jan Jurkiewicz för info och bokning, 070-554 30 76, janne.jz54@gmail.com

Lager/förråd önskas hyra

Strandbadens Byaförening har behov av ett mindre, låsbart förråd för ett tält (packat i kartong, 3 meter), fyra hopfällda barbord, några ihoprullade banderoller samt ett tiotal kartonger med belysning, Strand-Bulletinen m m.

Erforderlig plats är ungefär "ett halvt garage".

Hör av er till Jan Jurkiewicz, 070-554 30 76, janne.jz54@gmail.comDu är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.