Torsdag 15 september 2016

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Nya 111:an en rysare

Strandbadens Byaföreninghar länge verkat för en ny väg 111 öster om Strandbaden. Vårt förslag är att låta den nya vägen gå utom såväl Strandbaden som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en barriär mellan Strandbaden och skolor, fritidshem, idrottsplats, m m i Nyhamnsläge.

Beslutsfattarna inom Höganäs kommun har för avsikt att senare i höst fatta beslut om en ny översiktsplan, ÖP2030. Detta är en vision av hur kommunen ska utvecklas på lång sikt och ett viktigt underlag för en mängd kommande beslut. I förslaget till ÖP2030 anges att ”I ett längre tidsperspektiv är det kommunen en viljeinriktning att kunna koppla det övergripande trafiksystemet med ett stråk även öster om Nyhamnsläge.”

Nya väg 111 saknas i översiktsplanen
Vi är inte ensamma om att förorda att en ny väg ska gå utom såväl Strandbaden som Nyhamnsläge. I samband med en så kallad samrådsprocess med utställningar i början av året förordades det förslaget även av bland annat Liberalerna (tidigare Folkpartiet) och Moderaterna. Trots det finns denna sträckning inte med i förslaget till ÖP2030. Istället föreslås i en första etapp en ny väg från rondellen väg 111/väg 112 utom outletområdet och ansluta till nuvarande väg i höjd med Höllviksgatan. En andra etapp ska gå öster om Strandbaden för att ansluta till nuvarande väg i höjd med Stora Skärsvägen. Risken är uppenbar att dessa två vågsnuttar kommer att leda till ökad hastighet genom Strandbaden och förstärka barriären mellan Strandbaden och Nyhamnsläge. Inget blir bättre.


Varför då inte direkt bygga en ny väg öster om såväl Strandbaden som Nyhamnsläge? Sträckan blir ungefär lika lång som de två etapperna. Det är nu det blir riktigt hemskt. I underlaget skriver man ”Dock ligger detta utanför översiktsplanens tidshorisont och hanteras inte vidare i denna planhandling.”

Det finns inte en enda förklaring eller argument för detta. Så får det inte gå till! Vid frågor har vi fått berättat att bakom denna avgränsning finns någon idé om att någon i något sammanhang hört att Länsstyrelsen och Trafikverket inte skulle gilla en sådan sträckning.

Nu är det mer än hemskt. De av oss i samband med samrådsprocessen framförda synpunkterna på ny väg 111 har man i förslaget valt att inte ens varken nämna eller beakta. Det är respektlöst! Det har också förvanskat kommunstyrelsens underlag.

Uppmaningen till beslutsfattarna inom kommunen är: Tänk om! Tänk rätt! Försämra inte trafiksituationen! Förbättra! Låt den nya väg 111 gå utom såväl Strandbaden som Nyhamnsläge utan några etappvisa småsnuttar!

Felaktigheter och nonchalans
Förslaget till ÖP2030 är i många avseenden klart under vad som är acceptabelt. Det finns väsentliga fel. Man struntar i viktiga frågor. Man struntar i inlämnade synpunkter. Man utelämnar förklaringar. Låt mig ta ett exempel som visar på uppenbara brister. I avsnittet om utbyggnad av vindkraftverk skriver man att det vid Lovisefred redan finns ”ett par mindre vindkraftverk”. Har du sett att det vid Lovisefred finns ett par mindre vindkraftverk? Den som har sett vad som finns och som har ärliga avsikter vet att det finns två mindre och två mycket stora eller megastora vindkraftverk. Det hemska är att denna felsyn eller förvanskning påverkar förslaget till fortsatt utbyggnad. Observera att denna skrivning har passerat såväl ett stort antal tjänstemän som en enig kommunstyrelse. Så får det inte gå till!

Calle

Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening


Byaföreningen protesterar mot nya väg 111

Höganäs kommun har presenterat en översiktsplan för kommunen som ska vara vägledande fram till år 2030, ÖP 2030.

Styrelsen i Strandbadens Byaförening har i en skarpt formulerad skrivelse protesterat mot nya väg 111 och kommunens hantering som den presenteras i översiktsplanen.

Strand-Bulletinen har tidigare redovisat de olika alternativ för en ny väg 111 som föreslås i planen. Bland annat ska i en första etapp all trafik ledas runt om outletområdet för att sedan ledas in på befintlig väg 111 i höjd med Höllviksgatan och Rosa huset (1 på kartan).

En ytterst olämplig lösning, anser byaföreningen, och pekar på att trafik från en ny trafikled som leds in på den befintliga vägen med all sannolikhet kommer att medföra högre hastigheter. Detta på en redan hårt utsatt vägsträcka där höga hastigheter och omkörningar tillhör vardagen.

I en andra etapp leds den nya vägen direkt in i Nyhamnsläge i höjd med Stora Skärsvägen (2). Därmed skapas en ordentlig barriär för skolbarnen i Dannevangsområdet mellan hemmet och skolan i Nyhamnsläge.

Det mest självklara alternativet – att låta vägen gå utanför såväl Strandbaden som Nyhamnsläge (3) – finns inte ens redovisat i ÖP 2030 då ”det ligger utanför översiktsplanens tidshorisont”!

Läs hela skrivelsen till kommunen här >>


Här passerar barnen 
– två gånger om dagen

Här – vid övergångsstället vid Dannevangsvägen – tycker Höganäs kommun och Trafikverket att det är helt i sin ordning att låta skolbarnen i Dannevangsområdet passera dagligen på väg till och från skolan i Nyhamnsläge.

Att anlägga en gång- och cykelväg på östra sidan av väg 111 blir alldeles för dyrt, uppger kommunen. Och Trafikverket prioriterar hellre en ”cykelöverfart” för Kattegattleden över väg 111 vid Lerhamnsbacken. Där föreslår Trafikverket också att hastigheten ska sänkas till 40 km/tim!

Styrelsen för Strandbadens Byaförening har nu tröttnat på att detta ärende dras i långbänk och har skickat en skarpt formulerad skrivelse till Höganäs kommun med krav på att skyndsamt anlägga en gång- och cykelväg på östra sidan av väg 111 mellan Dannevangsområdet och Nyhamnsläge.

Läs hela skrivelsen till kommune här >>


I söndags var det dags för den tredje upplagan av Strandbadens Skördefest, liksom tidigare år på Örestrand. Strålande väder, många besökare, en hel del nya utställare och mycket gott att äta och dricka blev facit av evenemanget.

Fler bilder finns på www.strandbaden.info 
Läs också reportaget i HD >>


Byaföreningen vill ha enhetliga regler för stranden

Höganäs kommun har tagit fram ett förslag till reviderad naturvårdsplan 2017. Styrelsen i Strandbadens Byaförening har lämnat svar på de delar som berör kuststräckan i Strandbaden.

Kuststräckan i Strandbaden består av områdena 033, 034 och 035. Det är olyckligt att det gäller olika benämningar och regler för dessa områden och helt obegripligt för bl a dem som vandrar utmed Kullaleden. En del (035) är naturreservat, en annan del (034) är kommunalt naturvårdsområde medan en tredje del (033) har en oklar status.

Byaföreningen stödjer förslaget om beträdnadsförbud påÖren under häckningsperioden. Vi stödjer även förslaget om förbud mot cykling i område 035. För område 034 gäller förbud mot cykling inom Kullaleden och förbudet blir verkningslöst i och med att det inte gäller motsvarande förbud inom naturreservatet (035).

Anvisningar och skyltar om cykling, hundar, eldning, camping, ridning m m är bristfälliga, fragmentariska, felaktiga och allmänt svårtolkade.

Läs hela svaret till kommunen här >>


AW & BBQ på Örestrand

– Ta med din tandborste! uppmanar Örestrand inför After Work BBQ den 23 september från kl 18. Den som åstadkommer den snyggaste hamburgaren vinner nämligen en övernattning för två samma natt.

Det blir också musikquiz ca kl 20 och efter det fortsätter kvällen med skönt gung från kvällens liveband, utlovar arrangören.


Pris: 169:- för hamburgerbuffé, 1 dryck och underhållning. Barn under 12 år, 10:-/år.

Anmälan senast 22 september till info@orestrand.se, tel 042-34 00 76.

www.orestrand.se/aktuelltHöstens program på Örestrand

25 sept Premiär för Brunch 99:-, ordinarie pris 125:-
21 okt Oktoberfest
13 nov Fars dag och Gåsamiddag
24-25 nov, 1-2 dec, 8-9 dec Julbord

Under september serveras seniorlunch måndag-fredag kl 14-15 för personer 65 år och äldre för 79:-.

Varje vardag serveras kvällens soppa kl 17-20. 75:- inkl bröd & smör, måltidsdryck och kaffe.

www.orestrand.se/aktuellt

Dags för tipspromend

På söndag den 18 september är det åter dags för tipspromenad med Korpen i Tallbacksskogen.

Starten är mellan klockan 10 och 12 och det blir både vuxen- och barnfrågor.

Till Korpen >>


Nu planeras julmarknaden

Söndag 20 november är det dags för Strandbadens JulmarknadÖrestrand. Vill du delta som utställare kontaktar du Elisabeth Rosenqvist. Det kostar inget att delta.

Vi behöver också ett par personer som vill hjälpa till att planera och samordna arrangemanget.

Hör av dig till Elisabeth Rosenqvist, tel 073-908 41 08, nowtc@outlook.com


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Löhr Montage AB

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.