"Vabruari" är här! 

När en lång och mörk vinter tar ut sin rätt på immunförsvaret skjuter både vab- och sjukdagar i höjden. Viktigt att komma ihåg är att det är samma visa varje år och det går över. Ta hand om varandra och barnen i denna period. 

Det är snart dags att börja se över planera för höstens inskolningar av de yngsta barnen. Enligt läroplanen ska varje barn, tillsammans med sina föräldrar få en god start i förskolan. Vad innebär det? Hur gör man för att möta det lilla barnets behov, föräldrarna och utgå från forskning om hjärnans utveckling och anknytningsteorin? Helena berättar om sina erfarenheter och presenterar en väl genomarbetad inskolningsplan vid 3 tillfällen/orter under våren. Se datum nedan.

Jag var bara sugen att skriva och berätta om mina reflektioner kring årets inskolning. Jag kan sammanfatta den här perioden med ett ord, MAGISKT!

Det är min fjärde inskolning på förskolans småbarnsavdelning och en helt annan upplevelse än de tidigare. I år har vi ett helt annat tänk, tack vare vår utbildning, och har varit mer förberedda. Vi har varit väldigt tydliga med hur vi ser på inskolning och hur den ska gå till med anknytningsteorin som grund. 

Kollegor från äldrebarnsavdelningen säger att det är en helt annan harmoni i grupperna redan nu trots att vi är så tidigt på terminen. Visst har vi barn som är ledsna men de tyr sig till sin anknytningspedagog och de blir tröstade. 

Föräldrarna har varit så nöjda och tillitsfulla. Jag tror att vi utstrålar en helt annan proffsighet. Vi vet vad vi gör och varför.  - Bibbi, Borås


 
Hjärnans utveckling hos våra barn och deras behov av social interaktion

Patricia Kuhl, professor of Speech and Hearing Sciences vid University of Washington, berättar om hur överlägsen den mänskliga kontakten mellan vuxen och barn är vid lärande jämfört med det barn får ut framför en smartphone eller pekplatta. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm.


Barns arbetsmiljö i förskolan måste bli bättre. BARNverket har ett landsomfattande nätverk av engagerade personer och föreningar som vill förbättra barns miljö och villkor i förskola, grundskola, fritids och gymnasium. Genom att bli medlem stödjer du ett fortsatt arbete samt har möjlighet att själv vara med och påverka. Det är kostnadsfritt och du avgör själv hur aktiv du vill vara. Bli medlem idag!


Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan
Kvällsföreläsning 17.00-20.00
795 kr + moms
 Kursinformation
 
Anmälan

Förskolan på 2000-talet - Det lilla barnet i ett helhetsperspektiv
Basbehoven mat, sömn & kärlek – Hjärnans utveckling
Den livsviktiga anknytningen - Pedagogens förhållningssätt

Allt utifrån den senaste forskning om små barn och deras omsorgsbehov, utveckling och lärande, skollagen, Lpfö 98/16, Barnkonventionen, Småbarnens egen läroplan, Maria Montessoris och Jesper Juuls tankar.

Stockholm
15 februari

 

Växjö
7 mars

Göteborg
1 mars

 

Malmö
NYTT DATUM! 22 mars


Små barns inskolning i förskolan
Heldagskurs 09.00-16.00
1 750 kr + moms
Kursinformation 
Anmälan

365 dagar gammla möter många barn i dag det livslånga lärandet i organiserad form – i förskolan. Kompetent på många sätt men med stora individuella behov ska många klara av en arbetsvecka på 40-50 timmar och samtidigt har Sveriges förskolor aldrig tidigare haft så många små barn, i så stora grupper, under så långa dagar – det ställer krav!

Kursdagen tar upp följande områden: Hjärnans utveckling, den livsviktiga anknytningen, pedagogens respektive förälderns roll. 
En väl genomarbetad inskolningsplan presenteras.

Stockholm
13 mars

 

Malmö
11 april

Göteborg
17 april

 


"Gruppstorleken är den viktigaste kvalitetsfaktorn"

Familjeteraputen Jesper Juul och Barnpsykologen Gunilla Niss
uttalar sig om förskolans situation idag.


"Vi och barnen tänker inte betala er straffavgift" 

Förskolläraren Anna Björkvik belyser situationen kring gruppstorlekar i förskolan.


Rekomenderas
Klicka på bilderna för att beställa hem


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till Småbarnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

 Avregistrera mig från månadsutskicken

Svårt att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.