Sidhuvud månadens nyhetsbrev

Kortfattad information inom kartområdet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kartnytt nr 3, 2017


Introduktions- och inspirationskurs i kartritning

Är du sugen på att lära dig mer om kartritning? Helgen den 30 september till 1 oktober har du chansen att gå SOFT:s introduktions- och inspirationskurs i kartritning i Forsa. Ta med en kompis och investera i lärorik utbildningstid för framtiden! 

Om du inte själv är intresserad, eller inte har möjlighet att gå, sprid gärna informationen till andra som visat intresse för kartritning.

Mer information om utbildningen finns i nyheten på svenskorientering.se.

Tänk på att sista anmälningsdag är den 14 september.


Övrigt i Kartnytt

 • Datum för nästa kartkonvent är bestämt, se kolumnen till höger. 
 • Önskemålet om 1:7 500 för D/H50-55, och till och med ned till D/H45, där en försämrad syn börjar göra sig påmind för de allra flesta, är fortfarande en het fråga i Orienteringssverige. Genom ett försök vill därför kartgruppen gärna se vilka effekter ett eventuellt införande skulle kunna få, se nedan.
 • Missa inte nyheterna från IOF längst ner. 


Fortsatt trevlig orienteringshöst!

SOFT:s kartgrupp genom Niklas Wrane
niklas.wrane@orientering.se

kartsupport@orientering.se


1:7 500-del för D/H50 och D/H55?

SOFT har en långsiktig ambition om att svensk orientering ska kunna erbjuda läsbara kartor åt alla, men givetvis under förutsättning att kartorna fortfarande följer den internationella kartnormen.

Som ett försök vill därför kartgruppen införa en möjlighet för arrangörsklubbar att, oavsett detaljrikt område eller inte, kunna erbjuda:

 • 1:7 500-del för D/H50 och D/H55 (och ev. D/H45, samt fler öppna klasser) på långdistans, och
 • 1:7 500-del för D/H35-D/H55 på medeldistans (samt fler öppna klasser)

Möjligheten, som kan ses som en form av generell dispens, är tänkt att ges under förutsättning: 

 • Att kartnormen följs tekniskt. Kartan ska ha skickats in till SOFT i god tid före tävling och blivit godkänd enligt den modell som gäller för kartor till tävling inom nivå 1. Dock ska kartan först ha genomgått och klarat den tekniska egenkontroll som finns beskriven på SOFT:s hemsida, vilket betyder att SOFT-godkännandet blir mer av en check av att egenkontrollen utförts och eventuella avvikelser från normen åtgärdats.
 • Att banläggning tar särskild hänsyn till mark, vilt och disciplineras särarter. Banor, för alla klasser, ska ha skickats in till SOFT i god tid före tävling och blivit godkända.
 • Att utskrift sker av en certifierad utskrivare, alternativt offsettrycks hos ett för orientering etablerat tryckeri.
 • Att, efter tävlingen, en rapport från banläggaren, alternativt utskrivaren, skickas till SOFT om hur det fungerat att skriva ut för dessa klasser jämfört med tidigare, samt vad det kostat extra.

Utifrån resultatet av försöket kan sedan avsnittet om kartskala uppdateras i anvisningarna, efter beslut av förbundsstyrelsen.

Kom gärna med synpunkter på den här möjligheten för arrangörsklubbarna!

Har du egna erfarenheter av skala 1:7 500 i yngre klasser än D/H60, dela gärna med dig av dem också!

På sikt ska OF:en (distriktsförbunden) själva kunna sköta ovanstående kontroller, men i dagsläget saknas av SOFT utbildade OF-kontrollanter inom teknisk kartkontroll.

Det saknas också banläggarutbildningar som kvalitetssäkrats av SOFT med avseende på mark- och viltfrågor. Även ett centralt register på vilka banläggare som är utbildade saknas.


Senaste nytt från IOF

Här följer senaste nytt på IOF-fronten:

 • Arbetet pågår för fullt med revidering av sprintnormen. Ett färdigt förslag kommer att gå ut på remiss till medlemsländerna under hösten.
 • En mindre revidering av SkidO-normen ligger klar för godkännande hos IOF:s styrelse.
 • En större revidering av MtbO-normen är påbörjad.
 • Ett arbete pågår med ett helt nytt styrdokument för färghantering och tryck. Målsättningen är att PMS-färg som norm ska försvinna och ersättas med CMYK. Dessutom ligger ett förslag, i linje med detta, att övertrycket ska försvinna för själva kartan, det ska bara gälla för banpåtrycket.
 • IOF:s kartkommitté har lämnat ett färdigt förslag till IOF-styrelsen om att förbättra kartkontrollen av kartor vid internationella mästerskap och världscupen enligt den svenska modellen för teknisk kontroll.

Datum bestämt för nästa kartkonvent

Boka in helgen 3-4 februari 2018 i kalendern redan nu. Då bjuder SOFT in till ett nytt kartkonvent, öppet för alla kartintresserade. Plats blir i södra Sverige och meddelas i samband med att anmälan öppnar och inbjudan läggs ut, senare i höst.


Ny kurs i kartkontroll

Arbete pågår att ta fram en ny kurs i kartkontroll, nu även med den tekniska kontrollen inkluderad. Vi ber att få återkomma med datum och plats.


Du får detta mejl eftersom du har en position inom kartområdet inom svensk orientering, alternativt att du anmält intresse om att få e-post om kartnyheter.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Svenska Orienteringsförbundet. Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: www.svenskorientering.se