Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Vårdprogramhandläggare – en central funktion inom RCC

De nationella vårdprogram som tas fram inom RCC ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Målet med de nationella vårdprogrammen är att de ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

Annika Wendt Wesén är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i barnsjukvård. Hon har tidigare arbetat inom sjukvården och läkemedelsindustrin innan hon började på RCC Syd som verksamhetsutvecklare och vårdprogramhandläggare för 1 år sedan.

Läs mer här

Kontaktsjuksköterskor i cancervård

Kontaktsjuksköterskor i cancervård – En studie av befintliga verksamheter i Uppsala-Örebroregionen, är en studie som beskriver och utvärderar kontaktsjuksköterskeverk-samhet avseende vårdkvalitet ur patientens perspektiv.

Målet är att beskriva hur verksamheten ska organiseras, vad den ska innehålla för att möta patienternas behov, samt hur patienterna upplever att den vård och stöd de erhåller vid verksamheten är i relation till den nationella definitionen av kontaktsjuksköterskans roll och funktion.

Läs mer om studien här


Primärscreening av HPV leder till stora förändringar inom screeningverksamheten

Socialstyrelsens nya rekommendationer från 2015 innebär att cellprover analyseras för humant papillomvirus (HPV) vid gynekologisk cellprovskontroll. I januari 2017 fastställdes även ett nationellt vårdprogram med bland annat detaljerade rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen om kallelseverksamhet och provtagning. Vi ber RCC Syds utvecklingsbarnmorska Anna Palmstierna berätta mer om den nya primärscreeningen av HPV som redan har startat inom Region Skåne.

Läs mer här


Förbättrad cancervård med hjälp av ackreditering

Sixten Borg på RCC Syd har uppdraget att arbeta med ackreditering av ett cancercentrum i Skåne. Ackrediteringen är en process där en oberoende extern part utvärderar en vårdgivare och intygar att vårdgivaren följer en kvalitetsstandard.

– Det cancercentrum vi vill ackreditera bildas vid Skånes universitetssjukhus (SUS) med partnerskap från Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd och med hela Södra sjukvårdsregionen som upptagningsområde för högspecialiserad och nivåstrukturererad behandling. Den palliativa vården är en viktig del i sammanhanget, och Skånevård Kryh har regionövergripande ansvar för avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård.

Läs hela artikeln

SVF i primärvården – god kommunikation är central

Primärvården har en nyckelroll i standardiserade vårdförlopp (SVF). För majoriteten av patienterna som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke startar SVF på en vårdcentral. Vårdcentralerna är avgörande för att satsningen på Kortare väntetider i cancervården ska lyckas, men de är också de vårdinstanser som måste ha koll på alla symptom och samtliga vårdförlopp.

– Bra information och dialog är avgörande för såväl införande som genomförande av SVF, säger Ulrike Kötz, distriktsläkare på Slöinge vårdcentral, Region Halland.

Läs hela intervjun här


Regional information i appen Cancervård

I RCC:s app Cancervård finns samtliga SVF, vårdprogram och primärvårdsversioner samlade, ett komplement till pappersversioner eller webbsidan. Primärvården i Halland och Skåne kan nu dessutom hitta regional remissinformation och kontaktuppgifter till koordinatorer under respektive vårdförlopp. Appen finns tillgänglig till Android, iPhone, iPad och Windows.

Länkar till appen hittar du här


Nya diagnoser i standardiserade vårdförlopp (SVF) 1 april

Från den 1 april gäller de nya vårdförloppen för skelett- och mjukdelssarkom, anal-, sköldkörtel-, livmoderkropps-, livmoderhals-, penis-, njur- och testikelcancer, akut lymfatisk leukemi (ALL) samt kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Totalt finns nu 28 standardiserade vårdförlopp. Hemsidan är uppdaterad med utökade och kortfattade versioner för samtliga förlopp.

Du hittar alla SVF här under fastställda vårdförlopp

Rådslag om framtidens cancervård

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström bjuder under våren in till rådslag om framtidens cancervård. Branschorganisationer, professions- och patientföreträdare, organisationer, företag och enskilda ges möjlighet att bidra med sin syn på hur samhället på bästa sätt kan förbereda sig inför en framtid med betydligt fler cancerdrabbade än idag.

Läs mer här


Välkommen till Gyncancerdagen 2017 i Malmö den 24 april

Vid årets gyncancerdag som arrangeras av Nätverket mot gynekologisk cancer och RCC tar vi ett bredare grepp som berör både yngre och äldre, män som kvinnor, allmänhet, drabbade och närstående.

Under dagen talar vi om prevention, vård, rehab och forskning. 

Vi berör bland annat HPV-vaccination av både pojkar och flickor, ärftlighet, kliniska forskningsstudier, cancerrehabilitering och mycket mer. 

Kort och gott allt du behöver veta om gynekologisk cancer. Fri entré. Seminariet är öppet för alla!

Läs mer och anmäl dig här


Nytt nationellt vårdprogram för follikulärt lymfom

Ett nationellt vårdprogram för follikulärt lymfom är nu publicerat på cancercentrum.se.

Målsättningen med detta vårdprogram är att definiera utredning, standardbehandling och övrigt omhändertagande av patienter med follikulära lymfom och att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

Nytt nationellt vårdprogram för prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer och kortversionen för allmänläkare med delar som särskilt berör primärvården har reviderats och är nu publicerade på cancercentrum.se. I vårdprogrammet sammanfattas inledningsvis de viktigaste nyheterna. Vårdprogrammet och kortversionen för allmänläkare har uppdaterats mot Standardiserat vårdförlopp för 2017, där kriterierna för välgrundad misstanke har ändrats.

Läs mer här


En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten med cancer

Den 30 maj arrangerar RCC Syd en temadag i Lund för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patient med cancer. En av talarna denna dag är Karin Wahlberg. Karin är 66 år och arbetar som gynekolog och förlossningsläkare men är även författare till flertalet kriminalromaner och vanliga romaner. Boken ”Cancerland tur & retur” är en självbiografi i skuggan av en ändtarmscancer.

Vad vill du förmedla denna dag?

– Att få cancer är alltid drabbande. Jag som är läkare blev med ens patient. Det kom att bli en stark upplevelse på både gott och ont som jag sedan skrev en bok om, inte minst för att belysa cancer i tarmarna som är en vanlig, men inte så synlig, cancerform.

Läs mer om dagen och anmäl dig här

Missa inte


Välkommen till Cancerdagen i Almedalen 2017

Ny veckodag – i år arrangerar vi Cancerdagen i Almedalen på tisdag den 4 juli i Aulan, Visby lasarett.

Programmet är under framväxt. Mer information kommer inom kort.


Cellprovtagningsveckor i maj

Under vecka 19 (Blekinge) och 20 (Skåne) kan de som inte gått till cellprovtagning i samband med kallelse passa på att titta på 1177.se för att se när en barnmorskemottagning i närheten har drop-in och extraöppet.

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.