Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren. Börja prenumerera? Klicka här. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Nyhetsbrev 1, februari 2017

Hej och välkommen till det första nyhetsbrevet för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Här kan ni läsa om vad som händer i projektet och inom andra processer som rör havsplanering.

Nyhetsbrevet kommer att ges ut tre gånger per år (februari, maj och oktober).

Läs mer om projektet på: www.grkom.se/kustzonen

 

Trevlig läsning önskar Susanne Härenstam, projektledare och Ida Lindbergh, delprojektledare.


DETTA HAR HÄNT I PROJEKTET

Kort resumé av höstens arbete

Under hösten har vi startat upp projektet och tagit fram projekt-, tid- och kommunikationsplaner samt detaljbudget. Vi har också bildat arbetsgrupper, ordnat uppstartsmöten samt en stor kick-off.

Under hösten har projektet även etablerat kontakter med kustzonsarbetet i Norra Bohuslän och Blekinge samt följt arbetet i den nationella havsplaneprocessen.

Läs mer här

Välbesökt avspark för kustzonsprojektet

Över 70 personer deltog under kick-offen den 30 november. Bland deltagarna fanns tjänstemän och politiker från kustkommunerna, nationella och regionala myndigheter, representanter från akademin samt flera andra aktörer som jobbar med kustzonsfrågor.

Under dagen fick deltagarna inblick i arbetet med Havsplan – Västerhavet, veta mer om algodling på västkusten och provsmaka olika tångprodukter.

Ett resultat av kick-offen var att arbetsgrupperna fick ytterligare kompetens från bland annat Västarvet (VGR), 8-fjordar och Turistrådet Västsverige.  

Geodata i projektet

Den 24 januari träffades alla ansvariga för GIS (geografiskt informationssystem) inom projektet för att forma en hållbar GIS-struktur samt ge varandra tips och idéer. På mötet deltog GIS-ansvariga från GR samt kustkommunerna. Även GIS-ansvariga från länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län samt Turistrådet Västsverige var inbjudna till mötet.

Nu är arbetsgrupperna igång

I projektet finns fyra arbetsgrupper som består av representanter som arbetar med plan-, miljö- och näringslivsfrågor. Grupperna är indelade efter teman: Struktur, Havsanvändning, Upplevelser och Miljö.

Läs mer här 


PÅ GÅNG I OMVÄRLDEN

Framtidens havsplan för Västerhavet

Representanter från projektet deltog i ett första dialogmöte om den framtida havsplanen för Västerhavet. Havs- och vattenmyndigheten presenterade ett första utkast och deltagarna fick möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer här

Ny vägledning för planering av kust- och havsområden

Boverket är nu i startgroparna med en vägledning som ska ge kommunerna stöd i översiktlig planering av kust- och havsområdena. Vägledningen samordnas med den nationella havsplaneringen. Projektet pågår fram till juni 2018.

Kontakt: Anette Johansson, Boverket


RELEVANTA LÄNKAR

www.grkom.se/kustzonen

Om vårt projekt Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

 

www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op

Om arbetet med Blå ÖP i Norra Bohuslän.

 

www.havochvatten.se/havsplanering 

Om havsplanering och det tidiga utkastet till havsplan för Västerhavet.

 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/havsplanering

Om den regionala havsplaneprocessen i Västerhavet.


PRENUMERATION

Du får detta nyhetsbrev för att du är eller har varit delaktig i projektet eller förstudien. Vill du inte ha brevet framöver så avregistrera dig via länken överst i brevet.


NÄSTA NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer ut i maj 2017. Vill du dela med dig av något? Hör av dig till Susanne Härenstam


PROJEKTÄGARE OCH FINANSIÄRER

Projektet drivs av GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och finansieras av de deltagande kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka samt: