Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Höstmötet ännu en gång!

Har du missat att anmäla dig till SmåKoms höstmöte den 23-24 november? Möjligheten finns ännu på vår webb, med reservation för rumstillgång. Klicka här. 

Riksdagen runt på två dagar

Den 25-26 oktober var det dags för SmåKoms höstbesök hos riksdagens partier. Vi samtalade om respekive partis budgetförlag, med fokus på små kommuner. Också finansieringsfrågan stod på dagordningen, då våra medlemskommuner upplever det som allt svårare att få finansiering för både industrifastigheter och bostadshus, vilket riskerar att orsaka en stagnation i utvecklingen. 

Till våren planeras propositionen från Landsbygdskommitténs betänkande "För Sveriges landsbygder" att läggas fram för riksdagen. Där finns en del intressanta förslag bland annat kring service och finansiering.  

Sammanfattningsvis hade vi goda samtal med partiernas företrädare, och vi ser fram emot att upprätthålla kontakterna med nya möten under våren 2018.

Representanter för Centerpartiet och SmåKom.

Socialdemokraternas representant och SmåKom.

Representanter för Liberalerna och SmåKom.

Kostnadsöverföring på kommunerna oroar

Vid styrelsens möte den 19 oktober kom frågan upp om kostnader för personlig assistans, som nu, med Försäkringskassans omprövning av ärenden, leder till ökade kommunala kostnader. Vi håller på med insamling av uppgifter från våra medlemmar. Hittlls har ett 20-tal kommuner svarat. Några har ännu inte sett några effekter av omprövningar.  Andra uppskattar kostnadsökningarna till mellan 2 och 10 miljoner kronor på årsbasis. En oroande utveckling, som SmåKom anser bör åtgärdas genom en kompensation till kommunerna, om inte Försäkringskassan ändrar sin nya praxis vid bedömningarna.


Delbetänkande från Kommunutredningen

I oktober kom delbetänkandet från Kommunutredningen
"En generell rätt till kommunal avtalssamverkan", SOU 2017:77. 

SmåKom är remissinstans och kommer att behandla yttrandet vid styrelsens möte den 7-8 december. Vi kommer att sprida vårt ytrande till alla medlemskommuner, att användas om så önskas. 

Utan att ha satt oss in i detaljerna, ser vi det som positivt att lagändringar föreslås innebärande en utökad rätt till avtalssamverkan kommuner emellan.

Samtal med SKL:s vd Vesna Jovic

SKL:s vd Vesna Jovic besökte vårt styrelsemöte den 19 oktober. Under samtalet berördes bland annat de olika förutsättningar som Sveriges 290 kommuner har för att fullgöra sina uppdrag. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med SKL på alla nivåer.

Notera: Rikskonferens den 25-27 april 2018

Vårens rikskonferens äger rum på High Chaparral i Hillerstorp, Gnosjö kommun 25-27 april 2018. Notera tiden.

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.