Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Höstmötet närmar sig!

Som tidigare meddelats äger höstmötet rum på Wärdshuset Lasse Maja, Barkarby Torg 2-5, 177 46 Järfälla.

Tid: torsdagen den 24 november 2016 kl 12 - fredagen den 25 november 2016 kl 12. Vi börjar och slutar med lunch.

Handlingar och information skickas ut i särskild ordning till alla medlemskommuner och anmälda gäster.

Ett 70-tal deltagare från 37 kommuner är redan anmälda.

Det finns möjlighet att anmäla sig absolut senast
den 7 november via vår webb. Där finns också pris och program.

Vi ses i Barkarby!

Post och vatten tema på styrelsemöte

Styrelsen möttes på SKL i Stockholm fredagen
den 28 oktober. Bland annat antogs ett yttrande över slutbetänkandet "Till sista utposten"(SOU 2016:54). Yttrandet, till ert fria förfogande, bifogas här. 
Sista svarsdag: 15 december.

Tove Göthner, SKL, presenterade förslagen i dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) Här finns en sammanfattning av den omfattande utredningen. 

Huvudförslaget i utredningen innebär en skyldighet för kommuner att ansöka om inrättande och omprövning av vattenskyddsområden för alla störra allmänna vattentäkter. Ett antal andra förslag presenteras också. Kostnadsökningar föreslås regleras med höjda va-avgifter.  
Sista svarsdag: 30 november. 


Nystart för Bredbandsforum

SmåKom deltar i referensgruppen för Bredbandsforums nystartsgrupp för en framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Vid ett möte på Post- och telestyrelsen (PTS) den 30 september diskuterades frågan tillsammans med representanter för Hela Sverige ska Leva, Tillväxtverket, AC-net, samt några länsstyrelser och regioner. 

Rubriken var "Stöttning och samverkan" och diskussionen kan sammanfattas så här: 
- Långsam utbyggnad av snabbt bredband på landsbygden
- Inget samlat grepp från staten; ideella krafter navet
- Stöden är komplicerade och otillräckliga
- Engagerade kommuner krävs.

SmåKom hävdar i dessa sammanhang att fiber byggs ut om medel finns. Beräkningar visar på ett behov av 30-40 miljarder kronor för en heltäckande utbyggnad, medel som lämpligen anslås från infrastrukturbudgeten som nu uppgår till ca 620 miljarder kronor.  

Ett uppföljande möte äger rum den 7 december. 


Flyktinginvandring - Sverige och Tyskland

Förra årets flyktingström resulterade i ett stort mottagande av asylsökande i Sverige och Tyskland. Ett seminarium om temat hölls i Stockholm den 18 oktober, i EU-kommissionens regi. Mötet inleddes av gymnasieminister Anna Ekström, som konstaterade att vi har en stor utmaning i att snabbt få de nyanlända i utildning och arbete. Statens processer tar flera år i anspråk både i Sverige och i Tyskland, och fakta visade att flyktingar som grupp sällan når upp till den förvärvsfrekvens som den inhemska befolkningen har. Flyktinginvandring är en förutsättning för att vi ska klara bland annat välfärdsuppdraget, varför en ändring på förhållandena brådskar.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg samtalade om sysselsättningsfrågan med Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. 

Möjlighet finns att diskutera saken vidare med Arbetsförmedlingen på SmåKoms höstmöte. Biträdande generaldirektören Clas Olsson medverar under fredagens tema Migration och integration. 


 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.