Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Innehållsrik rikskonferens på High Chaparral

SmåKoms rikskonferens den 25-27 april avhandlade, utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, ämnen som kommuners kapacitet att möta samhällsutvecklingen, integration och kommunal ekonomi. 


Vid årsmötet omvaldes Peter Lindroth, Karlsborgs kommun, till ordförande i SmåKoms styrelse. Övriga styrelseledamöter är
Ann-Sofie Alm, Munkedals kommun, Ingrid Hugosson, Uppvidinge kommun, Hans Jildesten, Storfors kommun, Bjarne Hald, Arvidsjaurs kommun, Yoomi Renström, Ovanåkers kommun och Kristine Hästmark, Gnosjö kommun. Arne Ottosson, Gnosjö kommun och Sven-Åke Draxten, Bräcke kommun, avtackades. 
Gnosjö kommun presenterades av kommunfullmäktiges ordförande, Johan Malm.

I Finland pågår en vård- och landskapsreform, där målet är att föra över socialtjänst och medicinsk vård från kommuner till landskap.  Vi fick därutöver en inblick i hur finansiering och tillhandahållande av bostäder fungerar i Finland. 

Krokoms kommun har lyckats väl med att integrera nyanlända. Vi fick en besrkivning av hur man arbetar, och på köpet goda råd. 

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag beskrevs också, liksom Länsstyrelsens roll.

Sist under torsdagen fick vi information om den pågående statliga kommunutredningen. Delbetänkandet om en generell rätt till avtassamverkan mellan kommuner planeras att tas av riksdagen i juni. 

Under torsdagskvällen höll Musikskolan i Gnosjö ett bejublat framträdande, med musik som varvades med bygdens historik. 

Konferensens sista dag ägnades att belysa kommunernas ekonomiska läge, och en bedömning av de kommande åren.En utmaning är demografin, när andelen äldre ökar. Noterbart är att utan invandring skulle Sverige inta ha någon ökning alls av människor i arbetsför ålder. 

En utredning pågår om kostnadsutjämningen i Sverige, som har till syfte att ge likvärdiga möjligheter att bo och verka i hela landet. Intressant information om kommande förslag till förändringar för små kommuner presenterades.

Alla presentationer finns nu tillgängliga på webben.

Dags för nya kommuner?

Torsdagen den 12 april träffades ett 30-tal personer hos företaget Public Partner för ett intressant samtal om hur den svenska kommunstrukturen möter framtidens krav. SmåKoms sekrereterare var med och lyssnade. I samtalet medverkade Åsa Eriksson och Sverker Lindblad från Kommunutredningen och Håkan Sörman, tidigare VD på SKL. Samtalet finns dokumenterat i två filmer som du kan se på Youtube via Public Partner.

Styrelsemöte kommande månadsskifte

Vid kommande styrelsemöte den 31 maj-1 juni kommer styrelsen bland annat att välja vice ordförande. Ett yttrande ska också antas över utredningen "Lån och garantier för fler bostäder". Där föreslås bland annat ett förnyat system för statliga lånegarantier och topplån via Almi, statlig hyresförlustgaranti ochs tartbidrag till hyresgemenskaper. Dessutom uppdras åt Bokföringsnämnden att göra en översyn av regelverket som gäller beräkning av nyttjandevärdet för en nybyggd hyresfastighet. 

Vårt yttrande kommer att distribueras till våra medlemmar. 

Fördel liten kommun!

Ta gärna en titt på SmåKoms webb, som fått en ansiktslyftning. Där kan ni bland annat läsa nyheter och se vårt bildspel om fördelarna med att bo i en liten kommun. Här är länken.

TREVLIG FORTSÄTTNING PÅ LJUVA MAJ!

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.